Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2009 vol. 55

(1): 1-98

(2): 99-190

(3): 191-288

(4): 289-473

2009-55-3_191.pdf Harald zur Hausen – badacz z pasją. Szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy
[Harald zur Hausen – a scientist with passion. Vaccine against cervical cancer]

Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 191-194
100 KB | Download
2009-55-3_195.pdf Zagrożenie leiszmaniozą trzewną na terenach krajów nieendemicznych
[Visceral leishmaniasis as a threat for non-endemic countries]

Stanisław Górski, Alicja Wiercińska-Drapało
Review article (in Polish): pp 195-200
102 KB | Download
2009-55-3_201.pdf Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich. I. Śledź bałtycki i nicienie A. simplex: modele infekcji pasożytniczej i wskaźniki migracji ryb.
[Anisakis simplex larvae from the Baltic herring as tag organisms in biological and fisheries research. I. Baltic herring and A. simplex nematodes: the models of parasitic infection and fish migration tags.]

Magdalena Podolska
Review article (in Polish): pp 201-210
1.17 MB | Download
2009-55-3_211.pdf Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich. II. Acetylocholinesterazy żywiciela i pasożyta.
[Anisakis simplex larvae from the Baltic herring as tag organisms in biological and fisheries research. II. Host and parasite acetylcholinesterases.]

Magdalena Podolska
Review article (in Polish): pp 211-217
762 KB | Download
2009-55-3_219.pdf Próba doświadczalnego zarażenia larwami inwazyjnymi Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Protostrongylidae) ryb i kurcząt
[An attempt of experimental infection of fishes and chickens with invasive larvae of Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Protostrongylidae)]

Izabela Kuligowska, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Original paper (in Polish): pp 219-221
89 KB | Download
2009-55-3_223.pdf Ustalenie drogi wnikania larw I stadium Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Protostrongylidae) do żywiciela pośredniego i ich rozwój do stadium inwazyjnego
[The way of penetration of first stage larvae of Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Protostrongylidae) to the intermediate host and their development to the invasive stage]

Izabela Kuligowska, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Original paper (in Polish): pp 223-225
555 KB | Download
2009-55-3_227.pdf Metastrongylus asymmetricus (Noda, 1973) – nicień płucny po raz pierwszy notowany u dzika w Polsce
[The first record of the lungworm, Metastrongylus asymmetricus (Noda, 1973), in the wild boar from Poland]

Paweł Nosal, Piotr Morawski, Jerzy Kowal, Bogusław Nowosad
Original paper (in Polish): pp 227-230
755 KB | Download
2009-55-3_231.pdf Występowanie Cryptosporidium spp. u muchówek synantropijnych na wybranych stanowiskach miejskich i wiejskich
[The occurrence of Cryptosporidium spp. in synanthropic flies in urban and rural environments]

Maria Racewicz, Wiesława Kruminis-Łozowska, Refaat M. Gabre, Joanna Stańczak
Original paper (in Polish): pp 231-236
121 KB | Download
2009-55-3_237.pdf Gregarines (Apicomplexa) and microsporidians (Microsporidia) of native and invasive gammarids (Amphipoda, Gammaroidea), occurring in Poland
Mykola Ovcharenko, Doina Codreanu-Bălcescu, Michal Grabowski, Alicja Konopacka, Irena Wita, Urszula Czaplińska
Original paper: pp 237-247
3.83 MB | Download
2009-55-3_249.pdf The occurrence and ultrastructure of Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi (Kent, 1880) Laveran and Mesnil, 1901, the parasite of rats (Rattus norvegicus) in Poland
Grzegorz Karbowiak, Irena Wita, Urszula Czaplińska
Original paper: pp 249-258
2.76 MB | Download
2009-55-3_259.pdf Badania nad występowaniem wirusa gorączki Zachodniego Nilu u komarów (Diptera: Culicidae) na wybranych terenach Polski
[A study on the occurrence of West Nile virus in mosquitoes (Diptera: Culicidae) on the selected areas in Poland]

Beata Kubica-Biernat, Wiesława Kruminis-Łozowska, Joanna Stańczak, Stella Cieniuch
Original paper (in Polish): pp 259-263
484 KB | Download
2009-55-3_265.pdf Zastosowanie płynu Hoyera do diagnostyki i badań morfologicznych niektórych pasożytów
[Usage of the Hoyer’s medium for diagnostics and morphological studies of some parasites]

Danuta Cielecka, Rusłan Salamatin, Aleksandra Garbacewicz
Original paper (in Polish): pp 265-270
1.26 MB | Download
2009-55-3_271.pdf Kleszcze (Acari: Ixodida) na importowanych do Polski gadach (Reptilia)
[Transfer of exotic ticks (Acari: Ixodida) on reptiles (Reptilia) imported to Poland]

Magdalena Nowak
Ph.D. Theses (in Polish): pp 271-273
65 KB | Download
2009-55-3_275.pdf 48. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Rezerwuary pasożytów i grzybów chorobotwórczych w populacji człowieka i środowisku”
[48. Day of Medical Parasitology „Reservoirs of parasites and pathogenic fungi in human population and the environment”]

Joanna Błaszkowska, Anna Wójcik
On the scientific life (in Polish): pp 275-284
187 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 285-286
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 287-288
Ø |