Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2008 vol. 54

(1): 1-90

(2): 91-176

(3): 177-260

(4): 261-364

(supl.)

2008-54-2_91.pdf 60. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
From editoral Board (in Polish): p 91
285 KB | Download
2008-54-2_93.pdf Wspomnienie w 60. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Członkowie Tymczasowego Zarządu PTP.
Zofia Wegner
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 93-100
549 KB | Download
2008-54-2_101.pdf Zwierzęta jako potencjalne źródło zakażeń grzybiczych u ludzi
[Animals as a potential source of human fungal infections]

Bożena Dworecka-Kaszak
Review article (in Polish): pp 101-108
1.77 MB | Download
2008-54-2_109.pdf Babeszjoza psów – wciąż aktualny problem
[Dogs babesiosis – still actually problem]

Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk
Review article (in Polish): pp 109-115
456 KB | Download
2008-54-2_117.pdf Preferencje siedliskowe kleszcza pospolitego Ixodes ricinus L. na Lubelszczyźnie
[Habitat preferences of the common tick Ixodes ricinus L. in Lublin region]

Waldemar Biaduń
Original paper (in Polish): pp 117-122
321 KB | Download
2008-54-2_123.pdf Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland
Ryszard Haitlinger, Dariusz Łupicki
Original paper: pp 123-130
363 KB | Download
2008-54-2_131.pdf Taxonomic structure of Digenea in wild ducks (Anatinae) from West Pomerania
Katarzyna M. Kavetska, Izabella Rząd, Jiljí Sitko
Original paper: pp 131-136
312 KB | Download
2008-54-2_137.pdf Próba wykrycia żywicieli pośrednich tasiemca Echinococcus multilocularis na terenie Polski
[An attempt to determine intermediate hosts of the tapeworm Echinococcus multilocularis in Poland]

Andrzej Malczewski, Anna Borecka, Małgorzata Malczewska, Jakub Gawor
Original paper (in Polish): pp 137-141
315 KB | Download
2008-54-2_143.pdf Helminty dzikiego sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 pochodzącego ze Szczecina
[Helminths of Falco peregrinus Tunstall, 1771 from Szczecin area]

Elżbieta Kalisińska, Katarzyna M. Kavetska, Anna Okulewicz, Jiljí Sitko
Short notes (in Polish): pp 143-145
306 KB | Download
2008-54-2_147.pdf Wstępne badania cestodofauny nurogęsia Mergus merganser L., 1758 z Pomorza Zachodniego
[Preliminary studies on the cestodofauna of goosander Mergus merganser L., 1758 from West Pomerania]

Katarzyna M. Kavetska, Vadim V. Kornyushin
Short notes (in Polish): pp 147-149
302 KB | Download
2008-54-2_151.pdf Digenea Melanitta fusca i M. nigra (Mergini, Anseriformes) z Morza Bałtyckiego
[Digenea in Melanitta fusca and M. nigra (Mergini, Anseriformes) from the Baltic Sea]

Izabella Rząd, Jiljí Sitko, Katarzyna M. Kavetska, Andrzej Jackowski
Short notes (in Polish): pp 151-153
300 KB | Download
2008-54-2_155.pdf Nematofauna of ducks of the genus Melanitta (Mergini, Anseriformes) from the south Baltic Sea
Katarzyna M. Kavetska
Short notes: pp 155-157
302 KB | Download
2008-54-2_159.pdf Wstępne badania nad parazytofauną zajęcy introdukowanych na teren wyspy Chrząszczewskiej, Pomorze Zachodnie
[Preliminary studies on parasitic fauna of hares introduced on the Chrząszczewska Island, West Pomerania]

Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz, Józef Ciechanowicz
Short notes (in Polish): pp 159-161
295 KB | Download
2008-54-2_163.pdf Prof. dr hab. Krystyna Kisielewska (1930–2006) – pro memoriam
Alicja Guttowa
Chronicle (in Polish): p 163
310 KB | Download
2008-54-2_165.pdf
Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 20.02.2008 r.
[Proceedings of the Polish Parasitological Society Executive Board meeting (in Polish)]: pp 165-170
318 KB | Download
2008-54-2_171.pdf Zarządy Oddziałów PTP w kadencji 2007–2010
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 171-172
277 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 173-174
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 175-176
Ø |