Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2007 vol. 53

(1): 1-72

(2): 73-172

(3): 173-262

(4): 263-403

(supl.)

2007-53-2_73.pdf Babeszjoza u bydła
[Cattle babesiosis]

Marek Sawczuk
Review article (in Polish): pp 73-79
128 KB | Download
2007-53-2_81.pdf Zagrożenia zdrowotne związane z wirusem ptasiej grypy
[Health risks connected with the avian flu virus]

Lidia B. Brydak
Review article (in Polish): pp 81-84
108 KB | Download
2007-53-2_85.pdf Stan poznania helmintofauny ryb słodkowodnych Polski
[State of knowledge of helminthfauna of freshwater fishes of Poland]

Marcin Popiołek i Jan Kotusz
Review article (in Polish): pp 85-90
118 KB | Download
2007-53-2_91.pdf Hydrolases of Hysterothylacium aduncum (Nematoda)
Krystyna Żółtowska, Małgorzata Dmitryjuk, Jerzy Rokicki and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 91-95
95 KB | Download
2007-53-2_97.pdf Badania in vitro wpływu albendazolu na kinetykę reakcji katalizowanej przez cytozolową transferazę glutationową (GST) z wątroby szczura
[Effect in vitro of albendazole on the kinetics of cytosolic glutathione transferase from the rat liver]

Agnieszka Wojtkowiak, Krystyna Boczoń i Elżbieta Wandurska-Nowak
Original paper (in Polish): pp 97-102
330 KB | Download
2007-53-2_103.pdf Wild game as a reservoir of Anaplasma phagocytophilum in north-western Poland
Małgorzata Adamska and Bogumiła Skotarczak
Original paper: pp 103-107
99 KB | Download
2007-53-2_109.pdf Poszukiwanie grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w wodach Jeziora Charzykowskiego w Zaborskim Parku Krajobrazowym
[Potentially pathogenic fungi in the waters of the Charzykowskie Lake in Zaborski Landscape Park]

Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski i Anna Wójcik
Original paper (in Polish): pp 109-115
130 KB | Download
2007-53-2_117.pdf Przywry układu pokarmowego ptaków (nadrodzina Diplostomoidea) z jezior mazurskich
[Intestinal digeneans of birds (superfamily Diplostomoidea) of the masurian lakes]

Teresa Sulgostowska
Original paper (in Polish): pp 117-128
161 KB | Download
2007-53-2_129.pdf Pasożyty jelitowe papug
[Intestinal parasites of parrots]

Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Tomza-Marciniak, Bogumiła Pilarczyk, Marta Wieczorek-Dąbrowska i Małgorzata Bąkowska
Original paper (in Polish): pp 129-132
72 KB | Download
2007-53-2_133.pdf Występowanie kleszcza pospolitego Ixodes ricinus L. w środowiskach o różnym stopniu i charakterze antropopresji
[Occurence of the common tick Ixodes ricinus L. in environments of various degree and character of anthropogenic impact]

Waldemar Biaduń i Sławomir Krasnodębski
Original paper (in Polish): pp 133-137
102 KB | Download
2007-53-2_139.pdf The first record of Aspidogaster limacoides Diesing, 1834 (Aspidogastridae: Aspidogastrea) in Poland
Marcin Popiołek, Tomasz Łuczyński and Hubert Jarnecki
Short notes: pp 139-141
119 KB | Download
2007-53-2_143.pdf The new locality of Argas reflexus Fabricius, 1794 in Warsaw, Poland
Grzegorz Karbowiak and Marta Supergan
Short notes: pp 143-144
61 KB | Download
2007-53-2_145.pdf Cechy morfologiczne i biochemiczne grzybów wyodrębnionych od pacjentów z niewydolnością nerek
[Morphological and biochemical features of fungi isolated from patients with renal failure]

Agata Drozdowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 145-148
86 KB | Download
2007-53-2_149.pdf Badanie przydatności testu ELISA do wczesnego diagnozowania inwazji z rodzaju Trichinella u świń
[The usefulness of ELISA test for early serological detection of Trichinella spp. infection in pigs]

Justyna Bień
Ph.D. Theses (in Polish): pp 149-151
74 KB | Download
2007-53-2_153.pdf Badania rozwoju embrionalnego tasiemca Mosgovoyia ctenoides (Anoplocephalidae)
[Embryonic development of the cestode Mosgovoyia ctenoides (Anoplocephalidae)]

Daniel Młocicki
Ph.D. Theses (in Polish): pp 153-155
71 KB | Download
2007-53-2_157.pdf Regulacja odpowiedzi immunologicznej myszy BALB/c zarażonych Heligmosomoides polygyrus
[Regulation of the immune response in BALB/c mice infected with Heligmosomoides polygyrus]

Justyna Rzepecka
Ph.D. Theses (in Polish): pp 157-159
72 KB | Download
2007-53-2_161.pdf Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Parazytologów (ICOPA XI)
[International Conference of Parasitologists (ICOPA XI)]

Maria Doligalska
On the scientific life (in Polish): pp 161-163
70 KB | Download
2007-53-2_165.pdf Nematodes as Biocontrol Agents. P. S. Grewal, R.-U. Ehlers, D.I. Shapiro-Ilan (Eds.). 2005. CABI Publishing, Oxfordshire, United Kingdom, 505 pp. ISBN 0851990177
Jerzy J. Lipa
Book review (in Polish): pp 165-167
70 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 169-170
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 171-172
Ø |