2009 vol 55

Antagonistyczne interakcje między grzybami saprotroficznymi a geohelmintami. 1. Grzyby saprotroficzne w walce biologicznej z nicieniami fitopatogenicznymi
[Antagonistic interactions between saprotrophic fungi and geohelminths. 1. Saprotrophic fungi in the biological control of phytopathogenic geohelminths]
Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Lidia Kołodziejczyk
Review article (in Polish): pp 1-8
Antagonistyczne interakcje między grzybami saprotroficznymi a geohelmintami. 2. Grzyby saprotroficzne w bioregulacji pasożytniczych geohelmintów człowieka i zwierząt
[Antagonistic interactions between saprotrophic fungi and geohelminths. 2. Saprotrophic fungi in biocontrol of parasitic geohelminths of humans and animals]
Magdalena Jaborowska-Jarmoluk, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Lidia Kołodziejczyk
Review article (in Polish): pp 9-17
Biofilm tworzony przez grzyby – struktura, quorum sensing, zmiany morfogenetyczne, oporność na leki
[Biofilm caused by fungi – structure, quorum sensing, morphogenetic changes, resistance to drugs]
Magdalena Nowak, Piotr Kurnatowski
Review article (in Polish): pp 19-25
Występowanie kokcydiów z rodzaju Eimeria u żubrów w Puszczy Białowieskiej
[Occurrence of coccidia from genus Eimeria in European bison in Białowieża Forest, Poland]
Aleksander W. Demiaszkiewicz, Anna M. Pyziel
Original paper (in Polish): pp 27-30
Sarcocystis cruzi (Protozoa: Apicomplexa: Sarcocystiidae) u żubra (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej
[Sarcocystis cruzi (Protozoa: Apicomplexa: Sarcocystiidae) infection in European bison (Bison bonasus) from Białowieża Forest, Poland]
Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Original paper (in Polish): pp 31-34
Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u jagniąt na Pomorzu Zachodnim
[Occurrence of Eimeria protozoa in lambs in Western Pomerania, Poland]
Jolanta Antoszek, Aleksandra Balicka-Ramisz
Original paper (in Polish): pp 35-38
Ticks (Acari: Ixodida) parasitizing bats in Poland and Slovakia
Krzysztof Siuda, Michal Stanko, Krzysztof Piksa, Andrzej Górz
Original paper: pp 39-45
Wykorzystanie obecności celulozy w ścianie komórkowej cyst Acanthamoeba do celów diagnostycznych
[Use of the presence of cellulose in cellular wall of Acanthamoeba cysts for diagnostic purposes]
Monika Derda, Edward Hadaś
Original paper (in Polish): pp 47-51
Description of Paratrichodina yangtzeus sp. n. (Ciliophora: Trichodinidae) from the freshwater fishes in the Yangtze River, China
Yinheng Hu
Original paper: pp 53-57
Arthropods (Acari, Mallophaga, Siphonaptera) collected from Procyon lotor (Linnaeus, 1758) (Mammalia, Carnivora, Procyonidae) in Poland
Ryszard Haitlinger, Dariusz Łupicki
Short notes: pp 59-60
Ophionyssus saurarum (Acari, Mesostigmata) infecting Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae)
Dariusz J. Gwiazdowicz, Kamil P. Filip
Short notes: pp 61-62
Zwierzęce rezerwuary inwazyjnych dla człowieka gatunków mikrosporydiów
[Animal reservoirs of human virulent microsporidian species]
Anna Słodkowicz-Kowalska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 63-65
Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafostrongylozy
[Investigations on the biology of nematodes Elaphostrongylus cervi and epizootiology of elaphostrongylosis]
Izabela Kuligowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 67-68
Prof. dr hab. n. biol. Zbigniew Jabłonowski (1934–2008) – pro memoriam
Ewa Dzika, Krystyna Żółtowska
Chronicle (in Polish): pp 69-70
Profesor dr hab. Zdzisław Czapski (1925–2008) – pro memoriam
Hanna Mizgajska-Wiktor
Chronicle (in Polish): pp 71-74
Letters (in Polish): pp 75-78
47. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Toksoplazmoza (toxoplasmosis): przebieg kliniczny, diagnostyka i terapia; inne zagadnienia mikologii i parazytologii”
[47. Day of Medical Parasitology „Toxoplasmosis: clinical course, diagnostics and therapy; other problems concerning mycology and parasitology”]
Anna Wójcik, Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 79-87
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby tropikalne i pasożytnicze”
[Conference „Tropical and parasitic diseases”]
Elżbieta Kacprzak, Karolina Mrówka
On the scientific life (in Polish): pp 89-93