Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2002 vol. 48

(1): 1-138

(2): 139-240

(3): 241-318

(4): 319-464

2002-48-1_3.pdf Pierwsze badania peroksydoksyn - nowej rodziny antyoksydantów u pasożytów
[The data from the first investigations of a new antioxidant family - peroxidoxins - in parasites]

Krystyna Boczoń
Artykuł przeglądowy [Review article]: 3-10.
1.23 MB | Download
2002-48-1_11.pdf Odpowiedź immunologiczna różnych gatunków żywicieli ostatecznych na inwazję Fasciola hepatica
[The immune response of various species to Fasciola hepatica infection]

Luiza Jedlina-Panasiuk
Artykuł przeglądowy [Review article]: 11-21.
1.9 MB | Download
2002-48-1_23.pdf Toxoplasma gondii - wewnątrzkomórkowy pasożyt
[Toxoplasma gondii - intracellular parasite]

Henryka Długońska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 23-28.
971 KB | Download
2002-48-1_29.pdf Wpływ zmian klimatycznych na choroby zakaźne
[Impact of climate change on infectious diseases]

Jan Kołodyński, Anna Malinowska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 29-37.
1.62 MB | Download
2002-48-1_39.pdf Badania nad behawiorem ślimaków w antropogenicznie zmienionym środowisku wodnym. 1. Aktywność lokomotoryczna Lymnaea stagnalis (L.) ze szczególnym uwzględnieniem subpopulacji zarażonych przez stadia rozwojowe przywr digenetycznych
[Studies upon behaviour of snails in anthropogenically changed water environment. 1. Locomotor activity of Lymnaea stagnalis (L.), with regard to subpopulations infected with developmental stages of digeneans]

Zbigniew Pokora
Praca oryginalna [Original paper]: 39-54.
2.34 MB | Download
2002-48-1_55.pdf Developmental abnormalities in chicken embryos after injection proteolysis inhibitors from Ascaris suum
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 55-64.
1.61 MB | Download
2002-48-1_65.pdf Raccoon Dog (Nyctereutes procyonoides - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland
Barbara Machnicka-Rowińska, Bogusław Rocki, Ewa Dziemian, Marta Kołodziej-Sobocińska
Praca oryginalna [Original paper]: 65-68.
649 KB | Download
2002-48-1_69.pdf Deformations of the attachement organ in Diplozoonidae (Palombi, 1949) (Monogenea)
Ewa Dzika
Praca oryginalna [Original paper]: 69-77.
1.67 MB | Download
2002-48-1_79.pdf Wpływ doboru tasiemców macierzystych linii wsobnej Hymenolepis diminuta WMS il1 na zmienność cech u tasiemców potomnych
[lnfluence or the selection or maternal Hymenolepis diminuta WMS il1 on the variability of descended tapeworms]

Marek Stradowski
Praca oryginalna [Original paper]: 79-85.
1.14 MB | Download
2002-48-1_87.pdf Szybka metoda wykonywania semipermanentnych glicerożelatynowych preparatów z pasożytów
[A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly parasite mounts]

Leszek Rolbiecki
Komunikat [Short note]: 87-88.
292 KB | Download
2002-48-1_89.pdf O warsztatach poświęconych ptasim schistosomom i dermatitis
[1st Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis]

Elżbieta Żbikowska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 89-90.
320 KB | Download
2002-48-1_91.pdf Prof. dr bab. Feliks Piotrowski (1921- 2000) (wspomnienie pośmiertne)
[ln memoriam of Prof. dr hab. Feliks Piotrowski (1921- 2000)]

Sławomir Kadulski
Kronika [Chronicle]: 91-96.
934 KB | Download
2002-48-1_97.pdf Dr Adam Wiktor Sołtys (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Dr Adam Wiktor Sołtys]

Irena Ziomko
Kronika [Chronicle]: 97-98.
254 KB | Download
2002-48-1_99.pdf K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj: Zarys parazytologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
Władysława Niemczyk
Recenzja książki [Book review]: 99-100.
333 KB | Download
2002-48-1_101.pdf
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 101-130.
4.64 MB | Download
2002-48-1_131.pdf Jeszcze o EMOP Vlll
Zbigniew Pawłowski
Listy do Redakcji [Letters]: 131-133.
523 KB | Download
2002-48-1_135.pdf Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 135-136.
244 KB | Download
2002-48-1_137.pdf
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (1): 137-138.
254 KB | Download