Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2010 vol. 56

(1): 1-110

(2): 111-192

(3): 193-294

(4): 295-386

2010-56-1_1.pdf Bartonella spp. jako patogeny odzwierzęce przenoszone przez krwiopijne stawonogi
[Bartonella spp. as a zoonotic pathogens transmitting by blood-feeding arthropods]

Małgorzata Adamska
Review article (in Polish): pp 1-9
139 KB | Download
2010-56-1_11.pdf Nitazoksanid („Alinia”) – budzący nadzieję lek
[Nitazoxanide („Alinia”) – a promising antiparasitic drug]

Hubert Bojar, Józef P. Knap
Review article (in Polish): pp 11-18
170 KB | Download
2010-56-1_19.pdf Pasożytnicze robaki jako leki
[Parasitic helminths as medicines]

Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 19-22
80 KB | Download
2010-56-1_23.pdf Odpowiedź immunologiczna na zarażenie grzybami
[The immune response to fungal infections]

Piotr Kurnatowski, Anna J. Kurnatowska
Review article (in Polish): pp 23-27
116 KB | Download
2010-56-1_29.pdf Charakterystyka gatunków kleszczy (Acari: Ixodida) zawlekanych na egzotycznych gadach do Polski
[The characteristics of tick species (Acari: Ixodida) transferred on exotic reptiles to Poland]

Magdalena Nowak
Review article (in Polish): pp 29-42
292 KB | Download
2010-56-1_43.pdf Effect of temperature, NaCl concentration and aeration of solutions on the survivability of II stage larvae of Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki
Original paper: pp 43-49
130 KB | Download
2010-56-1_51.pdf Akarologiczna analiza faunistyczna i statystyczna kurzu pochodzącego z różnych pomieszczeń mieszkań północno-zachodniej Polski
Acarological faunistic and statistical analysis of dust from various compartments of human dwellings in north-western Poland

Łukasz Henszel, Elżbieta Kalisińska, Danuta Kosik-Bogacka, Wanda Kuźna-Grygiel
Original paper (in Polish): pp 51-57
194 KB | Download
2010-56-1_59.pdf Occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae) in Poland
Joanna N. Izdebska, Krystian Cydzik
Original paper: pp 59-61
248 KB | Download
2010-56-1_63.pdf Blood parasites of mound-building mouse, Mus spicilegus Petényi, 1882 (Mammalia, Rodentia)
Grzegorz Karbowiak, Jana Fričová, Michal Stanko, Joanna Hapunik, Denisa Várfalvyová
Original paper: pp 63-66
341 KB | Download
2010-56-1_67.pdf New records of digenean flukes (Trematoda) in birds in Poland
Anna Okulewicz, Jerzy Okulewicz, Jilji Sitko, Maria Wesołowska
Original paper: pp 67-70
78 KB | Download
2010-56-1_71.pdf The state of health of the river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) from Lake Dąbie compared to the pathogens hitherto found in this host
Ewa Sobecka, Jerzy Moskal, Beata Więcaszek
Original paper: pp 71-75
121 KB | Download
2010-56-1_77.pdf Confirmation of occurrence of Ixodes (Pholeoixodes) rugicollis Schulze et Schlottke, 1929 (Acari: Ixodidae) in Poland, including the morphological description and diagnostic features of this species
Krzysztof Siuda, Magdalena Nowak, Małgorzata Gierczak
Original paper: pp 77-80
443 KB | Download
2010-56-1_81.pdf Pasożyty Metazoa płoci Rutilus rutilus (L., 1758), leszcza Abramis brama (L., 1758) i okonia Perca fluviatilis L., 1758 z jezior zlewni rzeki Łyny
[Metazoan parasites of roach Rutilus rutilus (L., 1758), bream Abramis brama (L., 1758) and perch Perca fluviatilis L., 1758 from lakes of river Łyna watershed

Marzena Kuształa
Ph.D. Theses (in Polish): pp 81-82
62 KB | Download
2010-56-1_83.pdf Charakterystyka enzymów proteo-, chityno- i lipolitycznych pasożytniczego grzyba Conidiobolus coronatus
Characterization of proteo-, chitino- and lipolytic enzymes of parasitic fungus Conidiobolus coronatus

Emilia Włóka
Ph.D. Theses (in Polish): pp 83-85
93 KB | Download
2010-56-1_87.pdf Prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław Kadłubowski (1921–2009) – pro memoriam
Piotr Kurnatowski
Chronicle (in Polish): pp 87-88
133 KB | Download
2010-56-1_89.pdf Wyróżniona parazytologia lekarska; Profesor Zbigniew S. Pawłowski Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Elżbieta Lonc
On the scientific life (in Polish): pp 89-91
392 KB | Download
2010-56-1_93.pdf Prof. dr hab. Teresa Pojmańska w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Teresa Sulgostowska
On the scientific life (in Polish): pp 93-96
170 KB | Download
2010-56-1_97.pdf Konferencja naukowa „Profesor dr Czesław Gerwel jako człowiek i naukowiec
Piotr Nowosad
On the scientific life (in Polish): pp 97-99
70 KB | Download
2010-56-1_101.pdf
Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 11 lutego 2010 r.
Proceedings of the Polish Parasitological Society Executive Board meeting of February 11, 2010 (in Polish): pp 101-105
96 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 107-108
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 109-110
Ø |