Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2002 vol. 48

(1): 1-138

(2): 139-240

(3): 241-318

(4): 319-464

2002-48-2_139.pdf Pasożyty jako naturalny składnik ekosystemu
[Parasites as a natural element of any ecosystem]

Teresa Pojmańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 139-154.
2.58 MB | Download
2002-48-2_155.pdf Węgorczyca (strongyloidosis). Część VIII. Diagnostyka parazytologiczna
[Strongyloidosis. Part Vlll. Parasitological diagnosis]

Wiesław Soroczan
Artykuł przeglądowy [Review article]: 155-171.
2.82 MB | Download
2002-48-2_173.pdf Węgorczyca (strongyloidosis). Część IX. Leczenie
[Strongyloidosis. Part IX. Treatment]

Wiesław Soroczan
Artykuł przeglądowy [Review article]: 173-196.
4.35 MB | Download
2002-48-2_197.pdf Colonization of the round goby, Neogobius melanostomus (Gobiidae) by parasites in the new environment of the gulf of Gdańsk (Southern Baltic)
Jerzy Rokicki, Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 197-200.
605 KB | Download
2002-48-2_201.pdf Występowanie Ixodes ricinus na wybranych terenach rekreacyjnych b. województwa szczecińskiego. Część III
[The occurrence of Ixodes ricinus in the selected recreative areas in the province of Szczecin. Part III.

Bogumiła Skotarczak, Beata Wodecka
Praca oryginalna [Original paper]: 201-206.
919 KB | Download
2002-48-2_207.pdf Parasite fauna of selected fish species of Lake Miedwie
Ewa Sobecka, Wojciech Piasecki
Praca oryginalna [Original paper]: 207-215.
1.45 MB | Download
2002-48-2_217.pdf Influence of Anisakis simplex stage III larvae upon the activity of proteases under in vitro conditions
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 217-223.
1.12 MB | Download
2002-48-2_225.pdf Wpływ inwazji Fasciola hepatica na wybrane parametry jakościowe mleka u krów
[The influence of Fasciola hepatica invasion on the assorted milk quality parameters in cows]

Mirosław Michalski
Praca oryginalna [Original paper]: 225-229.
802 KB | Download
2002-48-2_231.pdf Widłonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) - próba wyjaśnienia przynależności gatunkowej form pasożytujących u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander luciperca)
Jolanta Kempter
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 231-232.
232 KB | Download
2002-48-2_233.pdf Wpływ wybranych związków immunotropowych na zmiany immunopatologiczne w przebiegu doświadczalnej włośnicy u myszy
Jolanta Piekarska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 233-234.
291 KB | Download
2002-48-2_235.pdf Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Stefan Tarczyński (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Prof. dr hab. Dr h.c. Stefan Tarczyński]

Konstanty Romaniuk
Kronika [Chronicle]: 235-238.
552 KB | Download
2002-48-2_239.pdf
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (2): 239.
115 KB | Download