Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2006 vol. 52

(1): 1-72

(2): 73-152

(3): 153-246

(4): 247-340

Parazytologia dawniej i dziś - wykorzystanie klasycznych
i molekularnych metod w badaniach i diagnostyce parazytologicznej
Ogólnopolska konferencja naukowa upamiętniająca 60 lat działalności
Zakładu Parazytologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa, 28 października 2006 r.

2006-52-4_247.pdf "Parazytologia dawniej i dziś - wykorzystanie klasycznych i molekularnych metod w badaniach i diagnostyce parazytologicznej" - Ogólnopolska konferencja naukowa upamiętniająca 60 lat działalności Zakładu Parazytologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
521 KB | Download
2006-52-4_249.pdf Historia Katedry Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW do roku 1991
[History of the Chair of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw Agricultural University up to 1991]

Andrzej Fagasiński
(in Polish): pp 249-251
289 KB | Download
2006-52-4_253.pdf Dzieje Katedry i Zakładu Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1992-2006
[History of the Department and Division of Parasitology Faculty of Veterinary Medicine Warsaw Agricultural University in 1992-2006]

Halina Wędrychowicz
(in Polish): pp 253-257
305 KB | Download
2006-52-4_259.pdf Sylwetka Prof. dr Witolda Jakuba Stefańskiego, wybitnego uczonego i wychowawcy, wieloletniego kierownika Katedry Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, twórcy polskiej szkoły parazytologii weterynaryjnej
[Prof. dr Witold Jakub Stefański, eminent scientist and preceptor, long-standing chief of Chair of Parasitology - Faculty of Veterinary Medicine, creator of the Polish Veterinarian Parasitology School]

Andrzej Malczewski
(in Polish): pp 259-262
369 KB | Download
2006-52-4_263.pdf Wykorzystanie sekwencji genu rRNA w molekularnej diagnostyce parazytologicznej
[Molecular diagnostic of parasites using rRNA gene sequence]

Ewa Długosz i Marcin Wiśniewski
Review article (in Polish): pp 263-269
325 KB | Download
2006-52-4_271.pdf Poszukiwanie antygenów wzbudzających odporność przeciwko inwazjom tęgoryjców
[Search for protective antigens of hookworms]

Marcin Wiśniewski, Ewa Długosz, Piotr Bąska i Halina Wędrychowicz
Review article (in Polish): pp 271-276
316 KB | Download
2006-52-4_277.pdf Computational analysis of Ancylostoma ceylanicum cysteine proteinase
Piotr Bąska, Marcin Wiśniewski, Juliusz Mieszczanek and Halina Wędrychowicz
Original paper: pp 277-281
606 KB | Download
2006-52-4_283.pdf Activity of superoxide dismutase in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Steinernema affinis and S. feltiae
Krystyna Żółtowska, Paulina Grochla and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 283-286
310 KB | Download
2006-52-4_287.pdf Infection with Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) and expression of superoxide dismutase gene at mRNA level in hepatocytes
Jolanta Kozłowska-Łój and Jolanta Rzymowska
Original paper: pp 287-289
1.06 MB | Download
2006-52-4_291.pdf Cleavage in Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae)
Krzysztof Jasik
Original paper: pp 291-297
1.39 MB | Download
2006-52-4_299.pdf Różnicowanie izolatów Malassezia pachydermatis metodą RAPD
[RAPD differentiation of yeast like fungi Malassezia pachydermatis]

Michał Leśniak i Bożena Dworecka-Kaszak
Original paper (in Polish): pp 299-304
621 KB | Download
2006-52-4_305.pdf Wpływ szczepienia cieląt rekombinowaną proteazą cysteinową Fasciola hepatica na rozwój i inwazyjność miracydiów
[Influence of vaccination of calves with recombinant cysteine proteinase of Fasciola hepatica on development and infectivity of miracidia]

Martyna Dąbrowska, Marcin Kaliniak i Halina Wędrychowicz
Original paper (in Polish): pp 305-309
322 KB | Download
2006-52-4_311.pdf Występowanie Giardia intestinalis u psów domowych w Warszawie
[Prevalence of Giardia intestinalis in domestic dogs in Warsaw]

Wojciech Zygner, Dorota Jaros, Marta Skowrońska, Marta Bogdanowicz-Kamirska i Halina Wędrychowicz
Original paper (in Polish): pp 311-315
640 KB | Download
2006-52-4_317.pdf Morfologiczne i molekularne porównanie nicieni z rodzaju Uncinaria pasożytujących u lisa (Vulpes vulpes) i psa (Canis familiaris)
[Molecular and morphological comparison of hookworms from genus Uncinaria invading red fox (Vulpes vulpes) and dog (Canis familiaris)]

Paweł Górski, Agnieszka Radowańska, Dorota Jaros i Marcin Wiśniewski
Original paper (in Polish): pp 317-320
535 KB | Download
2006-52-4_321.pdf The first record of Aelurostrongylus abstrusus (Angistrongylidae: Nematoda) in Eurasian lynx (Lynx lynx L.) from Poland based on fecal analysis
Justyna Szczęsna, Marcin Popiołek, Krzysztof Schmidt and Rafał Kowalczyk
Original paper: pp 321-322
408 KB | Download
2006-52-4_323.pdf Occurrence of roundworm (Parascaris equorum) in horses from small farms based on necropsy
Sławomir Kornaś, Marta Skalska and Bogusław Nowosad
Original paper: pp 323-326
914 KB | Download
2006-52-4_327.pdf Pasożyty przewodu pokarmowego królików w badaniach koproskopowych
[Gastrointestinal parasites of rabbits in coproscopic investigations]

Paweł Nosal, Anna Petryszak, Bogusław Nowosad i Magdalena Sobolewska
Original paper (in Polish): pp 327-330
310 KB | Download
2006-52-4_331.pdf Enterobiosis - analysis of infections in human populations of villages and towns and infections in families
Stefania Hęciak
Original paper: pp 331-335
310 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 337-338
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 339-340
Ø |