Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2010 vol. 56

(1): 1-110

(2): 111-192

(3): 193-294

(4): 295-386

2010-56-2_111.pdf Od piroplazmozy do babeszjozy – problemy w klasyfikacji pierwotniaków z rodzaju Babesia u psów
[From piroplasmosis to babesiosis – problems with classification of Babesia protozoa isolated from dogs]

Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk, Marta Górna
Review article (in Polish): pp 111-115
188 KB | Download
2010-56-2_117.pdf Rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Toxocara na świecie
[The spread of nematodes from Toxocara genus in the world]

Anna Borecka
Review article (in Polish): pp 117-124
158 KB | Download
2010-56-2_125.pdf Biologia, epidemiologia i diagnostyka chorobotwórczych pierwotniaków przenoszonych za pośrednictwem wody
[Biology, epidemiology and diagnostics of pathogenic waterborne protozoan parasites]

Agata Leońska-Duniec, Małgorzata Adamska
Review article (in Polish): pp 125-132
131 KB | Download
2010-56-2_133.pdf Osiągnięcia i perspektywy w badaniach nad opracowaniem szczepionki przeciwko malarii
[Achievements and perspectives of research into development of a vaccine against malaria]

Marcin Wiśniewski, Dagmara Joanna Żak
Review article (in Polish): pp 133-140
128 KB | Download
2010-56-2_141.pdf Częstość występowania jaj inwazyjnych Toxocara spp. w środowisku przydomowym dzieci ze zdiagnozowaną toksokarozą w woj. łódzkim
[Occurrence of Toxocara spp. eggs in household environment of children with diagnosed toxocariasis in Łódź voivodeship]

Anna Borecka, Jakub Gawor, Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl
Original paper (in Polish): pp 141-144
82 KB | Download
2010-56-2_145.pdf Ocena przydatności testów kolorymetrycznych MTT i XTT do badań prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii
[The utility of MTT and XTT colorimetric tests in the studies conducted in vitro with Toxoplasma gondii tachyzoites]

Katarzyna Dzitko, Dominika Dudzińska, Marcin Grzybowski, Henryka Długońska
Original paper (in Polish): pp 145-152
472 KB | Download
2010-56-2_153.pdf Trichodina shitalakshyae sp. n. and Trichodina acuta Lom, 1961 (Ciliophora: Trichodinidae) from the freshwater fishes in the Shitalakshya River, Bangladesh
Mohammad M. Kibria, Hadiul Islam, Mohammad M.A. Habib, Ghazi S.M. Asmat
Original paper: pp 153-161
1.36 MB | Download
2010-56-2_163.pdf Wpływ zarażenia larwami tasiemca Taenia taeniaeformis na parametry morfometryczne piżmaków (Ondatra zibethicus)
[The influence of Taenia taeniaeformis larval infection on morphometrical parameters of muskrat (Ondatra zibethicus)]

Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Ireneusz Adamczyk, Sławomir Kornaś, Marek Wajdzik, Andrzej Tomek
Original paper (in Polish): pp 163-166
116 KB | Download
2010-56-2_167.pdf Drug susceptibility of 64 strains of Rhodotorula sp.
Paweł Krzyściak, Anna B. Macura
Original paper: pp 167-170
116 KB | Download
2010-56-2_171.pdf Genotypowanie izolatów Giardia duodenalis uzyskanych od ludzi w zachodnio-centralnej Polsce
[Genotype analysis of Giardia duodenalis isolates obtained from humans in West-central Poland]

Piotr Solarczyk, Anna Werner, Anna C. Majewska
Original paper (in Polish): pp 171-177
187 KB | Download
2010-56-2_179.pdf Coproscopical investigations of the European otter (Lutra lutra) from Białowieża Primeval Forest
Paweł Górski, Andrzej Zalewski, Katarzyna Kazimierczak, Grzegorz Kotomski
Short notes: pp 179-180
61 KB | Download
2010-56-2_181.pdf Wpływ albendazolu na cytoplazmatyczną transferazę-S-glutationową i ekspresje receptorów Toll-podobnych w jelitowej fazie włośnicy
[The influence of albendazole on the cytosolic glutathione-S-transferase (GST) and on the expression of Toll-like receptors (TLR2 and TLR4) during the intestinal phase of trichinellosis]

Agnieszka Wojtkowiak-Giera
Ph.D. Theses (in Polish): pp 181-183
97 KB | Download
2010-56-2_185.pdf Prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska w rocznicę urodzin
Teresa Sulgostowska
Chronicle (in Polish): pp 185-188
304 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 189-190
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 191-192
Ø |