Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2007 vol. 53

(1): 1-72

(2): 73-172

(3): 173-262

(4): 263-403

(supl.)

2007-53-1_1.pdf The European problem of spotted fever group rickettsiae, transmitted by ticks: biology, ecology, detection
Anna Rymaszewska
Review article: pp 1-7
281 KB | Download
2007-53-1_9.pdf Transmisja pierwotniaków Toxoplasma gondii i Neospora caninum przez łożysko
[The transplacental transmission of Toxoplasma gondii and Neospora caninum protozoans]

Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 9-13
295 KB | Download
2007-53-1_15.pdf Pasożytnicze helminty u ssaków w ogrodach zoologicznych
[Helminth parasites of mammals in zoological gardens]

Agnieszka Perec-Matysiak, Anna Okulewicz, Joanna Hildebrand i Grzegorz Zaleśny
Review article (in Polish): pp 15-20
259 KB | Download
2007-53-1_21.pdf Heavy metal concentration in plerocercoids of Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) (Cestoda: Triaenophoridae) and in different organs of their host - perch Perca fluviatilis (L.)
Marcin Popiołek, Anna Okulewicz, Wojciech Dobicki and Rafał Nowak
Original paper: pp 21-24
263 KB | Download
2007-53-1_25.pdf Parvatrema affinis (Jameson et Nicoll, 1913) James, 1964 in the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) in the Gulf of Gdańsk
Leszek Rolbiecki, Gerard Kanarek and Magdalena Stachnik
Original paper: pp 25-27
493 KB | Download
2007-53-1_29.pdf Nowe stanowiska kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) na Lubelszczyźnie
[A new records of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Lublin region]

Waldemar Biaduń, Jan Chybowski i Nella Najda
Original paper (in Polish): pp 29-32
471 KB | Download
2007-53-1_33.pdf Skażenie gleby jajami helmintów na placach zabaw Lęborka
[Soil contamination with helminth eggs in the areas of playgrounds in Lębork town]

Joanna Ronkiewicz, Danuta Karczewska i Jerzy Rokicki
Original paper (in Polish): pp 33-36
250 KB | Download
2007-53-1_37.pdf An insufficient recognition of epidemiological situation of Ascaris in the population and the consideration above reasons of the family epidemic
Milan Klobusicky, Anna Totkova, Renata Holkova, Michal Valent and Jarmila Galatova
Original paper: pp 37-44
486 KB | Download
2007-53-1_45.pdf Results of study over Ehrlichia canis appearing in ticks infesting dogs in Lower Silesian Region
Katarzyna Płoneczka
Short notes: pp 45-46
354 KB | Download
2007-53-1_47.pdf Prevalence of hydatidosis in pigs in the Lublin province in the period 2001-2004
Jolanta Kozłowska-Łój and Jolanta Rzymowska
Short notes: pp 47-48
234 KB | Download
2007-53-1_49.pdf Doświadczalna toksoplazmoza u myszy laboratoryjnych (Mus musculus) jako model do badań nad swoistą odpornością w zarażeniach Toxoplasma gondii
[Experimental toxoplasmosis in laboratory mice (Mus musculus) as a model to study specific immunity during Toxoplasma gondii infection]

Justyna Gatkowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 49-50
248 KB | Download
2007-53-1_51.pdf 45. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Diagnostyka molekularna chorób pasożytniczych i grzybic, nowe możliwości terapii oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii”
Anna Wójcik i Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 51-57
267 KB | Download
2007-53-1_59.pdf Warsztaty: Standaryzacja technik pozyskiwania kleszczy w środowisku naturalnym
Zespół ds. wektorów patogenów Komitetu Parazytologii PAN: Dr. Joanna Stańczak, Prof. dr hab. Krzysztof Siuda, Prof. dr hab. Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 59
231 KB | Download
2007-53-1_61.pdf 1. C.V. Holland & H.V. Smith (Eds.) 2006. „Toxocara. The Enigmatic Parasite”, CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK: 301 str.
2. Toksokaroza. Epidemiologia, klinika, diagnostyka, leczenie i zapobieganie. 2005. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk: 59 str.

Zbigniew S. Pawłowski
Book review (in Polish): pp 61-64
252 KB | Download
2007-53-1_65.pdf
Zbigniew S. Pawłowski
Letter (in Polish): p 65
228 KB | Download
2007-53-1_67.pdf PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]

(in Polish): p 67
224 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 69-70
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 71-72
Ø |