Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2005 vol. 51

(1): 1-108

(2): 109-196

(3): 197-274

(4): 271-370

(supl.): 1-73

2005-51-3_197.pdf Standardy naukowe parazytologii w kontekście historycznym
[Scientific standards in parasitology in historical perspective]

Elżbieta Lonc, Bożena Płonka-Syroka
Praca przeglądowa [Review article]: 197-207
11.25 MB | Download
2005-51-3_209.pdf Różnorodność biologiczna fauny nicieni
[Biodiversity of nematode fauna]

Anna Okulewicz, Agnieszka Perec, Joanna Hildebrand
Praca przeglądowa [Review article]: 209-212
3.74 MB | Download
2005-51-3_213.pdf Inwazyjność i wewnątrzkomórkowe pasożytnictwo Toxoplasma gondii
[Invasiveness and intracellular parasitism of Toxoplasma gondii]

Henryka Długońska
Praca przeglądowa [Review article]: 213-217
4.9 MB | Download
2005-51-3_219.pdf Hookworm infections in human and laboratory animals – differences and similarities in immune responses
Ewa Długosz
Praca przeglądowa [Review article]: 219-225
6.63 MB | Download
2005-51-3_227.pdf Activity of selected hydrolases in excretion-secretion products and extracts of adult Contracaecum rudolphii
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 227-231
4.88 MB | Download
2005-51-3_233.pdf Niektóre enzymy związane z rozkładem lipidów w układzie: stadia rozwojowe Fasciola hepatica-Galba truncatula. I. Esterazy i lipazy
[Some enzymes associated with lipid katabolism in the Fasciola hepatica larvae – Galba truncatula system. I. Esterases and lipases]

Mirosława Humiczewska, Krystian Rajski
Praca oryginalna [Original paper]: 233-238
5.62 MB | Download
2005-51-3_239.pdf Możliwość zamknięcia cyklu rozwojowego Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) i Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964) (Nematoda) w wodach Zalewu Wiślanego
[The possibility of completing the life cycle of Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) and Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964) (Nematoda) at the waters of Vistula Lagoon]

Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 239-241
2.8 MB | Download
2005-51-3_243.pdf Sarny (Capreolus capreolus) i jelenie (Cervus elaphus) jako rezerwuar pierwotniaków z rodzaju Babesia i Theileria w północno-zachodniej Polsce
[Roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) as a reservoir of protozoans from Babesia and Theileria genus in north-western Poland]

Marek Sawczuk, Agnieszka Maciejewska, Małgorzata Adamska, Bogumiła Skotarczak
Praca oryginalna [Original paper]: 243-247
4.73 MB | Download
2005-51-3_249.pdf Występowanie nicieni przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim
[The occurrence of intestinal nematodes in red foxes in the Western Pomerania]

Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz
Praca oryginalna [Original paper]: 249-251
2.71 MB | Download
2005-51-3_253.pdf Demodekoza u ludzi jako aktualny problem w dermatologii
[Demodicidosis in humans as a current problem in dermatology]

Maria Wesołowska, Wojciech Baran, Jacek Szepietowski, Larysa Hirschberg, Stanisław Jankowski
Praca oryginalna [Original paper]: 253-256
3.74 MB | Download
2005-51-3_257.pdf Międzynarodowe Sympozjum „VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases”, Jena, 10-12 marzec, 2005
Edward Siński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 257
818 KB | Download
2005-51-3_259.pdf Konferencja: V International Workshop on Cestode - Systematics and Phylogeny
Teresa Pojmańska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 259-266
7.63 MB | Download
2005-51-3_267.pdf Zagrożenia oportunistyczne, Red. Danuta Prokopowicz, Białystok 2005, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 83-88771-53-1, s. 242, fot. 13, tab. 3
Wanda Kocięcka
Recenzje [Book review]: 267-268
1.71 MB | Download
2005-51-3_269.pdf
Wanda Kocięcka
Listy do Redakcji [Letters]: 269-270
2.03 MB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: 271-272
Ø |
download/
Instructions to Authors: 273-274
Ø |