2009 vol 55

XVIII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Różnorodność oddziaływania układów pasożyt-żywiciel w środowisku”
(in Polish): pp 289-295
Sprawozdanie z XVIII Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Różnorodność oddziaływania układów pasożyt-żywiciel w środowisku”
Anna Okulewicz
(in Polish): pp 297-299
Errata
(in Polish): p 300
Dwadzieścia lat badań nad Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w Polsce
[Cryptosporidium spp. and Giardia spp. – environmental studies in Poland]
Anna Bajer, Małgorzata Bednarska, Edward Siński
Review article (in Polish): pp 301-304
Detecting interactions between parasites in cross-sectional studies of wild rodent populations
Jerzy M. Behnke
Review article: pp 305-314
A checklist of fish monogeneans from Poland
Ewa Dzika
Review article: pp 315-324
Zawleczone i niespecyficzne nicienie pasożytnicze – przyczyny i skutki
[Non-indigenous and non-specific parasitic nematodes – the background and the consequences]
Anna Okulewicz
Review article (in Polish): pp 325-328
Baylisaskarioza – nowa niebezpieczna zoonoza
[Baylisascariasis – a new dangerous zoonosis]
Anna Okulewicz, Katarzyna Buńkowska
Review article (in Polish): pp 329-334
Current procedures of the integrated urban vector–mosquito control as an example in Cotonou (Benin, West Africa) and Wrocław area (Poland)
Katarzyna Rydzanicz, Elżbieta Lonc, Norbert Becker
Review article: pp 335-340
Wpływ koinfekcji u kleszczy (Ixodidae) na transmisję mikropasożytów krwi
[Effect of coinfections in Ixodidae ticks on transmission of blood microparasites]
Edward Siński
Review article (in Polish): pp 341-347
Alarioza – przywrzyca nowo rozpoznawana
[Alariosis – newly diagnosed trematodiasis]
Alicja Wasiluk
Review article (in Polish): pp 349-352
Batracobdella algira Moquin-Tandon, 1846 (Hirudinida: Glossiphoniidae) – morphometric analysis and internal morphology
Raja Ben Ahmed, Ewa Ropelewska, Aleksander Bielecki, Joanna Cichocka
Original paper: pp 353-358
Body form of leeches (Hirudinida: Piscicolidae) parasitizing fishes
Aleksander Bielecki, Katarzyna Palińska, Joanna Cichocka
Original paper: pp 359-365
Pierwsze ogniska dirofilariozy psów wywołanej przez Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 w centralnej Polsce
[The first foci of dirofilariosis of dogs evoked by Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 in central Poland]
Aleksander W. Demiaszkiewicz, Grażyna Polańczyk, Anna M. Pyziel, Izabela Kuligowska, Jacek Lachowicz
Original paper (in Polish): pp 367-370
Effect of isolation method of Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964 (Ascaridida: Anisakidae) eggs on embryonic development and the number of larvae hatched
Janina Dziekońska-Rynko
Original paper: pp 371-376
Seasonality of the ectoparasite community of woodland rodents in a Mazurian forest, Poland
Philip D. Harris, Anna Paziewska, Lucyna Zwolińska, Edward Siński
Original paper: pp 377-388
Siedliskowa i żywicielska specyficzność występowania przywr w zgrupowaniach gryzoni z Dolnego Śląska
[Host and site-specific pattern of occurrence of digenetic trematodes in rodent communities from Lower Silesia, Poland]
Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny
Original paper (in Polish): pp 389-393
The important zoonoses in the protected areas of the Tatra National Park (TANAP)
Zuzana Hurníková, Martina Miterpáková, Barbara Chovancová
Original paper: pp 395-398
Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus
[Mapping of parasitological environmental data: the tick Ixodes ricinus – a case of study]
Dorota Kiewra, Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz
Original paper (in Polish): pp 399-404
Skażenie gleby jajami geohelmintów w gospodarstwach ekologicznych o profilu warzywniczym na terenie województwa lubelskiego
[Contamination of soil with geohelminth eggs on vegetable organic farms in the Lublin voivodeship, Poland]
Teresa Kłapeć
Original paper (in Polish): pp 405-409
Microsomacanthus tuvensis Spasskaya et Spasskii, 1961 (Cestoda, Hymenolepididae) po raz pierwszy notowany w Polsce
[First record of Microsomacanthus tuvensis Spasskaya et Spasskii, 1961 (Cestoda, Hymenolepididae) in Poland]
Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Vadim V. Kornyushin, Elżbieta Kalisińska
Original paper (in Polish): pp 411-413
Wrażliwość na mikonazol i itrakonazol szczepów grzybów z rodzaju Candida wyodrębnionych od pacjentów hospitalizowanych i leczonych w trybie ambulatoryjnym
[Susceptibility to miconazole and itraconazole of Candida strains isolated from hospitalized and outpatient clinic patients]
Agnieszka K. Kurnatowska, Jolanta Kwaśniewska
Original paper (in Polish): pp 415-423
Mapowanie mikologicznych zagrożeń środowiska z zastosowaniem GIS-u
[Mapping of environmental mycologic hazards using GIS method]
Elżbieta Lonc, Alina Wieliczko, Kinga Plewa
Original paper (in Polish): pp 425-428
Climate changes implicated for Dirofilaria dissemination in Slovakia
Martina Miterpáková, Zuzana Hurníková, Daniela Antolová, Pavol Dubinský
Original paper: pp 429-431
The first record of Molineus patens (Dujardin, 1845) (Nematoda, Molineidae) in the ermine (Mustela erminea L.) in Poland
Marcin Popiołek, Hubert Jarnecki, Tomasz Łuczyński
Original paper: pp 433-435
A record of Crenosoma vulpis (Rudolphi, 1819) (Nematoda, Crenosomatidae) from the Eurasian badger (Meles meles L.) from Poland
Marcin Popiołek, Hubert Jarnecki, Tomasz Łuczyński
Original paper: pp 437-439
The first record of Gyrodactylus latus Bychowsky, 1933 (Monogenea, Gyrodactylidae) from Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Teleostei, Cobitidae) in Poland
Marcin Popiołek, Tomasz Łuczyński, Hubert Jarnecki, Jan Kotusz
Original paper: pp 441-443
Parasitic fauna of the lake brown trout, Salmo trutta lacustris (Salmonidae), a little known endemic fish from Polish waters
Leszek Rolbiecki, Mariusz Ściążko, Janusz Schütz
Original paper: pp 445-450
In vitro cultivation of Pneumocystis isolated from infected rat lungs
Alicja Sobolewska, Tadeusz H. Dzbeński
Original paper: pp 451-457
Występowanie gatunków i genotypów Giardia u ludzi i zwierząt w Wielkopolsce
[Occurrence of Giardia species and genotypes in humans and animals in Wielkopolska region, Poland]
Piotr Solarczyk
Ph.D. Theses (in Polish): pp 459-462
PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]
(in Polish): p 463
TREŚĆ Wiad. Parazytol., 2009 vol. 55
[CONTENTS of Wiad. Parazytol., 2009 vol. 55]