Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2002 vol. 48

(1): 1-138

(2): 139-240

(3): 241-318

(4): 319-464

2002-48-3_241.pdf Metody i techniki molekularne stosowane w diagnostyce i epidemiologii zakażeń grzybami chorobotwórczymi
[Molecular methods and techniques used in diagnosis and epidemiology of infcetions caused by pathogenic fungi]

Anita Dobrowolska, Łukasz Bojarski, Paweł Stączek
Artykuł przeglądowy [Review article]: 241-255.
2.87 MB | Download
2002-48-3_257.pdf Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji
[Current data about fungi prevalence in various ontocenoses in women during procreation period]

Alicja Kurnatowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Aneta R. Mamos
Praca oryginalna [Original paper]: 257-262.
849 KB | Download
2002-48-3_263.pdf Związek między aktywnością hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ciężarnych i wybranymi objawami klinicznymi
[Relationship between activity of hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and selected symptoms]

Dorota Nowakowska, Alicja Kurnatowska, Jan Wilczyński
Praca oryginalna [Original paper]: 263-269.
1.12 MB | Download
2002-48-3_271.pdf Analiza stężęń sIgA w treści kanału szyjki macicy i jamy ustnej u kobiet z Candida lub bez grzybów w ontocenozach pochwy i jamy ustnej
[Analysis of sIgA concentrations in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity in women with Candida or without fungi in ontocenoses of these organs]

Alicja Kurnatowska, Jacek Magnowski
Praca oryginalna [Original paper]: 271-276.
949 KB | Download
2002-48-3_277.pdf Grzybicze powikłania zakażeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym
[Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus]

Joanna Kupś, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Wojciech Grzegorczyk, Bogdana Borowska-Rybus
Praca oryginalna [Original paper]: 277-286.
1.73 MB | Download
2002-48-3_287.pdf Występowanie DNA Pneumocystis carini i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności
[Occurrence of Pneumocystis carini DNA and anti-Pneumocystis antibodies in sera of infants at the age of humoral response natural degradation]

Elżbieta Gołąb, Alicja Sobolewska, Ewa Matysiak
Praca oryginalna [Original paper]: 287-292.
967 KB | Download
2002-48-3_293.pdf Częstość występowania zarażeń pierwotniakiem Toxoplasma gondii u 2016 kobiet ciężarnych oraz ich dzieci urodzonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
[The prevalence of Toxoplasma gondii infection among 2016 pregnant woman and their children in the lnstitute of Mother and Child in Warsaw]

Krzysztof Tomasz Niemiec, Piotr Raczyński, Katarzyna Markiewicz, Jerzy Leibschang, Alicja Ceran
Praca oryginalna [Original paper]: 293-299.
1.1 MB | Download
2002-48-3_301.pdf Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii w łożysku ludzkim metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej a ocena histopatologiczna łożyska w procesie rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej
[Detection of Toxoplasma gondii in human placenta by PCR and placental histologic findings]

Dorota Nowakowska, Elżbieta Gołąb, Ewa Czichos, Michał Krekora, Jan Wilczyński
Praca oryginalna [Original paper]: 301-309.
1.53 MB | Download
2002-48-3_311.pdf Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomocą badania płynu owodniowego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy
[Detection of congenital toxoplasmosis in utero with a polymerase chain reaction on amniotic fluid]

Elżbieta Gołąb, Dorota Nowakowska, Maria Waloch, Tadeusz H. Dzbeński, Krzysztof Szaflik, Jan Wilczyński
Praca oryginalna [Original paper]: 311-315.
887 KB | Download
2002-48-3_316.pdf
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (3): 316.
158 KB | Download