Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2005 vol. 51

(1): 1-108

(2): 109-196

(3): 197-274

(4): 271-370

(supl.): 1-73

2005-51-1_1.pdf
Od Redakcji [From editorial Board]: 1
42 KB | Download
2005-51-1_3.pdf Parasitic zoonoses; public health and veterinary perspectives
Tadeusz K. Graczyk, Leena Tamang, Shannon C. Doocy
Artykuły przeglądowe [Review article]: 3-8
75 KB | Download
2005-51-1_9.pdf Różnorodność biologiczna kapilarii
[Biodiversity of Capillariinae]

Anna Okulewicz, Grzegorz Zaleśny
Artykuły przeglądowe [Review article]: 9-14
5.75 MB | Download
2005-51-1_15.pdf Białka wydzielnicze Giardia duodenalis – charakterystyka i rola w biologii pasożyta
[Secreted proteins of Giardia duodenalis – characteristic and role in biology of the parasite]

Dorota Zysiak
Artykuły przeglądowe [Review article]: 15-19
294 KB | Download
2005-51-1_21.pdf Recommended method for recovery of Toxocara and other geohelminth eggs from soil
Hanna Mizgajska-Wiktor
Artykuły przeglądowe [Review article]: 21-22
389 KB | Download
2005-51-1_23.pdf Zarażenia grzybicze u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii
[The fungal infections in patients hospitalized in an Intensive Care Unit]

Piotr Kurnatowski, Andrzej Wieczorek, Tomasz Gaszyński, Ewa Tyczkowska-Sieroń
Prace oryginalne [Original paper]: 23-27
276 KB | Download
2005-51-1_29.pdf Występowanie pasożytów człowieka w wybranych populacjach na przykładzie badań przeprowadzonych w Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
[Frequency of human parasites in selected populations of Silesian region]

Grażyna Spausta, Danuta Gorczyńska, Jolanta Ciarkowska, Andrzej Wiczkowski, Elżbieta Krzanowska, Katarzyna Gawron
Prace oryginalne [Original paper]: 29-34
257 KB | Download
2005-51-1_35.pdf Występowanie kolcogłowów u okoni Perca fluviatilis L. z rzeki Długiej (Nizina Mazowiecka)
[Occurrence of acanthocephalans in Perca fluviatilis L. from the Długa river (Mazowiecka Lowland, Poland)]

Hanna Franikowska, Teresa Sulgostowska
Prace oryginalne [Original paper]: 35-38
256 KB | Download
2005-51-1_39.pdf Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. IV. Host specificity]

Zofia Bogdaszewska
Prace oryginalne [Original paper]: 39-42
254 KB | Download
2005-51-1_43.pdf The total protein content, protein fractions and proteases activities of drone prepupae of Apis mellifera due to varrosis
Krystyna Żółtowska, Zbigniew Lipiński, Małgorzata Dmitryjuk
Prace oryginalne [Original paper]: 43-47
359 KB | Download
2005-51-1_49.pdf Sesja plenarna XX Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Edward Siński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 49-50
248 KB | Download
2005-51-1_51.pdf Sesja: Toksoplazmoza
Tadeusz Dzbeński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 51-52
243 KB | Download
2005-51-1_53.pdf Sesja: Żywność, woda, gleba i zwierzęta jako źródła inwazji pasożytniczych
Anna C. Majewska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 53-54
246 KB | Download
2005-51-1_55.pdf Sesja: Immunologia oraz immunoprewencja zarażeń pasożytniczych
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 55-56
244 KB | Download
2005-51-1_57.pdf Sesja: Systematyka i bioróżnorodność pasożytów – cz. I
Elżbieta Lonc
Z życia naukowego [On the scientific life]: 57-58
245 KB | Download
2005-51-1_59.pdf Sesja: Systematyka i bioróżnorodność pasożytów – cz. II
Anna Okulewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 59-60
244 KB | Download
2005-51-1_61.pdf Sesja: Badania Wielokierunkowe
Tadeusz Dzbeński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 61-62
257 KB | Download
2005-51-1_63.pdf Sympozjum „Zastosowanie technik molekularnych w monitorowaniu pasożytów w środowisku”
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 63-64
247 KB | Download
2005-51-1_65.pdf Konferencja: profesor dr Czesław Gerwel (1909 – 1974) jako człowiek i naukowiec
Wanda Kocięcka
Z życia naukowego [On the scientific life]: 65
238 KB | Download
2005-51-1_67.pdf Godności nadane członkom Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego podczas XX Zjazdu PTP w Warszawie, dnia 2 września 2004 r.
Anna Rocka
Kronika [Chronicle]: 67-72
270 KB | Download
2005-51-1_73.pdf Profesor Czesław Gerwel w mojej pamięci
Wanda Kocięcka
kronika [Chronicle]: 73-77
1.1 MB | Download
2005-51-1_79.pdf Profesor Czesław Gerwel jako uczony i organizator parazytologii lekarskiej w Polsce
Roman K. Meissner
Kronika [Chronicle]: 79-80
245 KB | Download
2005-51-1_81.pdf Prof. dr hab. n. med. Sabina Toś-Luty (1932−2004)
[Professor Sabina Toś-Luty, M.D. (1932–2004) – pro memoriam]

Jacek Dutkiewicz
Kronika [Chronicle]: 81-82
414 KB | Download
2005-51-1_83.pdf Protokół zwyczajnego ogólnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w Warszawie dnia 3 września 2004 r.
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 83-87
254 KB | Download
2005-51-1_89.pdf Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za okres od września 2001 do września 2004
Sprawy organizacyjne [Affers of the Polish Parasitological Society]: 89-101
289 KB | Download
2005-51-1_103.pdf Skład Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w kadencji 2004-2007
Sprawy organizacyjne [Affers of the Polish Parasitological Society]: 103-104
222 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: 105-106
Ø |
download/
Instructions to Authors: 107-108
Ø |