Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2003 vol. 49

(1): 1-114

(2): 115-237

(3): 239-332

(4): 333-435

2003-49-4_333.pdf Czy fauna pasożytnicza Polski jest dobrze poznana?
[Is the parasite fauna of Poland well recognized?]

Teresa Pojmańska, Katarzyna Niewiadomska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 333-345.
5.89 MB | Download
2003-49-4_347.pdf Faunistyka - nauka dziewiętnastego czy dwudziestego pierwszego stulecia?
[Faunistics - the science of XIX or XXI age?]

Katarzyna Niewiadomska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 347-350.
5.28 MB | Download
2003-49-4_351.pdf Oporność stawonogów hematofagicznych - narastający problem. I. Mechanizmy oporności na insektycydy
[Resistance in the hematophagous arthropods - problem on the rise. I. Resistance mechanisms to insecticides]

Elżbieta Kędra
Artykuł przeglądowy [Review article]: 351-356.
7.39 MB | Download
2003-49-4_357.pdf Pięćdziesiąt lat działalności Komitetu Parazytologii PAN
[50 anniversary of the Commitee on Parasitology of the Polish Academy of Sciences]

Stanisław L. Kazubski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 357-362.
7.38 MB | Download
2003-49-4_363.pdf Bioróżnorodność mikocenoz jamy ustnej, gardła i nosa dzieci w wieku 6-15 lat
[Biodiversity of mycocenoses of oral cavity, throat and nose of children aged 6-15 years]

Elżbieta Ejdys
Praca oryginalna [Original paper]: 363-374.
5.57 MB | Download
2003-49-4_375.pdf The activity of hydrolases of entomopathogenic nematodes
Krystyna Żółtowska, Elżbieta Łopieńska
Praca oryginalna [Original paper]: 375-379.
6.01 MB | Download
2003-49-4_381.pdf 42. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej i VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” „Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych i grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”
Aldona Ochęcka-Szymańska, Agnieszka Jaskółowska, Danuta Białasiewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 381-387.
9.29 MB | Download
2003-49-4_389.pdf Sympozjum "Parazytozy - problemy kliniczne" Białystok, 6 czerwca 2003 r.
Danuta Prokopowicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 389-390.
2.26 MB | Download
2003-49-4_391.pdf XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia”
Anna Okulewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 391-393.
3.94 MB | Download
2003-49-4_394.pdf
Streszczenia referatów i komunikaty - XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia”: 394-413
9.58 MB | Download
2003-49-4_415.pdf E. Lonc (Red.) Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wrocław 2001. Wydawnictwo Volumed
Krzysztof Siuda
Recenzja książki [Book review]: 415-418.
4.78 MB | Download
2003-49-4_419.pdf Parasites of the colder climates (Eds.) H. Akuffo, E. Linder, I. Ljungstrom, M. Wahlgren. London 2003, Taylor & Francis
Zbigniew S. Pawłowski
Recenzja książki [Book review]: 419-422.
4.97 MB | Download
2003-49-4_423.pdf Co słychać w Międzynarodowej Komisji Włośnicowej
Krystyna Boczoń
Listy do Redakcji [Letters]: 423-424.
2.27 MB | Download
2003-49-4_425.pdf Zmiana statusu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Przemysław Myjak
Listy do Redakcji [Letters]: 425.
921 KB | Download
2003-49-4_427.pdf XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
[XX Jubilee Congress of the Polish Parasitological Society]

Lidia Chomicz
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 427-428.
1.81 MB | Download
2003-49-4_429.pdf Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 429-430.
1.79 MB | Download
2003-49-4_431.pdf
Podziękowania [Acknowledgements]: 431.
883 KB | Download
2003-49-4_433.pdf
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (4): 433-435.
3.01 MB | Download