Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2005 vol. 51

(1): 1-108

(2): 109-196

(3): 197-274

(4): 271-370

(supl.): 1-73

2005-51-4_271.pdf Apoptoza jako mechanizm ochronny dla patogenów i ich żywicieli
[Apoptosis, a protective mechanism for pathogens and their hosts]

Katarzyna Donskow-Schmelter, Maria Doligalska
Praca przeglądowa [Review article]: 271-280
10.19 MB | Download
2005-51-4_281.pdf Factors affecting the susceptibility of sea lice infection in Atlantic salmon
Ahmed Mustafa, Wojciech Piasecki
Praca przeglądowa [Review article]: 281-285
4.79 MB | Download
2005-51-4_287.pdf Środowiskowe uwarunkowania wieczornej aktywności synantropijnych gatunków komarów (Diptera: Culicinae) na terenie Wrocławia
[Environmental conditions of evening activity of synanthropic mosquito species (Diptera: Culicinae) in the Wrocław area]

Katarzyna Rydzanicz, Maciej Sobczyński, Irena Baraniecka
Praca oryginalna [Original paper]: 287-294
7.28 MB | Download
2005-51-4_295.pdf A comparative study on the parasite fauna of perch, Perca fluviatilis L., collected from a freshwater coastal lake, brackish-water Baltic Sea, and the interconnecting canal
Jadwiga Wierzbicka, Krystyn Wierzbicki, Wojciech Piasecki, Przemysław Śmietana
Praca oryginalna [Original paper]: 295-302
6.96 MB | Download
2005-51-4_303.pdf Występowanie wszy (Anoplura) u gryzoni z terenów Dolnego Śląska
[Occurrence of lice (Anoplura) in rodents from Lover Silesia]

Dorota Kiewra, Maria Modrzejewska
Praca oryginalna [Original paper]: 303-305
2.68 MB | Download
2005-51-4_307.pdf Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u saren i jeleni na terenie województwa zachodniopomorskiego
[The occurrence of intestinal parasites of roe deer and red deer in the Western Pomerania voivodeship]

Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz, Sandra Lachowska
Praca oryginalna [Original paper]: 307-310
3.83 MB | Download
2005-51-4_311.pdf Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: „Neospora and Neosporosis: Achievements and Perspectives”
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 311-312
2.01 MB | Download
2005-51-4_313.pdf Strona tytułowa konferencji naukowej pt. „Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej”
[The title page of the scientific conference: Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]

Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 315-317
727 KB | Download
2005-51-4_315.pdf Konferencja naukowa pt. „Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej”
[The scientific conference: Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]

Bożena Moskwa, Edward Siński, Stanisław L. Kazubski
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 315-317
3.08 MB | Download
2005-51-4_319.pdf Konstanty Janicki (1876–1932)
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 319-321
2.94 MB | Download
2005-51-4_323.pdf Rękopis mowy pożegnalnej znalezionej w spuściźnie po prof. Eugeniuszu Grabdzie
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 323
881 KB | Download
2005-51-4_325.pdf Konstanty Janicki: uczony, nauczyciel, odkrywca
[Konstanty Janicki: scientist, university professor, discoverer]

Leszek Kuźnicki
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 325-332
8.17 MB | Download
2005-51-4_333.pdf Wpływ odkryć Profesora Konstantego Janickiego na dalszy rozwój protistologii
[Influence of professor Konstanty Janicki's discoveries on progress in protistology]

Stanisław L. Kazubski
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 333-343
9.71 MB | Download
2005-51-4_345.pdf Znaczenie „teorii cerkomeru” Janickiego dla rozwoju badań nad systematyką i ewolucją płazińców
[The influence of Janicki cercomer theory on the development of platyhelminthes systematics and evolution investigations]

Teresa Pojmańska
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 345-358
12.83 MB | Download
2005-51-4_359.pdf Historia odkrycia i opisania cyklu rozwojowego Diphyllobothrium latum L.
[The history of the exploration of the Diphyllobothrium latum life cycle]

Alicja Guttowa, Bożena Moskwa
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 359-364
5.34 MB | Download
2005-51-4_365.pdf
Podziękowania [Acknowledgements]: 365
552 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: 367-368
Ø |
download/
Instructions to Authors: 369-370
Ø |