Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2006 vol. 52

(1): 1-72

(2): 73-152

(3): 153-246

(4): 247-340

2006-52-2_73.pdf Zmiany zasięgu chorób transmitowanych przez komary pod wpływem globalnego ocieplenia klimatu
[Changes in range of mosquito-borne diseases affected by global climatic fluctuations]

Katarzyna Rydzanicz, Dorota Kiewra i Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 73-83
343 KB | Download
2006-52-2_85.pdf Choroby przenoszone przez kleszcze zagrażające psom w Polsce
[Tick-transmitted diseases which may threaten health of dogs in Poland]

Wojciech Zygner i Marcin Wiśniewski
Review article (in Polish): pp 85-92
325 KB | Download
2006-52-2_93.pdf Wzajemne powiązania pomiędzy nicieniami owadobójczymi, owadami i bakteriami oraz ich wykorzystanie w praktyce
[Entomopathogenic nematodes, insects, bacteria and their relationship used in practice]

Jolanta Kowalska
Review article (in Polish): pp 93-98
316 KB | Download
2006-52-2_99.pdf Helminth parasites of laboratory mice and rats
Agnieszka Perec-Matysiak, Anna Okulewicz, Joanna Hildebrand and Grzegorz Zaleśny
Review article: pp 99-102
302 KB | Download
2006-52-2_103.pdf Content of glycogen and trehalose and activity of α-amylase and trehalase in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Steinernema affinis and S. feltiae
Krystyna Żółtowska and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 103-107
316 KB | Download
2006-52-2_109.pdf Analiza antygenów somatycznych nicienia Aspiculuris tetraptera (Oxyuridae) oraz ich rola w tworzeniu odpowiedzi immmunologicznej u myszy laboratoryjnych
[The analysis of somatic antigens extracted from Aspiculuris tetraptera (Oxyuridae) and their role in eliciting immune response in laboratory mice]

Grzegorz Zaleśny, Agnieszka Perec-Matysiak i Anna Okulewicz
Original paper (in Polish): pp 109-113
379 KB | Download
2006-52-2_115.pdf Parasite fauna of the eel, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), from the Polish part of the Vistula Lagoon
Leszek Rolbiecki and Jerzy Rokicki
Original paper: pp 115-119
316 KB | Download
2006-52-2_121.pdf Parasite fauna of the European eel (Anguilla anguilla L, 1758) from the Russian part of the Vistula Lagoon (Baltic Sea)
Galina Rodjuk and Olga Shelenkova
Original paper: pp 121-125
568 KB | Download
2006-52-2_127.pdf Helmintofauna przewodu pokarmowego gryzoni (Rodentia: Arvicolidae i Muridae) z Kampinoskiego Parku Narodowego
[Helminth fauna of rodents (Arvicolidae and Muridae) from the Kampinos National Park]

Marzena Kucia, Teresa Sulgostowska i Hanna Jóźwiak
Original paper (in Polish): pp 127-134
322 KB | Download
2006-52-2_135.pdf Red fox (Vulpes vulpes) a new host species for acanthocefalan Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811) in Poland
Katarzyna Kazimierczak, Paweł Górski and Zdzisław Laskowski
Short notes: pp 135-136
609 KB | Download
2006-52-2_137.pdf Badania nad występowaniem Fasciola hepatica na wybranych obszarach Polski w oparciu o metody molekularne i serologiczne
[The occurrence of Fasciola hepatica in chosen regions of Poland based on molecular and serological methods]

Monika Kozak-Cięszczyk
Ph.D. Theses (in Polish): pp 137-139
302 KB | Download
2006-52-2_141.pdf The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand
Hanna Mizgajska-Wiktor i Izabela Andrzejewska
On the scientific life (in Polish): pp 141-142
292 KB | Download
2006-52-2_143.pdf The 2nd European Meeting on Toxocara and Toxocariasis, Paryż, Francja
Hanna Mizgajska-Wiktor
On the scientific life (in Polish): p 143
291 KB | Download
2006-52-2_145.pdf Profesor zw. dr hab. Bernard Bezubik (1919−2006)
Edward Siński
Chronicle (in Polish): pp 145-146
665 KB | Download
2006-52-2_147.pdf Teresa Pojmańska, Katarzyna Niewiadomska, Anna Okulewicz: Robaki pasożytnicze w ekosystemach wodnych i lądowych, Warszawa 2005, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, 126 s., 107 rys., ISBN 83−922755−0−0
Elżbieta Lonc
Book review (in Polish): pp 147-148
293 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 149-150
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 151-152
Ø |