Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2002 vol. 48

(1): 1-138

(2): 139-240

(3): 241-318

(4): 319-464

2002-48-4_319.pdf Meandry systematyki mikrosporydiów
[Meanders of systematic of microsporidia]

Mykola Ovcharenko, Irena Wita:
Artykuł przeglądowy [Review article]: 319-331.
2.25 MB | Download
2002-48-4_333.pdf Podatność płytek paznokciowych na zakażenie Scopulariopsis brevicaulis
[Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection]

Anna B. Macura, Bolesław Pawlik, Magdalena Perun, Monika Król
Praca oryginalna [Original paper]: 333-342.
1.47 MB | Download
2002-48-4_343.pdf Struktura taksonomiczna, topiczna i ilościowa zgrupowania przywr jelitowych krzyżówki Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 z okolic Szczecina
[Taxonomic, topical and quantitative structure of the community of intestinal flukes (Digenea) of mallards Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 from the area of Szczecin]

Katarzyna M. Betlejewska, Eleonora N. Korol
Praca oryginalna [Original paper]: 343-357.
2.33 MB | Download
2002-48-4_359.pdf Seasonal variation of parasite infection of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in the southern Baltic
Jolanta Morozińska-Gogol
Praca oryginalna [Original paper]: 359-373.
1.98 MB | Download
2002-48-4_375.pdf Kształtowanie się fauny nicieni żołądkowo-jelitowych wolno żyjących żubrów w puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich 17 lat (1984 - 2001)
[Forming of gastro-intestinal nematodes fauna of free ranging European bisons in Białowieża Primeval Forest during last 17 years (1984-2001)]

Jan Dróżdż, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz
Praca oryginalna [Original paper]: 375-381.
1.14 MB | Download
2002-48-4_383.pdf Pasożyty wewnętrzne bydła w wybranych gospodarstwach Pomorza Zachodniego
[Internal parasites of cattle in select Western Pomerania farms]

Bogumiła Pilarczyk, Alojzy Ramisz, Grzegorz Jastrzębski
Praca oryginalna [Original paper]: 383-390.
1.37 MB | Download
2002-48-4_391.pdf Effect of different contents of proteins and vitamin B2 in the feed on the prevalence and infection intensity of Ascaridia galli chickens
Zbigniew Jabłonowski, Krzysztof Sudoł, Janina Dziekońska-Rynko, Ewa Dzika
Praca oryginalna [Original paper]: 391-400.
1.55 MB | Download
2002-48-4_401.pdf Ocena zarażenia włosogłówką (Trichuris vulpis) psów bezpańskich z rejonu Krakowa
[The evaluation of Trichuris vulpis infection of unwanted dogs in Kraków area]

Sławomir Kornaś, Bogusław Nowosad, Marta Skalska
Praca oryginalna [Original paper]: 401-406.
931 KB | Download
2002-48-4_407.pdf Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy
[Prevalence of intestinal nematodes in dogs from Warsaw region]

Monika Turkowicz, Danuta Cielecka
Praca oryginalna [Original paper]: 407-411.
811 KB | Download
2002-48-4_413.pdf Proces apoptozy w przebiegu doświadczalnego zarażenia T. pseudospiralis u myszy
[The apoptosis in the course of experimental infection with T. pseudospiralis in mice]

Agnieszka Widyma, Jolanta Piekarska
Praca oryginalna [Original paper]: 413-417.
823 KB | Download
2002-48-4_419.pdf Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji
[Prevalence of multifocaI fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation]

Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Sylwia Zamojska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 419-424.
909 KB | Download
2002-48-4_425.pdf Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządów osób po przeszczepach nerek
[Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation]

Alicja Kurnatowska, Ilona Kurnatowska, Feliks Kacprzyk, Witold Chrzanowski
Praca oryginalna [Original paper]: 425-433.
1.29 MB | Download
2002-48-4_435.pdf Analiza prewalencji grzybów i ich gatunków w przewodzie pokarmowym osób dorosłych i dzieci
[Analyse of fungi prevalence and their species in the digestive tract of adult persons and children]

Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 435-439.
748 KB | Download
2002-48-4_441.pdf Candida albicans Berthout, 1923: hydrolases activity and own method of digestive tract strains biotyping
Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 441-445.
751 KB | Download
2002-48-4_447.pdf 41. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej - „Aktualne trendy rozpoznawania chorób pasożytniczych i grzybic”
Joanna Błaszkowska, Danuta Białasiewicz, Anna Rózga, Jacek Szkudliński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 447-456.
1.85 MB | Download
2002-48-4_457.pdf T. Pojmańska, D. Cielecka: Tasiemce (Cestoda) związane ze środowiskiem wodnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
Teresa Sulgostowska
Recenzja książki [Book review]: 457-458.
370 KB | Download
2002-48-4_459.pdf Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 459-460.
211 KB | Download
2002-48-4_461.pdf
Podziękowania [Acknowledgements]: 461.
92 KB | Download
2002-48-4_463.pdf
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (4): 463-464.
1.1 MB | Download