Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2008 vol. 54

(1): 1-90

(2): 91-176

(3): 177-260

(4): 261-364

(supl.)

2008-54-3_177.pdf Metody diagnostyki laboratoryjnej stosowane w mikologii
[The diagnostic methods applied in mycology]

Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski
Review article (in Polish): pp 177-185
988 KB | Download
2008-54-3_187.pdf Metody molekularne i immunologiczne stosowane w diagnostyce grzybic
[Molecular and immunological methods applied in diagnosis of mycoses]

Katarzyna Kuba
Review article (in Polish): pp 187-197
340 KB | Download
2008-54-3_199.pdf Toxoplasma gondii – pasożyt znany i nieznany
[Toxoplasma gondii – known and unknown parasite]

Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 199-204
1.53 MB | Download
2008-54-3_205.pdf Sytuacja epidemiologiczna malarii w Polsce – dawniej, obecnie i w przyszłości
[Epidemiological situation of malaria in Poland – past, present and future]

Tadeusz H. Dzbeński
Review article (in Polish): pp 205-211
310 KB | Download
2008-54-3_213.pdf Parasitic nematodes of pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus L., 1758) from warm-water canal of a power plant in Szczecin, Poland
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Ewa Sobecka
Original paper: pp 213-216
309 KB | Download
2008-54-3_217.pdf Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce
[Determination of limits of ashworthiosis foci in eastern and southern Poland]

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz, Barbara Osińska
Original paper (in Polish): pp 217-219
318 KB | Download
2008-54-3_221.pdf Nowi żywiciele niektórych nicieni – pasożytów ptaków wróblowych (Passeriformes)
[New hosts of some nematodes – parasites of Passeriformes]

Anna Okulewicz, Jerzy Okulewicz
Original paper (in Polish): pp 221-223
292 KB | Download
2008-54-3_225.pdf Ocena eozynofilii, stężenia immunoglobuliny E i eozynofilowego białka kationowego podczas leczenia toksokarozy
[Estimation of eosinophilia, immunoglobulin E and eosinophilic cationic protein concentration during the treatment of toxocariasis]

Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Anna Borecka, Jakub Gawor, Ewa Małecka-Panas
Original paper (in Polish): pp 225-230
435 KB | Download
2008-54-3_231.pdf Występowanie specyficznych przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w grupie pracowników leśnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
[Occurrence of Toxoplasma gondii specific antibodies in group of forestry workers from pomorskie and warmińsko-mazurskie provinces]

Lucyna Holec-Gąsior, Joanna Stańczak, Przemysław Myjak, Józef Kur
Original paper (in Polish): pp 231-236
510 KB | Download
2008-54-3_237.pdf Antyoksydanty Contracaecum rudolphii (Nematoda)
[Antioxidants of Contracaecum rudolphii (Nematoda)]

Krystyna Żółtowska, Marek Farjan, Elżbieta Łopieńska-Biernat, Jerzy Rokicki
Original paper (in Polish): pp 237-241
312 KB | Download
2008-54-3_243.pdf The case of babesiosis in farmed wolf (Canis lupus L.)
Grzegorz Karbowiak, Joanna Hapunik, Mariusz Miniuk
Short notes: p 243
293 KB | Download
2008-54-3_245.pdf Ocena zależności zarażenia pasożytami wewnętrznymi psów i kotów od przygotowania hodowlano-weterynaryjnego właścicieli
[The incidence of internal parasites in dogs and cats as dependent on the level of awareness among owners]

Maria Michalczyk, Rajmund Sokół
Short notes (in Polish): pp 245-247
293 KB | Download
2008-54-3_249.pdf Struktura helmintofauny dziko żyjących gryzoni (Rodentia) ze zróżnicowanych środowisk Wrocławia
[The helminth fauna structure of wild rodents from differential sites of Wrocław area]

Joanna Hildebrand
Ph.D. Theses (in Polish): pp 249-250
287 KB | Download
2008-54-3_251.pdf XVI Konferencja Europejskiego Oddziału SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, Cambridge, 25–28 marca 2008
[The XVIth Conference of EUROPEAN SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, Cambridge, 25–28 March 2008]

Katarzyna Rydzanicz
On the scientific life (in Polish): pp 251-253
303 KB | Download
2008-54-3_255.pdf Agnieszka Draber-Mońko. Calliphoridae. Plujki (Insecta: Diptera). Fauna Polski. Tom 23. Warszawa 2004, Fundacja Natura optima dux oraz Instytut i Muzeum Zoologii PAN. Stron 662, 2062 rysunki, w tym 22 rysunki barwne.
Elżbieta Wegner
Book review (in Polish): pp 255-256
296 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 257-258
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 259-260
Ø |