Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2008 vol. 54

(1): 1-90

(2): 91-176

(3): 177-260

(4): 261-364

(supl.)

2008-54-4_261.pdf Konferencja Naukowa „Różnorodność biologiczna i ekologia pasożytów w środowisku wodnym" poświęcona pamięci Prof. dr hab. Wincentego Lesława Wiśniewskiego w 50. rocznicę śmierci, Warszawa 19-20 września 2008 r.
(in Polish): pp 261-266
123 KB | Download
2008-54-4_267.pdf Prof. dr Wincenty L. Wiśniewski – sylwetka i działalność naukowa
Katarzyna Niewiadomska, Teresa Sulgostowska
(in Polish): pp 267-271
155 KB | Download
2008-54-4_273.pdf Wspomnienia z badań
Teresa Sulgostowska, Katarzyna Niewiadomska
(in Polish): pp 273-277
482 KB | Download
2008-54-4_279.pdf Wincenty Wiśniewski: A retrospective view
Gerald W. Esch, Kyle Luth, Michael Zimmerman
pp 279-281
58 KB | Download
2008-54-4_283.pdf Kompleksowe badania Prof. Wincentego Wiśniewskiego nad krążeniem pasożytów w ekosystemie jeziora Drużno jako model działań Sekcji Ichtioparazytologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego
Anna Zakrzewska, Ewa Makarska, Magdalena Rokicka, Agnieszka Kijewska, Jerzy Rokicki
(in Polish): pp 283-286
186 KB | Download
2008-54-4_287.pdf The evolution of fish ectoparasite communities – the role of the ice ages
Philip D. Harris
Review article: pp 287-296
279 KB | Download
2008-54-4_297.pdf Rola żywicieli paratenicznych w cyklach rozwojowych helmintów
[The role of paratenic hosts in the life cycles of helminths]

Anna Okulewicz
Review article (in Polish): pp 297-301
72 KB | Download
2008-54-4_303.pdf Specyficzność żywicielska i topiczna Monogenea – pasożytów ryb ipłazów Polski
[Host and topic specificity of Monogenea – parasites of Polish fish and amphibians]

Ewa Dzika
Review article (in Polish): pp 303-308
73 KB | Download
2008-54-4_309.pdf Biological diversity of leeches (Clitellata: Hirudinida) based on characteristics of the karyotype
Joanna Cichocka, Aleksander Bielecki
Review article: pp 309-314
96 KB | Download
2008-54-4_315.pdf Zwierzęta ziemnowodne jako źródło zanieczyszczenia wody Cryptosporidium i Giardia
[Semi-aquatic animals as a source of water contamination with Cryptosporidium and Giardia]

Anna Bajer, Małgorzata Bednarska, Anna Paziewska, Jerzy Romanowski, Edward Siński
Original paper (in Polish): pp 315-318
75 KB | Download
2008-54-4_319.pdf Ocena stanu skażenia gleby jajami geohelmintów na terenie Wrocławia
[The evaluation of soil contamination with geohelminth eggs in the area of Wrocław, Poland]

Agnieszka Perec−Matysiak, Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny, Anna Okulewicz, Anna Fatuła
Original paper (in Polish): pp 319-323
71 KB | Download
2008-54-4_325.pdf Helmintofauna nurogęsi Mergus merganser L., 1758 z północno−zachodniej Polski
[Helminthofauna of the goosander Mergus merganser L., 1758 from the north−western Poland]

Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Elżbieta Kalisińska, Vadim V. Kornyushin, Eleonora N. Korol
Original paper (in Polish): pp 325-330
80 KB | Download
2008-54-4_331.pdf Microsomacanthus oidemiae Spassky et Jurpalova, 1964 (Cestoda: Hymenolepididae) – tasiemiec po raz pierwszy notowany u dzikich kaczek północno−zachodniej Polski
[First record of species Microsomacanthus oidemiae Spassky et Jurpalova, 1964 (Cestoda: Hymenolepididae) in wild ducks of north−western Poland]

Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Vadim V. Kornyushin, Elżbieta Kalisińska
Original paper (in Polish): pp 331-334
128 KB | Download
2008-54-4_335.pdf Aythya fuligula – nowy żywiciel dla tasiemca Retinometra pittalugai Lopez−Neyra, 1932 (Cestoda, Hymenolepididae) po raz pierwszy notowanego w Polsce
[Aythya fuligula – new host for Retinometra pittalugai Lopez−Neyra, 1932 (Cestoda, Hymenolepididae) recorded in Poland for the first time]

Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Vadim V. Kornyushin
Original paper (in Polish): pp 335-337
127 KB | Download
2008-54-4_339.pdf Experimental infection of Carassius auratus (L., 1758) with the second stage larvae of the nematode Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964
Janina Dziekońska−Rynko, Jerzy Rokicki, Bogdan Wziątek
Original paper: pp 339-343
78 KB | Download
2008-54-4_345.pdf Leeches (Hirudinida: Piscicolidae) – parasites of Antarctic fish from Channichthyidae family
Aleksander Bielecki, Magdalena Rokicka, Ewa Ropelewska, Janina Dziekońska−Rynko
Original paper: pp 345-348
104 KB | Download
2008-54-4_349.pdf Digenea Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) i Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) ze środkowej i północno−zachodniej Polski
[Digenea of Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) and Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) from middle and north−western Poland]

Elżbieta Kalisińska, Izabella Rząd, Jilji Sitko, Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Halina Budis
Short notes (in Polish): pp 349-351
69 KB | Download
2008-54-4_353.pdf Digenea układu pokarmowego Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) i Gavia arctica (Linnaeus, 1758) z Pomorza Zachodniego
[Intestinal digeneans of Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) and Gavia arctica (Linnaeus, 1758) from West Pomerania, Poland]

Izabella Rząd, Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk
Short notes (in Polish): pp 353-354
61 KB | Download
2008-54-4_355.pdf PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]

(in Polish): p 355
46 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 357-358
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 359-360
Ø |
2008-54-4_361.pdf TREŚĆ Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54
[CONTENTS of Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54]

68 KB | Download