2001 vol 47

Profesor Tadeusz Mazur (wspomnienie pośmiertne)
Krystyna Boczoń
Kronika [Chronicle]: 161-169.
Listy do Redakcji [Letters]: 171-172.
Treść [Contents] 2001 vol. 47 (1): 173-174.