Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2010 vol. 56

(1): 1-110

(2): 111-192

(3): 193-294

(4): 295-386

2010-56-3_193.pdf V Konferencja „Niebezpieczne zoonozy XXI wieku: toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”
Jakub Gawor
Wprowadzenie [introduction] (in Polish): 193
43 KB | Download
2010-56-3_195.pdf Sesja I. Toksokaroza
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 195-204
130 KB | Download
2010-56-3_205.pdf Sesja II. Toksoplazmoza
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 205-211
94 KB | Download
2010-56-3_213.pdf Sesja III. Tasiemczyce
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 213-222
132 KB | Download
2010-56-3_223.pdf Propozycje Komitetu Parazytologii Wydziału Nauk Biologicznych PAN dot. standardów nauczania w zakresie parazytologii na uczelniach w Polsce
Piotr Kurnatowski
(in Polish): pp 223-230
129 KB | Download
2010-56-3_231.pdf Dicranotaenia synsacculata Macko, 1988 (Cestoda, Hymenolepididae) – tasiemiec gągoła Bucephala clangula (Linneus, 1758) notowany po raz pierwszy w Polsce
[First record of species Dicranotaenia synsacculata Macko, 1988 (Cestoda, Hymenolepididae) of the goldeneye Bucephala clangula (Linneus, 1758) in Poland]

Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Vadym V. Kornyushyn
Original paper (in Polish): pp 231-234
414 KB | Download
2010-56-3_235.pdf Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u kotów z terenu miasta Szczecina
[Occurrence of parasites in the alimentary canal of cats from Szczecin area, Poland]

Dorota Ładczuk, Aleksandra Balicka-Ramisz
Original paper (in Polish): pp 235-242
262 KB | Download
2010-56-3_243.pdf Potential risk of zoonotic infections in recreational areas visited by Sus scrofa and Vulpes vulpes. Case study – Wolin Island, Poland
Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz
Original paper: pp 243-251
413 KB | Download
2010-56-3_253.pdf Różnicowanie wewnątrzgatunkowe szczepów Candida albicans (Robin, 1853) Berkhout, 1923 z inwazji wieloogniskowych – parametry ich identyczności lub podobieństwa
[Interspecies differentiation of Candida albicans (Robin, 1853) Berkhout, 1923 strains from multifocal invasions – their identity or similarity parameters]

Barbara Modrzewska, Alicja Kurnatowska
Original paper (in Polish): pp 253-268
1.84 MB | Download
2010-56-3_269.pdf Gastrointestinal helminths of dogs in Western Pomerania, Poland
Agnieszka Tylkowska, Bogumiła Pilarczyk, Aneta Gregorczyk, Ewelina Templin
Original paper: pp 269-276
138 KB | Download
2010-56-3_277.pdf Toxoplasma gondii antibodies in domestic cats in Olsztyn urban area, Poland
Mirosław M. Michalski, Aleksandra Platt-Samoraj, Elżbieta Mikulska-Skupień
Short notes: pp 277-279
75 KB | Download
2010-56-3_281.pdf Najnowsze dane dotyczące powikłań infekcyjnych po przeszczepach komórek, tkanek i narządów oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii lekarskiej w świetle prezentacji na 49. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej
[The last data concerning fungal, bacterial and viral infections after cell, tissue and organ transplantations and other problems concerning mycology and parasitology presented at 49th Clinical Day of Medical Parasitology]

Anna Wójcik i Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 281-289
159 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 291-292
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 293-294
Ø |