2007 vol 53

Prolaktyna jako modulator odporności przeciwpasożytniczej
[Prolactin as a modulator of antiparasitic immunity]
Przemysław Płociński, Katarzyna Dzitko i Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 263-270
Babeszjoza człowieka i psa domowego; etiologia, chorobotwórczość, diagnostyka
[Babesiosis of human and domestic dog; ethiology, pathogenesis, diagnostics]
Bogumiła Skotarczak
Review article (in Polish): pp 271-280
Nosema ceranae (Eukaryota: Fungi: Microsporea) — nowy pasożyt pszczoły miodnej Apis mellifera L.
[Nosema ceranae (Eukaryota: Fungi: Microsporea) — a new parasite of western honey bee Apis mellifera L.]
Sylwia Kasprzak i Grażyna Topolska
Review article (in Polish): pp 281-284
Występowanie pasożytów jelitowych człowieka w wybranych populacjach na terenie Krakowa w latach 2000-2006 na podstawie badań parazytologicznych kału przeprowadzonych w Laboratorium Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
[Occurrence of human intestinal parasites in selected populations of Cracow region in the years 2000-2006 on the basis of parasitological stool examinations performed in the Laboratory of Parasitology of the District Sanitary−Epidemiological Center]
Piotr Nowak, Monika Jochymek i Agata Pietrzyk
Original paper (in Polish): pp 285-293
Występowanie grzybów w jamie ustnej osób z zapaleniem przyzębia
[Occurence of fungi in oral cavity of patients with periodontitis]
Anna Dudko i Anna J. Kurnatowska
Original paper (in Polish): pp 295-300
Digenea species in chosen populations of freshwater snails in northern and central part of Poland
Elżbieta Żbikowska
Original paper: pp 301-308
Występowanie Borrelia burgdorferi s.l. w wybranych populacjach kleszczy Ixodes ricinus na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
[Occurrence of Borrelia burgdorferi s.l. in selected Ixodes ricinus populations within Nadbużański Landscape Park]
Tomasz Komoń i Hubert Sytykiewicz
Original paper (in Polish): pp 309-317
Characteristics of the peripheral blood of the Anguillicola crassus (Kuwahara, Niimi et Tagaki, 1974) and Trypanosoma granulosum Laveran et Mesnil, 1902 infested eel (Anguilla anguilla L.) ascending the River Rega (north-western Poland)
Izabella Rząd, Małgorzata Pilecka-Rapacz and Ewa Sobecka
Original paper: pp 319-324
Zgrupowania słupkowców małych (Cyathostominae) u rocznych i dwuletnich klaczek czystej krwi arabskiej
[The communities of cyathostomes (Cyathostominae) in one-year-old and two-year-old Pure Blood Arabian mares]
Sławomir Kornaś, Marta Skalska, Bogusław Nowosad i Jakub Gawor
Original paper (in Polish): pp 325-329
The first record of Elaphostrongylus alces larvae in moose in Poland and their development to the invasive stage
Agata Goliszewska and Aleksander W. Demiaszkiewicz
Original paper: pp 331-333
Wzrost zarażenia żubrów w Puszczy Białowieskiej nicieniami Setaria labiatopapillosa
[Increase of infection of European bison by nematodes Setaria labiatopapillosa in Białowieża Forest]
Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz i Grzegorz Karbowiak
Original paper (in Polish): pp 335-338
Anew whipworm from arvicolid rodents, Trichuris arvicolae Feliu et al., 2000, in the helminth fauna of Poland
Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny and Anna Okulewicz
Short notes: pp 339-341
The new locality of Ixodes apronophorus Schulze, 1924 in Biebrza National Park, Poland
Grzegorz Karbowiak, Monika Wieczorek, Zbigniew Borowski and Irena Wita
Short notes: pp 343-345
Zastosowanie kwasu octowego i alkoholu benzylowego w preparatyce parazytologicznej — zalety i wady
[The application of acetic acid and benzyl alcohol in parasitological preparations — advantages and disadvantages]
Leszek Rolbiecki
Short notes (in Polish): pp 347-349
Analiza długotrwałego oddziaływania podwyższonej temperatury na helmintofaunę leszcza (Abramis brama) jeziora Gosławskiego
[Analysis of long-term thermal pollution on helminth fauna of bream (Abramis brama) from the Gosławskie Lake]
Witold Jeżewski
Ph.D. Theses (in Polish): pp 351-353
Toksyczne metabolity wytwarzane przez pasożytniczy grzyb Conidiobolus coronatus
[Toxic metabolites produced by parasitic fungus Conidiobolus coronatus]
Wioletta Wieloch
Ph.D. Theses (in Polish): pp 355-357
XVII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Pro memoriam — Wrocławska Szkoła Parazytologii wczoraj i dziś”, 24 listopada 2006
[XVII Parasitological Conference of Wrocław „Pro memoriam — Wrocław parasitological School in the past and nowaday”]
Elżbieta Lonc, Anna Okulewicz
On the scientific life (in Polish): pp 359-375
46. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Inwazje grzybami i pasożytami u pacjentów onkologicznych oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii”
[46. Day of Medical Parasitology „Invasive fungal and parasitic infections in oncological patients and other problems concerning mycology and parasitology”]
Joanna Błaszkowska, Anna Wójcik
On the scientific life (in Polish): pp 377-396
Dr. Irena Iwańczuk (1907–2006) — pro memoriam
Stanisław L. Kazubski, Teresa Orecka-Grabda
Chronicle (in Polish): pp 387-389
Dr Jerzy Okulewicz (1940–2007) — pro memoriam
Elżbieta Lonc
Chronicle (in Polish): pp 391-393
PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]
(in Polish): p 394
TREŚĆ Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54
[CONTENTS of Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54]