Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2003 vol. 49

(1): 1-114

(2): 115-237

(3): 239-332

(4): 338-435

2003-49-2_115.pdf Calodium hepaticum (Bancroft, 1893) Moravec, 1982 - kapilaria o nietypowym cyklu rozwojowym
[Calodium hepaticum (Bancroft, 1893) Moravec, 1982 - capillaria with an atypical life cycle]

Anna Okulewicz, Agnieszka Perec, Joanna Hildebrand, Jerzy Okulewicz:
Artykuł przeglądowy [Review article]: 115-124.
12.54 MB | Download
2003-49-2_125.pdf Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon, Poland
Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 125-164.
16.8 MB | Download
2003-49-2_165.pdf Ocena występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus na terenie wybranych rejonów lubelszczyzny przy zastosowaniu metody łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)
[Evaluation of occurrence of spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in selected areas of the Lublin Region by polimerase chain reaction method (PCR)]

Jolanta Chmielewska-Badora, Ewa Cisak, Jacek Zwoliński, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 165-171.
8.29 MB | Download
2003-49-2_173.pdf Prevalence of potentially pathogenic fungi in the bathing sites of the Sulejów reservoir
Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 173-185.
14.21 MB | Download
2003-49-2_187.pdf Preliminary evaluation of maternotoxic effect of Ascaris extract in mice
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 187-194.
9.4 MB | Download
2003-49-2_195.pdf The study of cell and tissue mechanisms of the homeostasis of „helminth-host” system at muscle trichinellosis before and after the administration of a herb biostimulator and anthelminthic
Sergei Movsessian, Galina Goncharova, Ashot Asatrian, Mania Nikoghossian, Andrzej Malczewski
Praca oryginalna [Original paper]: 195-217.
32.29 MB | Download
2003-49-2_219.pdf Wpływ lewamizolu na poziom białka całkowitego w hemolimfie pszczół z rodzin zarażonych roztoczem Varroa destructor
[The influence of levamisol on the level of total protein in haemolymph of bees infected with Varroa destructor]

Rajmund Sokół
Praca oryginalna [Original paper]: 219-224.
7.03 MB | Download
2003-49-2_225.pdf Sylwetka prof. Teresy Sulgostowskiej, odznaczonej Medalem Edukacji Narodowej
[Professor Teresa Sulgostowska - honoured with The Medal of National Education]

Katarzyna Niewiadomska
Kronika [Chronicle]: 225-226.
2.6 MB | Download
2003-49-2_227.pdf Prof. zw. dr hab. n. med. prof. h. c. dr mult. Radzisław Sikorski (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of prof. dr hab. med. sci. prof. h. c. dr mult. Radzisław Sikorski]

Jerzy Lech Gundłach
Kronika [Chronicle]: 227-230.
4.72 MB | Download
2003-49-2_231.pdf A. Deryło (Red.) Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Warszawa 2002, PWN
Jerzy Lech Gundłach
Recenzja książki [Book review]: 231-232.
2.25 MB | Download
2003-49-2_233.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTP w 2002 r.
Anna Rocka
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 233-234.
2.38 MB | Download
2003-49-2_235.pdf
Piotr Kumatowski
Listy do Redakcji [Letters]: 235.
884 KB | Download
2003-49-2_237.pdf
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (2): 237.
1.16 MB | Download