Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2006 vol. 52

(1): 1-72

(2): 73-152

(3): 153-246

(4): 247-340

KONFERENCJA NAUKOWA
Włośnica u ludzi i zwierząt - nowe wyzwania
Warszawa, 17 października 2006 r.
2006-52-3_153.pdf Konferencja naukowa „Włośnica u ludzi i zwierząt - nowe wyzwania
(in Polish): p 153
283 KB | Download
2006-52-3_155.pdf New challenges in trichinellosis control
Jean Dupouy-Camet
pp 155-156
309 KB | Download
2006-52-3_157.pdf Biologia, zróżnicowanie gatunkowe i rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Trichinella
[Biology, species biodiversity and distribution of Trichinella nematodes]

Bożena Moskwa
Review article (in Polish): pp 157-164
768 KB | Download
2006-52-3_165.pdf Metody różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella
[Methods and tools for parasite differentiation within the genus Trichinella]

Katarzyna Pastusiak
Review article (in Polish): pp 165-173
594 KB | Download
2006-52-3_175.pdf Zwierzęta wolno żyjące i domowe jako stale utrzymujący się rezerwuar włośnicy w Polsce
[Wild and domestic animals as permanent Trichinella reservoir in Poland]

Władysław Cabaj
Review article (in Polish): pp 175-179
331 KB | Download
2006-52-3_181.pdf Epidemiologia włośnicy w Polsce dawniej i dziś
[Epidemiology of human trichinellosis in Poland - currently and in the past]

Elżbieta Gołąb i Małgorzata Sadkowska-Todys
Review article (in Polish): pp 181-187
353 KB | Download
2006-52-3_189.pdf Wybrane aspekty patologii klinicznej włośnicy
[A selected aspects of clinical pathology of human trichinellosis]

Wanda Kocięcka
Review article (in Polish): pp 189-198
351 KB | Download
2006-52-3_199.pdf Ocena tusz mięsa przeznaczonego do konsumpcji w kierunku obecności larw włośni metodą kompresorową i wytrawiania
[Evaluation of the meat carcases assigned for consumption towards the presence of Trichinella larvae by two methods: trichinoscopy and digestion]

Alojzy Ramisz i Aleksandra Balicka-Ramisz
Review article (in Polish): pp 199-204
477 KB | Download
2006-52-3_205.pdf Przydatność ELISA do diagnozowania włośnicy u świń i dzików
[The usefulness of ELISA for diagnosis of trichinellosis in pigs and wild boars]

J. Bień
Review article (in Polish): pp 205-212
345 KB | Download
2006-52-3_213.pdf Analysis of the epidemiological factors influencing vulpine trichinellosis in ecologically different regions of Slovakia
Zuzana Hurníková, Danica Bartková and Pavol Dubinský
Original paper: pp 213-218
408 KB | Download
2006-52-3_219.pdf Wpływ procedury otrzymywania antygenów ekskrecyjno-sekrecyjnych Trichinella spiralis na wynik testu ELISA u zarażonych świń
[The influence of the procedure of excretory-secretory L1 Trichinella spiralis antigen preparation on the efficiency of an ELISA test in pigs]

Justyna Bień
Original paper (in Polish): pp 219-230
393 KB | Download
2006-52-3_231.pdf The estimation of different ELISA procedures for serodiagnosis of human trichinellosis
Bożena Moskwa, Justyna Bień, Władysław Cabaj, Karina Korinkova, Bretislav Koudela, Elżbieta Kacprzak and Jerzy Stefaniak
Original paper: pp 231-238
358 KB | Download
2006-52-3_239.pdf Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy
[Influence of free radicals on Trichinella spiralis infection in mice]

Marta Kołodziej-Sobocińska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 239-241
321 KB | Download
download/
Instrukcja dla Autorów: pp 243-244
Ø |
download/
Instruction to Authors: pp 245-246
Ø |