Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2003 vol. 49

(1): 1-114

(2): 115-237

(3): 239-332

(4): 333-435

2003-49-1_1.pdf
Od Redakcji [From editorial Board]: 1
488 KB | Download
2003-49-1_3.pdf Proteom Toxoplasma gondii
[Toxoplasma gondii proteom]

Henryka Długońska, Katarzyna Dytnerska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 3-10.
5.33 MB | Download
2003-49-1_11.pdf Nieprzyjazne pasożytom a przyjazne środowisku transgeniczne bioinsektycydy
[Transgenic bioinsecticides inimical to parasites, but imical to environment]

Jolanta Kucińska, Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz
Artykuł przeglądowy [Review article]: 11-20.
6.81 MB | Download
2003-49-1_21.pdf Występowanie pasożytniczych Metazoa leszcza (Abramis brama) w zbiornikach naturalnych i sztucznych w Polsce
[Occurrence of parasitic Metazoa of bream (Abramis brama) in the naturai and artificial reservoirs in Poland]

Aleksander H. Kędra, Bożena Sikora
Praca oryginalna [Original paper]: 21-29.
5.55 MB | Download
2003-49-1_31.pdf Parasites of Chaffinch (Fringilla coelebs) populations. Part II. Blood parasites
Agnieszka Pawełczyk, Alicja Gryczyńska, Tomasz D. Mazgajski
Praca oryginalna [Original paper]: 31-38.
4.96 MB | Download
2003-49-1_39.pdf Częstość występowania Borrelia burgdorferi sensu lato u kleszczy Ixodes ricinus z okolicy Tarnowskich Gór
[Prevalence of Borrelia burgdorleri sensu lato in ticks Ixodes ricinus in Tarnowskie Góry district]

Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Jolanta Ciarkowska, Joanna Strzelczyk, Gizela Trapp, Brygida Adamek, Marzena Zalewska-Ziob
Praca oryginalna [Original paper]: 39-45.
8.89 MB | Download
2003-49-1_47.pdf Częstość występowania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii wśród pracowników Zakładów Mięsnych w Lublinie
[The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies among abattoir workers in Lublin]

Jacek Sroka, Jacek Zwoliński, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 47-55.
10.61 MB | Download
2003-49-1_57.pdf Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie miasta Katowice
[Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the Katowice area and its environs]

Danuta Grygierczyk, Sławomir Kwiatkowski, Henryka Sodowska
Praca oryginalna [Original paper]: 57-60.
4.95 MB | Download
2003-49-1_61.pdf Effect of electromagnetic waves on susceptibility of fungi of the genus Candida to miconazole
Piotr Kurnatowski, Cezary Klimiuk, Anna Głowacka
Praca oryginalna [Original paper]: 61-71.
12.01 MB | Download
2003-49-1_73.pdf Charakterystyka subpopulacji limfocytów i zmian histopatologicznych w przebiegu inwazji pierwotnej Heligmosomoides polygyrus u myszy szczepu FVB (H-2q)
[Characteristic of lymphocyt subpopulation and histopathological changes in primary infection of Heligmosomoides polygyrus in mice of FVB (H-2q) strain]

Anna Cywińska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 73-74.
2.23 MB | Download
2003-49-1_75.pdf Światowy Kongres Parazytologii - ICOPA X
[International Congress of Parasitology - ICOPA X]

Hanna Mizgajska-Wiktor
Z życia naukowego [On the scientific life]: 75-77.
3.73 MB | Download
2003-49-1_79.pdf XIV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna pt. „Parazytologia na przełomie XX/XXI wieku”; oraz streszczenia referatów i posterów
[XIV Wrocław Parasitological Conference: Parasitology on turn of XX/XXI age; and abstracts of the lectures and posters]

Elżbieta Lonc
Z życia naukowego [On the scientific life]: 79-99.
26.23 MB | Download
2003-49-1_101.pdf Konferencja: Zoonozy: problem nadal aktualny
[The Conference: Zoonozes, still outstanding problem]

Halina Wędrychowicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 101-103.
3.33 MB | Download
2003-49-1_105.pdf Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej w dziedzinie parazytologii i mikologii lekarskiej
[Prof. Alicja Kurnatowska: 50 year jubilee of her scientific work in the field of parasitology and medical mycology]

Jolanta Kwaśniewska
Kronika[Chronicle]: 105-110.
7.71 MB | Download
2003-49-1_111.pdf Prof. zw. dr hab. Jadwiga Złotorzycka (1926-2002) (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Prof. zw. dr hab. Jadwiga Złotorzycka (1926-2002)]

Anna Okulewicz
Kronika [Chronicle]: 111-112.
2.5 MB | Download
2003-49-1_113.pdf
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (1): 113-114.
2.36 MB | Download