Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2009 vol. 55

(1): 1-98

(2): 99-190

(3): 191-288

(4): 289-473

2009-55-2_99.pdf Od Redakcji
[From Editoral Board]

(in Polish): p 99
41 KB | Download
2009-55-2_101.pdf Hormony a odporność przeciw pasożytniczym pierwotniakom typu Apicomplexa
[Hormones and immunity to parasitic apicomplexans]

Henryka Długońska, Katarzyna Dzitko
Review article (in Polish): pp 101-108
207 KB | Download
2009-55-2_109.pdf Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1. I. Rola IL-1 w inwazjach pasożytniczych
[Various aspects of IL-1 biological activity. I. The role of IL-1 in parasitic infections]

Justyna Gatkowska
Review article (in Polish): pp 109-114
523 KB | Download
2009-55-2_115.pdf Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1. II. IL-1β w stanach chorobowych a OUN
[Various aspects of IL-1 biological activity. II. IL-1β in diseases and the Central Nervous System]

Marek Wieczorek
Review article (in Polish): pp 115-124
292 KB | Download
2009-55-2_125.pdf Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii – aktualny stan badań
[DNA vaccines and recombinant antigens in prevention of Toxoplasma gondii infections – current status of the studies]

Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka, Lucyna Holec-Gąsior, Józef Kur
Review article (in Polish): pp 125-139
181 KB | Download
2009-55-2_141.pdf Procesy immunologiczne w przebiegu inwazji Toxoplasma gondii
[Immunological processes in the course of the Toxoplasma gondii infection]

Jacek Sroka, Jacek Karamon, Tomasz Cencek
Review article (in Polish): pp 141-146
108 KB | Download
2009-55-2_147.pdf Postępy w opracowywaniu szczepionek przeciwko robakom pasożytniczym
[Progress in the development of vaccines against helminths]

Monika Kozak, Marta Kołodziej-Sobocińska
Review article (in Polish): pp 147-156
152 KB | Download
2009-55-2_157.pdf Zarażenia nicieniami u myszy – eksperymentalny model immunoregulacji
[Nematode infections in mice – an experimental model of immunoregulation]

Katarzyna Donskow-Schmelter, Kinga Jóźwicka, Maria Doligalska
Review article (in Polish): pp 157-166
152 KB | Download
2009-55-2_167.pdf Występowanie DNA Pneumocystis carinii i Pneumocystis wakefieldiae w tkankach pozapłucnych szczurów laboratoryjnych poddawanych immunosupresji
[Presence of Pneumocystis carinii and Pneumocystis wakefieldiae DNA in the extrapulmonary tissues of immunocompromised laboratory rats]

Elżbieta Gołąb
Original paper (in Polish): pp 167-171
98 KB | Download
2009-55-2_173.pdf Dynamika zarażenia królików endopasożytami w różnych warunkach chowu
[Dynamics of endoparasite infections in rabbits at different rearing regimes]

Paweł Nosal, Jerzy Kowal, Bogusław Nowosad, Józef Bieniek, Dorota Kowalska
Original paper (in Polish): pp 173-177
169 KB | Download
2009-55-2_179.pdf Prof. dr hab. Zbigniew Juliusz Jara (1919–2008) – pro memoriam
Witold Olech
Chronicle (in Polish): pp 179-183
2.26 MB | Download
2009-55-2_185.pdf X Międzynarodowe Sympozjum Jena 2009 „PREVENTION”; Weimar, 19–21 marca 2009
[X International Jena Symposium on Tick-borne Diseases (formarly IPS) „PREVENTION”; Weimar, 19-21 March 2009]

Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 185
49 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 187-188
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 189-190
Ø |