2009 vol 55

Od Redakcji
[From Editoral Board]
(in Polish): p 99
Hormony a odporność przeciw pasożytniczym pierwotniakom typu Apicomplexa
[Hormones and immunity to parasitic apicomplexans]
Henryka Długońska, Katarzyna Dzitko
Review article (in Polish): pp 101-108
Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1. I. Rola IL-1 w inwazjach pasożytniczych
[Various aspects of IL-1 biological activity. I. The role of IL-1 in parasitic infections]
Justyna Gatkowska
Review article (in Polish): pp 109-114
Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1. II. IL-1β w stanach chorobowych a OUN
[Various aspects of IL-1 biological activity. II. IL-1β in diseases and the Central Nervous System]
Marek Wieczorek
Review article (in Polish): pp 115-124
Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii – aktualny stan badań
[DNA vaccines and recombinant antigens in prevention of Toxoplasma gondii infections – current status of the studies]
Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka, Lucyna Holec-Gąsior, Józef Kur
Review article (in Polish): pp 125-139
Procesy immunologiczne w przebiegu inwazji Toxoplasma gondii
[Immunological processes in the course of the Toxoplasma gondii infection]
Jacek Sroka, Jacek Karamon, Tomasz Cencek
Review article (in Polish): pp 141-146
Postępy w opracowywaniu szczepionek przeciwko robakom pasożytniczym
[Progress in the development of vaccines against helminths]
Monika Kozak, Marta Kołodziej-Sobocińska
Review article (in Polish): pp 147-156
Zarażenia nicieniami u myszy – eksperymentalny model immunoregulacji
[Nematode infections in mice – an experimental model of immunoregulation]
Katarzyna Donskow-Schmelter, Kinga Jóźwicka, Maria Doligalska
Review article (in Polish): pp 157-166
Występowanie DNA Pneumocystis carinii i Pneumocystis wakefieldiae w tkankach pozapłucnych szczurów laboratoryjnych poddawanych immunosupresji
[Presence of Pneumocystis carinii and Pneumocystis wakefieldiae DNA in the extrapulmonary tissues of immunocompromised laboratory rats]
Elżbieta Gołąb
Original paper (in Polish): pp 167-171
Dynamika zarażenia królików endopasożytami w różnych warunkach chowu
[Dynamics of endoparasite infections in rabbits at different rearing regimes]
Paweł Nosal, Jerzy Kowal, Bogusław Nowosad, Józef Bieniek, Dorota Kowalska
Original paper (in Polish): pp 173-177
Prof. dr hab. Zbigniew Juliusz Jara (1919–2008) – pro memoriam
Witold Olech
Chronicle (in Polish): pp 179-183
X Międzynarodowe Sympozjum Jena 2009 „PREVENTION”; Weimar, 19–21 marca 2009
[X International Jena Symposium on Tick-borne Diseases (formarly IPS) „PREVENTION”; Weimar, 19-21 March 2009]
Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 185