Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2007 vol. 53

(1): 1-72

(2): 73-172

(3): 173-262

(4): 263-403

(supl.)

PRACE
PREZENTOWANE NA SESJACH
XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Międzyzdroje, 5−7 września 2007 r.
ABSTRACTS SUBMITTED
for the XXI Congress of the Polish Parasitological Society
Międzyzdroje, 5−7th September 2007
2007-53-supl_3.pdf Sesja plenarna
[Plenary session]

pp 3-13
332 KB | Download
2007-53-supl_15.pdf Sesja 1
Różnorodność biologiczna i systematyka pasożytów
[Session 1]

pp 15-38
398 KB | Download
2007-53-supl_39.pdf Sesja 2
Rozmanażanie i rozwój pasożytów
[Session 2]

pp 39-46
329 KB | Download
2007-53-supl_47.pdf Sesja 3
Morfologia pasożytów i zmienionych tkanek żywiciela
[Session 3]

pp 47-60
342 KB | Download
2007-53-supl_61.pdf Sesja 4
Biochemia i biologia molekularna pasożytów
[Session 4]

pp 61-82
368 KB | Download
2007-53-supl_83.pdf Sesja 5
Aspekty immunologiczne inwazji pasożytniczych
[Session 5]

pp 83-97
348 KB | Download
2007-53-supl_99.pdf Sesja 6
Molekularna epidemiologia wodnopochodnych pasożytów ludzi i zwierząt
[Session 6]

pp 99-111
342 KB | Download
2007-53-supl_113.pdf Sesja 7
Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych
[Session 7]

pp 113-131
353 KB | Download
2007-53-supl_131.pdf Sesja 8
Stawonogi jako pasożyty, żywiciele i przenosiciele patogenów
[Session 8]

pp 131-163
394 KB | Download
2007-53-supl_163.pdf Sesja 9
Choroby importowane z krajów o odmiennych warunkach sanitarno-epidemiologicznych
[Session 9]

pp 163-174
340 KB | Download
2007-53-supl_175.pdf Sesja 10
Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt
[Session 10]

pp 175-193
355 KB | Download
2007-53-supl_195.pdf Sesja 11
Grzyby chorobotwórcze oraz grzybice ludzi i zwierząt
[Session 11]

pp 195-206
336 KB | Download
2007-53-supl_207.pdf Sesja 12
Pasożyty i parazytozy ryb
[Session 12]

pp 207-229
367 KB | Download
2007-53-supl_230.pdf Indeks autorów
[Author's index]

pp 230-233
300 KB | Download