2011 vol 57

Od Redakcji - From Editoral Board: pp 1-2
New records of helminth species and their hosts in Poland
Anna Okulewicz
Review article: pp 3-9
A checklist of leech species from Poland
Aleksander Bielecki, Joanna M. Cichocka, Iwona Jeleń, Piotr Świątek, Żaneta Adamiak-Brud
Review article: pp 11-20
Identification of the piroplasms isolated from horses with clinical piroplasmosis in Poland
Łukasz Adaszek, Marta Górna, Michał Krzysiak, Michał Adaszek, Marcin Garbal, Stanisław Winiarczyk
Original paper: pp 21-26
The human aural myiasis caused by Lucilia sericata
Dariusz Kaczmarczyk, Jerzy Kopczyński, Joanna Kwiecień, Marek Michalski, Piotr Kurnatowski
Original paper: pp 27-30
Morphological features of Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin, 1829) (Cestoda, Hymenolepididae) from different hosts
Małgorzata R. Nowak, Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Bogumiła Pilarczyk
Original paper: pp 31-36
Actitis hypoleucos (L., 1758) – new Polish host of the trematodes: Plagiorchis nanus (Rudolphi, 1802) and Leucochloridium perturbatum Pojmańska, 1969
Izabella Rząd, Ewa Dzika, Robert Krupa
Original paper: pp 37-41
Analysis of clinical symptoms and selected hematological indices in hospitalized children with Ascaris lumbricoides infection from the northeastern region of Poland
Jolanta Wasilewska, Maciej G. Kaczmarski, Małgorzata Sawicka-Żukowska, Barbara Tomaszewska, Anna Majewska, Katarzyna Plewa, Elżbieta Ołdak, Katarzyna Dębkowska
Original paper: pp 43-51
Diversity of blood parasites of genus Bartonella in wild rodents in Mazury Lakes District
Anna Paziewska
Ph.D. Theses: pp 53-54
Parazytologia lekarska w podręcznikach polskich. Uzupełnienie.
Zbigniew S. Pawłowski
Recenzja - Book review (in Polish): pp 55-58
Konferencja naukowa „Parazytozy w aspekcie środowiskowym i molekularnym
Agnieszka Wojtkowiak-Giera
Z życia naukowego - On the scientific life (in Polish): pp 59-61
Protokół zebrania Zarządu Głównego PTP z dnia 21.01.2011 r.
Proceedings of the Polish Parasitological Society Executive Board meeting of January 21, 2011 (in Polish): pp 63-66