Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2008 vol. 54

(1): 1-90

(2): 91-176

(3): 177-260

(4): 261-364

(supl.)

2008-54-1_1.pdf Typy troficzne nicieni
[Trophic types of the nematodes]

Franciszek W. Kornobis
Review article (in Polish): pp 1-9
1.3 MB | Download
2008-54-1_11.pdf Specyficzność żywicielska krajowych nicieni
[Host specificity of domestic nematodes in Poland]

Anna Okulewicz, Agnieszka Perec-Matysiak, Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny
Review article (in Polish): pp 11-16
308 KB | Download
2008-54-1_17.pdf Sytuacja zdrowotna w świecie z uwzględnieniem wybranych inwazji pasożytniczych w Polsce
[Global health situation with emphasis on selected parasitic infections in Poland]

Zbigniew Pawłowski
Review article (in Polish): pp 17-22
308 KB | Download
2008-54-1_23.pdf Helmintofauna przewodu pokarmowego krzyżówki Anas platyrhynchos L., 1758 północno-zachodniej Polski
[Enteric helminths of the mallard Anas platyrhynchos L., 1758 in the north-western part of Poland]

Katarzyna M. Kavetska, Izabella Rząd, Vadim V. Kornyushin, Eleonora N. Korol, Jiljí Sitko, Katarzyna Szałańska
Original paper (in Polish): pp 23-29
321 KB | Download
2008-54-1_31.pdf Infestacja wybranych gatunków zwierząt łownych z północno-zachodniej Polski przez kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) (Acari, Ixodida, Ixodidae)
[Infestation of game animals from north-western Poland by common tick (Ixodes ricinus)]

Małgorzata Adamska
Original paper (in Polish): pp 31-36
315 KB | Download
2008-54-1_37.pdf Otitis externa: the analysis of relationship between particular signs/symptoms and species and genera of identified microorganisms
Piotr Kurnatowski, Jolanta Filipiak
Original paper: pp 37-41
305 KB | Download
2008-54-1_43.pdf Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania kształtowania się struktury nematofauny przewodu pokarmowego dzikich kaczek (Anatinae) w północno-zachodniej Polsce
[Biological and ecological background of nematode fauna structure formation in the alimentary tracts of wild Anatinae ducks in north-western Poland]

Katarzyna M. Kavetska
D.Sc. Theses (in Polish): pp 43-45
293 KB | Download
2008-54-1_47.pdf Robaki pasożytnicze ryb antarktycznych
[Helminths of Antarctic fishes]

Anna Rocka
D.Sc. Theses (in Polish): pp 47-48
283 KB | Download
2008-54-1_49.pdf Prof. dr hab. n. wet. Jerzy Lech Gundłach (1939–2006) – pro memoriam
Andrzej B. Sadzikowski
Chronicle (in Polish): pp 49-50
569 KB | Download
2008-54-1_51.pdf Prof. dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel (1946–2007) – pro memoriam
Lidia Kołodziejczyk, Danuta Kosik-Bogacka
Chronicle (in Polish): pp 51-52
510 KB | Download
2008-54-1_53.pdf Doc. dr hab. n. przyr. Krystyna Rybicka (1924–2007) – pro memoriam
Teresa Pojmańska
Chronicle (in Polish): pp 53-55
531 KB | Download
2008-54-1_57.pdf Godności i nagrody naukowe nadane podczas XXI Zjazdu PTP, 5–7 września 2007 r., Międzyzdroje
Anna Rocka
Chronicle (in Polish): pp 57-59
299 KB | Download
2008-54-1_61.pdf Jestem przeciw!
Teresa Pojmańska
Letter (in Polish): p 61
287 KB | Download
2008-54-1_63.pdf
Zbigniew Jara
Letter (in Polish): p 63
272 KB | Download
2008-54-1_65.pdf Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w dniu 5 września 2007 r. w Międzyzdrojach
Katarzyna Kavetska, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Stanisław L. Kazubski
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 65-70
305 KB | Download
2008-54-1_71.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Prezesa PTP (załącznik 1)

Bożena Moskwa
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 71-74
304 KB | Download
2008-54-1_75.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Sekretarza ZG PTP (załącznik 2)

Anna Rocka
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 75-77
297 KB | Download
2008-54-1_78.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Skarbnika ZG PTP (załącznik 3)

Maria Waloch
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): p 78
267 KB | Download
2008-54-1_79.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie z działalności Redakcji „Wiadomości Parazytologicznych” (załącznik 4)

Teresa Pojmańska
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 79-81
297 KB | Download
2008-54-1_83.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie z działalności Redakcji „Monografii Parazytologicznych” (załącznik 5)

Katarzyna Niewiadomska
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): p 83
285 KB | Download
2008-54-1_84.pdf Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTP z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2007 r. za okres kadencji od 1.08.2004 r do 12.08.2007 r. przedstawiony na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu PTP w dniu 5 września 2007r. w Międzyzdrojach (załączniki 6 i 6a)

Teresa Sulgostowska, Lidia Chomicz, Ewa Dzika
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 84-86
276 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 87-88
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 89-90
Ø |