Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2007 vol. 53

(1): 1-72

(2): 73-172

(3): 173-262

(4): 263-403

(supl.)

Prof. Z. Pawłowski
Dostojnemu Jubilatowi
Prof. dr hab. Zbigniewowi Pawłowskiemu
Dla uczczenia 80. rocznicy urodzin
ten zeszyt dedykujemy

Redakcja „Wiadomości Parazytologicznych"


The issue is dedicated
to prof. Zbigniew Pawłowski


2007-53-3_175.pdf Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Pawłowskiego
[Eighty anniversary of prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski]

Editoral Team of (in Polish): pp 175-177
65 KB | Download
2007-53-3_179.pdf Historyczne konteksty parazytologicznych badań w tropiku, na przykładzie malarii
[Historical context of parasitological studies in tropical area, malaria as an example]

Elżbieta Lonc i Bożena Płonka-Syroka
Review article (in Polish): pp 179-187
142 KB | Download
2007-53-3_189.pdf Zasady rozpoznawania i leczenia bąblowicy wątroby wywoływanej przez Echinococcus multilocularis
[Guidelines for diagnosis and treatment of liver alveococcosis caused by Echinococcus multilocularis]

Jerzy Stefaniak
Review article (in Polish): pp 189-194
217 KB | Download
2007-53-3_195.pdf Szczepionki przeciw toksoplazmozie — aktualny stan badań
[The vaccines against toxoplasmosis — current status of the studies]

Henryka Długońska, Justyna Gatkowska, Józef Kur i Artur Gąsior
Review article (in Polish): pp 195-201
138 KB | Download
2007-53-3_203.pdf Badania roli receptorów Toll-podobnych (TLR) w odpowiedzi żywiciela na inwazję pasożytniczą na tle współczesnej wiedzy o TLR u ssaków i modelowego nicienia Caenorhabditis elegans
[The investigations of the role of toll-like receptors (TLR) in host response to parasitic infection on the current background regarding TLR in mammals and the model nematode Caenorhabditis elegans]

Agnieszka Wojtkowiak
Review article (in Polish): pp 203-211
285 KB | Download
2007-53-3_213.pdf Faunistyczno-ekologiczny nurt uniwersyteckich badań w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Wrocławskiego
[Trends of faunistic-ecological researches in the Department of Parasitology in Wrocław University]

Anna Okulewicz i Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 213-218
100 KB | Download
2007-53-3_219.pdf Porównanie skażenia gleby jajami Toxocara canis i Toxocara cati w środowisku wiejskim i miejskim w Wielkopolsce w latach 2000-2005
[A comparison of soil contamination with Toxocara canis and Toxocara cati eggs in rural and urban areas of Wielkopolska district in 2000-2005]

Hanna Mizgajska-Wiktor i Wojciech Jarosz
Original paper (in Polish): pp 219-225
124 KB | Download
2007-53-3_227.pdf Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów
[Contamination of playgrounds in Gdańsk city with parasite eggs]

Jerzy Rokicki, Anna Paulina Kucharska, Joanna Dzido i Danuta Karczewska
Original paper (in Polish): pp 227-230
141 KB | Download
2007-53-3_231.pdf Znaczenie jeleni (Cervus elaphus) w ekologii Borrelia burgdorferi sensu lato
[Significance of red deer (Cervus elaphus) in the ecology of Borrelia burgdorferi sensu lato]

Beata Wodecka
Original paper (in Polish): pp 231-237
131 KB | Download
2007-53-3_239.pdf Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) Alicata, 1935 — nowy dla Polski pasożyt świń
[Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) Alicata, 1935 — a new for Poland parasite of swine]

Paweł Nosal, Bogusław Nowosad i Anna Petryszak
Original paper (in Polish): pp 239-243
232 KB | Download
2007-53-3_245.pdf Detection of the high risk pyrethroid resistant Varroa destructor mites in apiaries of the Warmia-Mazury province in Poland
Zbigniew Lipiński, Jarosław Szubstarski and Dagna Szubstarska
Original paper: pp 245-249
87 KB | Download
2007-53-3_251.pdf Wpływ inwazji nicieni na zarażenie Cryptosporidium parvum u wolno żyjących gryzoni
[The impact of nematode invasions on the pattern of Cryptosporidium parvum infection in wild rodents]

Karolina Kuliś-Małkowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 251-252
65 KB | Download
2007-53-3_253.pdf Jubileusz 80-lecia prof. Zbigniewa Pawłowskiego i ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych
[Jubilee of 80 anniversary of. prof. Zbigniew Pawłowski and the conference: Current trends in diagosis and treatment of tropical and parasitic diseases]

Elżbieta Lonc
On the scientific life (in Polish): pp 253-254
64 KB | Download
2007-53-3_255.pdf IX Międzynarodowe Sympozjum Jena 2007 „Climate Change and Tick-Borne Diseases”, Jena, 15-17 marzec, 2007
[IX International Symposium Jena 2007 ”Climate Change and Tick-Borne Diseases”, Jena, 15-17 March, 2007]

Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 255
48 KB | Download
2007-53-3_257.pdf Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski (Red.): Mikologia medyczna, Łódź 2006, Promedi, ISBN 83-85803-07-6
Maria Dynowska
Book review (in Polish): pp 257-258
60 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 259-260
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 261-262
Ø |