Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2004 vol. 50

(1): 1-100

(2): 101-357

(3): 359-655

(4): 657-778

(supl.): 1-137

2004-50-2_101.pdf Ewolucja i systematyka nicieni w oparciu o badania molekularne
[Evolution and systematics of nematodes based on molecular investigation]

Anna Okulewicz, Agnieszka Perec
Artykuł przeglądowy [Review article]: 101-108
2.98 MB | Download
2004-50-2_109.pdf Jak rozumieć gatunek pasożyta w dobie badań molekularnych?
[A concept of parasite species in the age of molecular studies]

Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 109-115
2.92 MB | Download
2004-50-2_117.pdf Pasożytnicze roztocze z rodzin Myocoptidae i Listrophoridae (Acari: Astigmata) ssaków polski
[Ectoparasitic mites of the families Myocoptidae and Listrophoridae (Acari: Astigmata) infecting mammals in Poland]

Anna Labrzycka
Artykuł przeglądowy [Review article]: 117-124
2.92 MB | Download
2004-50-2_125.pdf Aktualne możliwości stosowania leków przeciwgrzybiczych w niektórych chorobach skóry
[Current possibilities of using antimycotic drugs in the treatment of various skin disorders]

Anna Choczaj-Kukuła, Jolanta Kwaśniewska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 125-133
3.74 MB | Download
2004-50-2_135.pdf Działanie neuroimmunomodulacyjne wysokotoksycznego związku fosforoorganicznego na rozwój infekcji Trichinella spiralis
[Neuroimmunomodulatory effect of highly toxic organophosphorus compound on the development of Trichinella spiralis infection]

Janusz Bany, Danuta Zdanowska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 135-141
2.87 MB | Download
2004-50-2_143.pdf Grzyby wodne występujące w rzece Supraśl - kąpielisko Jurowce obok Białegostoku
[Water fungi occurrence in the River Supraśl - bath Jurowce near Białystok]

Bożena Kiziewicz, Mariola Kozłowska, Anna Godlewska, Elżbieta Muszyńska, Bożenna Mazalska
Praca oryginalna [Original paper]: 143-150
3.06 MB | Download
2004-50-2_151.pdf Some biochemical properties of fungi from genera Rhodotorula and Trichosporon isolated from Sulejów reservoir bath water
Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 151-156
2.2 MB | Download
2004-50-2_157.pdf Grzyby jako czynnik etiologiczny chorób górnych dróg oddechowych
[Fungi as an aetiological factor of upper respiratory diseases]

Piotr Kurnatowski, Grażyna Raczyńska-Witońska
Praca oryginalna [Original paper]: 157-162
2.22 MB | Download
2004-50-2_163.pdf Grzyby u chorych na cukrzycę typu 2: prewalencja, gatunki wyizolowanych szczepów
[Fungi in patients with diabetes mellitus type 2: prevalence, species of isolated strains]

Alina Maciejewska, Agnieszka Jaskółowska, Jolanta Kwaśniewska
Praca oryginalna [Original paper]: 163-170
3.1 MB | Download
2004-50-2_171.pdf Udział grzybów w etiopatogenezie trudno gojących się ran po zabiegach ortopedycznych
[The role of fungi in etiopathogenesis of delayed orthopaedic wound healing]

Grażyna Raczyńska-Witońska, Jolanta Kwaśniewska, Dariusz Witoński
Praca oryginalna [Original paper]: 171-175
1.87 MB | Download
2004-50-2_177.pdf Występowanie subklinicznych zakażeń jamy ustnej u pacjentów z cukrzycą insulinozależną
[Occurrence of subclinical infections of the oral cavity in the insuline treated diabetics]

Lidia Chomicz, Dorota Szubińska, Janusz Piekarczyk, Andrzej Wojtowicz, Barbara Piekarczyk, Bohdan Starościak, Piotr Fiedor
Praca oryginalna [Original paper]: 177-180
1.47 MB | Download
2004-50-2_181.pdf Diagnostyka molekularna rzęsistków jamy ustnej u pacjentów z HIV
[Molecular diagnosis of oral cavity trichomonads in HIV patients]

Monika Turkowicz, Danuta Tomaszewska, Danuta Cielecka
Praca oryginalna [Original paper]: 181-186
2.34 MB | Download
2004-50-2_187.pdf Toksoplazmoza wrodzona u bliźniąt w materiale własnym
[Congenital toxoplasmosis in twins in own material]

Bożena Lipka, Bogumiła Milewska-Bobula, Dorota Dunin-Wąsowicz, Barbara Kassur-Siemieńska, Mirosława Idzik, Mirosława Szreter, Ewa Witkowska-Vogtt
Praca oryginalna [Original paper]: 187-191
2.03 MB | Download
2004-50-2_193.pdf Przydatność zestawu „optiMAL Rapid Malaria test” do szybkiego rozpoznawania malarii importowanej do Polski
[Usefulness of the „OptiMAL Rapid Malaria test” for rapid detection of malaria imported to Poland]

Przemysław Myjak, Wacław Nahorskl, Hanna Żarnowska-Prymek, Halina Pietkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 193-199
2.51 MB | Download
2004-50-2_201.pdf Interpretacja testów immunochromatograficznych z antygenem HRP-2 u dzieci do lat 5 w rejonie o wysokim ryzyku transmisji zimnicy w Papua Nowej Gwinei
[Interpretation of immunochromatographic tests with HRP-2 antigen in children under 5 years in an area of high risk of malaria transmission in Papua New Guinea]

Norbert Rehlis, Philip Javor
Praca oryginalna [Original paper]: 201-208
3.07 MB | Download
2004-50-2_209.pdf Ocena użyteczności metod wykrywania Cryptosporidium w kale ludzi i zwierząt
[Evaluation of usefulness of different methods for detection of Cryptosporidium in human and animal stool samples]

Anna Werner, Paweł Sulima, Anna C. Majewska
Praca oryginalna [Original paper]: 209-220
4.74 MB | Download
2004-50-2_221.pdf Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum i Borrelia burgdorferi u leśników w regionie lubelskim
[Prevalence of antibodies to Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi in forestry workers from the Lublin region]

Jacek Zwoliński, Jolanta Chmielewska-Badora, Ewa Cisak, Alicja Buczek, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 221-227
2.5 MB | Download
2004-50-2_229.pdf Zastosowanie awidności swoistych przeciwciał IgG dla różnicowania aktywnego i przewlekłego okresu zarażenia Toxocara canis
[Use of specific immunoglobulin G antibody avidity in the differential diagnosis of active and chronic Toxocara canis infections]

Witold Rychlicki
Praca oryginalna [Original paper]: 229-236
3.31 MB | Download
2004-50-2_237.pdf The contamination of the environment with Toxocara eggs in Mazowieckie voivodship as a risk of toxocarosis in children
Jakub Gawor, Anna Borecka
Praca oryginalna [Original paper]: 237-241
1.74 MB | Download
2004-50-2_243.pdf Mechanical transmission of Cryptosporidium parvum oocysts by flies
Thaddeus K. Graczyk, Barbara H. Grimes, Ronald Knight, Beata Szostakowska, Wiesława Kruminis-Łozowska, Maria Racewicz, Leena Tamang, Alexandre J. Dasilva, Przemysław Myjak
Praca oryginalna [Original paper]: 243-247
1.88 MB | Download
2004-50-2_249.pdf Stopień zagrożenia mieszkańców południowo-wschodniej Polski kleszczami i chorobami odkleszczowymi
[The public health risk of ticks and tick-borne diseases in the south-eastern Poland]

Katarzyna Bartosik, Tomasz Kubrak, Monika Sitarz, Magdalena Święcicka, Alicja Buczek
Praca oryginalna [Original paper]: 249-252
1.48 MB | Download
2004-50-2_253.pdf Prewalencja zakażenia kleszczy I. ricinus krętkami Borrelia burgdorferi s.l.: sezonowe i roczne zmiany
[Prevalence of Ixodes ricinus infection with Borrelia burgdorferi s.l.: seasonal and annual variations]

Agnieszka Pawełczyk, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 253-258
2.21 MB | Download
2004-50-2_259.pdf Biologia kleszczy pospolitych (Ixodes ricinus L.) i ich patogenów w okolicach Wrocławia
[Biology of Ixodes ricinus (L.) and its pathogens in Wrocław area]

Dorota Kiewra, Elżbieta Lonc
Praca oryginalna [Original paper]: 259-264
2.24 MB | Download
2004-50-2_265.pdf Occurrence and seasonal activity of European ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in the forest areas of Olsztyn
Katarzyna Kubiak, Janina Dziekońska-Rynko, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 265-268
1.42 MB | Download
2004-50-2_269.pdf Activity of hydrolases in the reproductive system and in consecutive stages of Ascaris suum development
Janina Dziekońska-Rynko
Praca oryginalna [Original paper]: 269-272
1.39 MB | Download
2004-50-2_273.pdf Intrygujący wpływ albendazolu na aktywność reduktazy glutationu w mięśniach myszy zarażonych Trichinella spiralis
[The intriguing influence of albendazole on glutathione reductase activity in the muscles from Trichinella spiralis infected mice]

Anna Przydanek, Krystyna Boczoń, Elżbieta Wandurska-Nowak, Waldemar Wojt, Agnieszka Wojtkowiak
Praca oryginalna [Original paper]: 273-277
1.87 MB | Download
2004-50-2_279.pdf Badania ultrastrukturalne torebki i “nurse-cell” Trichinelia splralis w siedem miesięcy od zarażenia myszy
[Ultrastructural analysis of capsule and nurse-cell morphology examined seven months after Trichinella spiralis mouse infection]

Julia Dąbrowska, Michał Walski, Barbara Grytner-Zięcina, Barbara Machnicka-Rowińska, Ewa Dziemian, Ewa Jankowska-Steifer
Praca oryginalna [Original paper]: 279-284
2.55 MB | Download
2004-50-2_285.pdf Budowa stóp kleszczy (Acari: Ixodida) - modyfikacje związane z cyklem życiowym, behawiorem i siedliskiem
[Morphology or tick tarsus (Acari: Ixodida) - modifications connected with life cycle, behaviour, and habitat]

Alicja Buczek, Krzysztof Olszewski, Agnieszka Andrearczyk, Jacek Zwoliński
Praca oryginalna [Original paper]: 285-294
3.87 MB | Download
2004-50-2_295.pdf Anomalie lokalne u larw kleszczy (Acari: Ixodida)
[Local anomalies in ticks larvae (Acari: Ixodida)]

Alicja Buczek, Iwona M. Stanisławek, Katarzyna Bartosik, Teresa Kruk, Tomasz Olszewski
Praca oryginalna [Original paper]: 295-301
2.89 MB | Download
2004-50-2_303.pdf Ekstensywność inwazji Toxoplasma gondii u kotów z terenu Olsztyna
[Prevalence of Toxoplasma gondii infection in cats from the Olsztyn city]

Mirosław Michalski, Aleksandra Platt-Samoraj
Praca oryginalna [Original paper]: 303-305
1.09 MB | Download
2004-50-2_307.pdf Współwystępowanie Cryptosporidium parvum, Giardia spp. i helmintów w populacjach drobnych gryzoni
[The co-occurrence of Cryptosporidium parvum, Giardia spp. and helminth infections in small rodent populations]

Anna Bajer, Jerzy M. Behnke, Małgorzata Bednarska, Karolina Kuliś, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 307-315
3.24 MB | Download
2004-50-2_317.pdf Can the dab (Limanda limanda) be a paratenic host of Anguillicola crassus (Nematoda; Dracunculoidea)? The Gulf of Gdansk and Vistula Lagoon (Poland) example
Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 317-322
2.18 MB | Download
2004-50-2_323.pdf Inwazje pasożytów jelitowych u koni w klubach jeździeckich z okolic Krakowa
[Intestinal parasites infection of horses from riding clubs in Kraków area]

Sławomir Kornaś, Bogusław Nowosad, Marta Skalska, Teresa Bołoz
Praca oryginalna [Original paper]: 323-327
1.79 MB | Download
2004-50-2_329.pdf Anoplura u gryzoni (Rodentia) z terenów Polski Północnej
[Anoplura of rodents (Rodentia) in Northern Poland]

Sławomir Kadulski, Joanna N. Izdebska
Praca oryginalna [Original paper]: 329-332
1.38 MB | Download
2004-50-2_333.pdf Demodex spp. (Acari: Demodecidae) in brown rat (Rodentia: Muridae) in Poland
Joanna N. Izdebska
Praca oryginalna [Original paper]: 333-335
1.01 MB | Download
2004-50-2_337.pdf Zawlekanie egzotycznego kleszcza Aponomma latum (Koch, 1844) (Acari: Ixodida: Ixodidae) na sprowadzanych do polski pytonach królewskich (Python regius Shaw, 1802)
[Transfer of exotic tick Aponomma latum (Koch, 1844) (Acari: Ixodida: Ixodidae) on ball pythons (Python regius Shaw, 1802) brought to Poland

Krzysztof Siuda, Magdalena Nowak, Mariusz Kędryna
Praca oryginalna [Original paper]: 337-341
1.86 MB | Download
2004-50-2_343.pdf Wspomnienie o sp. Profesor Jadwidze Lachmajer (1907-2001)
Kronika [Chronicle]: 343-350
3.12 MB | Download
2004-50-2_351.pdf Prof. zw. dr hab. Antoni Deryło (1935-2003)
Kronika [Chronicle]: 351-353
1.08 MB | Download
2004-50-2_355.pdf
Tresć [Contents]: 2004 vol. 57 (2)
1.1 MB | Download