Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2009 vol. 55

(1): 1-98

(2): 99-190

(3): 191-288

(4): 289-473

2009-55-1_1.pdf Antagonistyczne interakcje między grzybami saprotroficznymi a geohelmintami. 1. Grzyby saprotroficzne w walce biologicznej z nicieniami fitopatogenicznymi
[Antagonistic interactions between saprotrophic fungi and geohelminths. 1. Saprotrophic fungi in the biological control of phytopathogenic geohelminths]

Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Lidia Kołodziejczyk
Review article (in Polish): pp 1-8
2.19 MB | Download
2009-55-1_9.pdf Antagonistyczne interakcje między grzybami saprotroficznymi a geohelmintami. 2. Grzyby saprotroficzne w bioregulacji pasożytniczych geohelmintów człowieka i zwierząt
[Antagonistic interactions between saprotrophic fungi and geohelminths. 2. Saprotrophic fungi in biocontrol of parasitic geohelminths of humans and animals]

Magdalena Jaborowska-Jarmoluk, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Lidia Kołodziejczyk
Review article (in Polish): pp 9-17
851 KB | Download
2009-55-1_19.pdf Biofilm tworzony przez grzyby – struktura, quorum sensing, zmiany morfogenetyczne, oporność na leki
[Biofilm caused by fungi – structure, quorum sensing, morphogenetic changes, resistance to drugs]

Magdalena Nowak, Piotr Kurnatowski
Review article (in Polish): pp 19-25
116 KB | Download
2009-55-1_27.pdf Występowanie kokcydiów z rodzaju Eimeria u żubrów w Puszczy Białowieskiej
[Occurrence of coccidia from genus Eimeria in European bison in Białowieża Forest, Poland]

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Anna M. Pyziel
Original paper (in Polish): pp 27-30
838 KB | Download
2009-55-1_31.pdf Sarcocystis cruzi (Protozoa: Apicomplexa: Sarcocystiidae) u żubra (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej
[Sarcocystis cruzi (Protozoa: Apicomplexa: Sarcocystiidae) infection in European bison (Bison bonasus) from Białowieża Forest, Poland]

Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Original paper (in Polish): pp 31-34
574 KB | Download
2009-55-1_35.pdf Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u jagniąt na Pomorzu Zachodnim
[Occurrence of Eimeria protozoa in lambs in Western Pomerania, Poland]

Jolanta Antoszek, Aleksandra Balicka-Ramisz
Original paper (in Polish): pp 35-38
77 KB | Download
2009-55-1_39.pdf Ticks (Acari: Ixodida) parasitizing bats in Poland and Slovakia
Krzysztof Siuda, Michal Stanko, Krzysztof Piksa, Andrzej Górz
Original paper: pp 39-45
126 KB | Download
2009-55-1_47.pdf Wykorzystanie obecności celulozy w ścianie komórkowej cyst Acanthamoeba do celów diagnostycznych
[Use of the presence of cellulose in cellular wall of Acanthamoeba cysts for diagnostic purposes]

Monika Derda, Edward Hadaś
Original paper (in Polish): pp 47-51
2.31 MB | Download
2009-55-1_53.pdf Description of Paratrichodina yangtzeus sp. n. (Ciliophora: Trichodinidae) from the freshwater fishes in the Yangtze River, China
Yinheng Hu
Original paper: pp 53-57
705 KB | Download
2009-55-1_59.pdf Arthropods (Acari, Mallophaga, Siphonaptera) collected from Procyon lotor (Linnaeus, 1758) (Mammalia, Carnivora, Procyonidae) in Poland
Ryszard Haitlinger, Dariusz Łupicki
Short notes: pp 59-60
64 KB | Download
2009-55-1_61.pdf Ophionyssus saurarum (Acari, Mesostigmata) infecting Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae)
Dariusz J. Gwiazdowicz, Kamil P. Filip
Short notes: pp 61-62
74 KB | Download
2009-55-1_63.pdf Zwierzęce rezerwuary inwazyjnych dla człowieka gatunków mikrosporydiów
[Animal reservoirs of human virulent microsporidian species]

Anna Słodkowicz-Kowalska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 63-65
68 KB | Download
2009-55-1_67.pdf Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafostrongylozy
[Investigations on the biology of nematodes Elaphostrongylus cervi and epizootiology of elaphostrongylosis]

Izabela Kuligowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 67-68
62 KB | Download
2009-55-1_69.pdf Prof. dr hab. n. biol. Zbigniew Jabłonowski (1934–2008) – pro memoriam
Ewa Dzika, Krystyna Żółtowska
Chronicle (in Polish): pp 69-70
97 KB | Download
2009-55-1_71.pdf Profesor dr hab. Zdzisław Czapski (1925–2008) – pro memoriam
Hanna Mizgajska-Wiktor
Chronicle (in Polish): pp 71-74
333 KB | Download
2009-55-1_75.pdf
Letters (in Polish): pp 75-78
72 KB | Download
2009-55-1_79.pdf 47. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Toksoplazmoza (toxoplasmosis): przebieg kliniczny, diagnostyka i terapia; inne zagadnienia mikologii i parazytologii”
[47. Day of Medical Parasitology „Toxoplasmosis: clinical course, diagnostics and therapy; other problems concerning mycology and parasitology”]

Anna Wójcik, Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 79-87
162 KB | Download
2009-55-1_89.pdf V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby tropikalne i pasożytnicze”
[Conference „Tropical and parasitic diseases”]

Elżbieta Kacprzak, Karolina Mrówka
On the scientific life (in Polish): pp 89-93
88 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 95-96
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 97-98
Ø |