Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2010 vol. 56

(1): 1-110

(2): 111-192

(3): 193-294

(4): 295-386

2010-56-4_295.pdf Od Redakcji
[From Editoral Board]

Anna Rocka
(in Polish): p 295
33 KB | Download
2010-56-4_297.pdf Ekologiczne aspekty biokontroli komarów z wykorzystaniem technik GPS/GIS
[Ecological aspects of mosquito biocontrol with implementation of GPS/GIS]

Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz, Piotr Jawień
Review article (in Polish): pp 297-303
136 KB | Download
2010-56-4_305.pdf Bezpieczeństwo ekologiczne komarobójczych biocydów Bacillus thuringiensis israelensis
[Ecological safety of mosquitocidal biocides based on Bacillus thuringiensis israelensis]

Katarzyna Rydzanicz, Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 305-314
170 KB | Download
2010-56-4_315.pdf Szczepienia ochronne spersonalizowane?
[Personalized vaccination?]

Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 315-318
87 KB | Download
2010-56-4_319.pdf Przypadek obecności nicienia Setaria equina w jamie pochwowej worka mosznowego ogiera
[The case of the nematode Setaria equina found in the vaginal sac of the stallion’s scrotum]

Sławomir Kornaś, Małgorzata Pozor, Adam Okólski, Bogusław Nowosad
Original paper (in Polish): pp 319-321
75 KB | Download
2010-56-4_323.pdf Ocena niektórych danych klinicznych u pacjentów z łupieżem pstrym
[Evaluation of some clinic data in patients with tinea versicolor]

Jolanta Kwaśniewska, Emilia Moruś-Urbańska, Agnieszka Jaskółowska
Original paper (in Polish): pp 323-327
112 KB | Download
2010-56-4_329.pdf Helminths of hedgehogs, Erinaceus europaeus and E. roumanicus from Poznań region, Poland – coprological study
Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz, Barbara Piłacińska, Sylwia Dziemian
Original paper: pp 329-332
89 KB | Download
2010-56-4_333.pdf New locations of Dermacentor reticulatus ticks in Western Poland: the first evidence of the merge in D. reticulatus occurrence areas?
Grzegorz Karbowiak, Dorota Kiewra
Short notes: pp 333-336
2.53 MB | Download
2010-56-4_337.pdf Prof. dr hab. Teresa Sulgostowska – nestorka polskiej parazytologii
Barbara Grytner-Zięcina
Chronicle (in Polish): pp 337-339
130 KB | Download
2010-56-4_341.pdf Godności i nagrody naukowe nadane podczas XXII Zjazdu PTP, 1–3 września 2010 r., Puławy
Anna Rocka
Chronicle (in Polish): pp 341-344
79 KB | Download
2010-56-4_345.pdf Parazytologia lekarska w podręcznikach polskich
Zbigniew S. Pawłowski
Book review (in Polish): pp 345-350
107 KB | Download
2010-56-4_351.pdf XVII Konferencja Europejskiego Oddziału SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, 13–17 września 2010, Wrocław
[17th Conference of European SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, 13-17 September 2010, Wrocław, Poland]

Katarzyna Rydzanicz
On the scientific life (in Polish): pp 351-353
80 KB | Download
2010-56-4_355.pdf Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się dnia 1 września 2010 r. w Puławach
Anna Rocka
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 355-359
84 KB | Download
2010-56-4_361.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2007-2010
(Załączniki 1-4)

Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 361-371
127 KB | Download
2010-56-4_373.pdf Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej PTP z kontroli przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia 2010 r. za okres kadencji od 13.08.2007 r. do 25.08.2010 r.
Lidia Chomicz, Teresa Sulgostowska, Ewa Dzika
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 373-375
69 KB | Download
2010-56-4_377.pdf Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego uchwalony w dniu 1 września 2010 na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Towarzystwa
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 377
45 KB | Download
2010-56-4_378.pdf PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]

(in Polish): p 378
34 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 379-380
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 381-382
Ø |
2010-56-4_383.pdf TREŚĆ Wiad. Parazytol. 2010 vol. 56
[CONTENTS of Wiad. Parazytol. 2010 vol. 56]

75 KB | Download