Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2004 vol. 50

(1): 1-100

(2): 101-357

(3): 359-655

(4): 657-778

(supl.): 1-137

2004-50-4_657.pdf Główne proteazy przywr - charakterystyka molekularna i rola w biologii tych pasożytów
[Significant proteases of flukes - molecular characteristic and their biological functions]

Michał Jarząbkowski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 657-664.
5.51 MB | Download
2004-50-4_665.pdf Rola tlenku azotu w inwazjach pasożytniczych
[The role of nitric oxide (NO) in parasitic infections]

Elżbieta Wandurska-Nowak
Artykuł przeglądowy [Review article]: 665-678.
9.83 MB | Download
2004-50-4_679.pdf Laboratoryjna diagnostyka mikrosporydiozy u ludzi
[Laboratory diagnostics of human microsporidiosis]

Anna Słodkowicz-Kowalska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 679-689.
7.56 MB | Download
2004-50-4_691.pdf Niektóre problemy diagnostyki laboratoryjnej inwazji Toxoplasma gondii
[Selected problems in laboratory diagnostics of Toxoplasma gondii infections]

Henryka Długońska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 691-695.
3.57 MB | Download
2004-50-4_697.pdf Epidemiologia kliniczna i prewencja odzwierzęcych inwazji pasożytniczych człowieka. Wkład badawczy i wdrożeniowy Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Poznaniu
[Clinical epidemiology and prevention of zoonotic parasitic infections in humans. A review]

Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak
Artykuł przeglądowy [Review article]: 697-705.
6.54 MB | Download
2004-50-4_707.pdf Grzyby drożdżopodobne - występowanie u zwierząt
[Yeast-like fungi - occurrence in animals]

Bożena Dworecka-Kaszak, Małgorzata Biegańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 707-713.
4.98 MB | Download
2004-50-4_715.pdf Pełzakobójcze ekstrakty roślinne
[Amebicidal plants extracts]

Monika Derda, Edward Hadaś, Barbara Thiem, Anna Sułek
Praca oryginalna [Original paper]: 715-721.
4.79 MB | Download
2004-50-4_723.pdf Distribution and hosts of Eutrombidium trigonum (Hermann, 1804) (Acari: Prostigmata: Eutrombidiidae) in Poland
Ryszard Haitlinger
Praca oryginalna [Original paper]: 723-726.
2.52 MB | Download
2004-50-4_727.pdf Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. I. Określenie obecnego zasięgu występowania
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. I. Defining current range]

Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 727-730.
2.45 MB | Download
2004-50-4_731.pdf Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. II. Sezonowy rytm aktywności dorosłych postaci
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. II. Seasonal activity patterns of the adult]

Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 731-738.
5.17 MB | Download
2004-50-4_739.pdf Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. III. Wpływ temperatury i długości dnia na aktywność dorosłych, głodnych kleszczy w warunkach laboratoryjnych
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. III. The influence of temperature and day length on the activity of hungry adults ticks in laboratory conditions]

Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 739-745.
4.54 MB | Download
2004-50-4_747.pdf Wykrywanie obecności Acanthamoeba sp. w próbach środowiskowych i materiale pochodzącym od pacjentów przy pomocy techniki PCR
[Detection of Acanthamoeba sp. with PCR technics in the samples of water and isolated from patients]

Monika Derda, Edward Hadaś, Anna Sułek
Komunikaty [Short notes]: 747.
646 KB | Download
2004-50-4_749.pdf Zmiany w składzie helmintofauny psów i kotów w latach 1974-2003
[Some changes of parasite fauna in dogs and cats between 1974 and 2003]

Paweł Górski
Komunikaty [Short notes]: 749.
644 KB | Download
2004-50-4_751.pdf Parazytofauna łasicowatych (Mustelidae) Puszczy Białowieskiej
[Parasite fauna of Mustelidae in Białowieża National Park]

Paweł Górski, Magdalena Łakomy
Komunikaty [Short notes]: 751.
617 KB | Download
2004-50-4_753.pdf Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus]

Zofia Bogdaszewska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 753-755.
1.93 MB | Download
2004-50-4_757.pdf Porównanie odpowiedzi immunologicznej szczurów immunizowanych doustnie bądź domięśniowo cDNA i białkiem zrekombinowanej transferazy S-glutationowej Faciola hepatica
[The comparison of the immunological response of rats immunised orally or intramuscularly with the cDNA and protein of recombinated glutathione-S-transferase of Fasciola hepatica]

Luiza Jedlina-Panasiuk
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 757-758.
1.39 MB | Download
2004-50-4_759.pdf Biochemiczne właściwości cholinesterazy tasiemca Hymenolepis diminuta
[Biochemical properties of cholinesterase of the tapeworm Hymenolepis diminuta]

Agnieszka Świetlikowska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 759-761.
1.96 MB | Download
2004-50-4_763.pdf Prób izolacji, identyfikacji oraz hodowli pierwotniaka Neospora canium
[The first isolation, identification and maintaining in cell culture of Neospora canium in Poland]

Katarzyna Pastusiak
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 763-764.
1.31 MB | Download
2004-50-4_765.pdf Sesja „Etyka i Parazytolodzy”
[Session: Professional ethies and parasitologists]

Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 765-774.
7.13 MB | Download
2004-50-4_775.pdf
Podziękowania [Acknowledgements]: 775.
459 KB | Download
2004-50-4_776.pdf
Erratum: 776.
413 KB | Download
2004-50-4_777.pdf
Tresć [Contents] 2004 vol. 57 (4): 777-778.
1.14 MB | Download