2004 vol 50

Ewolucja i systematyka nicieni w oparciu o badania molekularne
[Evolution and systematics of nematodes based on molecular investigation]
Anna Okulewicz, Agnieszka Perec
Artykuł przeglądowy [Review article]: 101-108
Jak rozumieć gatunek pasożyta w dobie badań molekularnych?
[A concept of parasite species in the age of molecular studies]
Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 109-115
Pasożytnicze roztocze z rodzin Myocoptidae i Listrophoridae (Acari: Astigmata) ssaków polski
[Ectoparasitic mites of the families Myocoptidae and Listrophoridae (Acari: Astigmata) infecting mammals in Poland]
Anna Labrzycka
Artykuł przeglądowy [Review article]: 117-124
Aktualne możliwości stosowania leków przeciwgrzybiczych w niektórych chorobach skóry
[Current possibilities of using antimycotic drugs in the treatment of various skin disorders]
Anna Choczaj-Kukuła, Jolanta Kwaśniewska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 125-133
Działanie neuroimmunomodulacyjne wysokotoksycznego związku fosforoorganicznego na rozwój infekcji Trichinella spiralis
[Neuroimmunomodulatory effect of highly toxic organophosphorus compound on the development of Trichinella spiralis infection]
Janusz Bany, Danuta Zdanowska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 135-141
Grzyby wodne występujące w rzece Supraśl - kąpielisko Jurowce obok Białegostoku
[Water fungi occurrence in the River Supraśl - bath Jurowce near Białystok]
Bożena Kiziewicz, Mariola Kozłowska, Anna Godlewska, Elżbieta Muszyńska, Bożenna Mazalska
Praca oryginalna [Original paper]: 143-150
Some biochemical properties of fungi from genera Rhodotorula and Trichosporon isolated from Sulejów reservoir bath water
Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 151-156
Grzyby jako czynnik etiologiczny chorób górnych dróg oddechowych
[Fungi as an aetiological factor of upper respiratory diseases]
Piotr Kurnatowski, Grażyna Raczyńska-Witońska
Praca oryginalna [Original paper]: 157-162
Grzyby u chorych na cukrzycę typu 2: prewalencja, gatunki wyizolowanych szczepów
[Fungi in patients with diabetes mellitus type 2: prevalence, species of isolated strains]
Alina Maciejewska, Agnieszka Jaskółowska, Jolanta Kwaśniewska
Praca oryginalna [Original paper]: 163-170
Udział grzybów w etiopatogenezie trudno gojących się ran po zabiegach ortopedycznych
[The role of fungi in etiopathogenesis of delayed orthopaedic wound healing]
Grażyna Raczyńska-Witońska, Jolanta Kwaśniewska, Dariusz Witoński
Praca oryginalna [Original paper]: 171-175
Występowanie subklinicznych zakażeń jamy ustnej u pacjentów z cukrzycą insulinozależną
[Occurrence of subclinical infections of the oral cavity in the insuline treated diabetics]
Lidia Chomicz, Dorota Szubińska, Janusz Piekarczyk, Andrzej Wojtowicz, Barbara Piekarczyk, Bohdan Starościak, Piotr Fiedor
Praca oryginalna [Original paper]: 177-180
Diagnostyka molekularna rzęsistków jamy ustnej u pacjentów z HIV
[Molecular diagnosis of oral cavity trichomonads in HIV patients]
Monika Turkowicz, Danuta Tomaszewska, Danuta Cielecka
Praca oryginalna [Original paper]: 181-186
Toksoplazmoza wrodzona u bliźniąt w materiale własnym
[Congenital toxoplasmosis in twins in own material]
Bożena Lipka, Bogumiła Milewska-Bobula, Dorota Dunin-Wąsowicz, Barbara Kassur-Siemieńska, Mirosława Idzik, Mirosława Szreter, Ewa Witkowska-Vogtt
Praca oryginalna [Original paper]: 187-191
Przydatność zestawu „optiMAL Rapid Malaria test” do szybkiego rozpoznawania malarii importowanej do Polski
[Usefulness of the „OptiMAL Rapid Malaria test” for rapid detection of malaria imported to Poland]
Przemysław Myjak, Wacław Nahorskl, Hanna Żarnowska-Prymek, Halina Pietkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 193-199
Interpretacja testów immunochromatograficznych z antygenem HRP-2 u dzieci do lat 5 w rejonie o wysokim ryzyku transmisji zimnicy w Papua Nowej Gwinei
[Interpretation of immunochromatographic tests with HRP-2 antigen in children under 5 years in an area of high risk of malaria transmission in Papua New Guinea]
Norbert Rehlis, Philip Javor
Praca oryginalna [Original paper]: 201-208
Ocena użyteczności metod wykrywania Cryptosporidium w kale ludzi i zwierząt
[Evaluation of usefulness of different methods for detection of Cryptosporidium in human and animal stool samples]
Anna Werner, Paweł Sulima, Anna C. Majewska
Praca oryginalna [Original paper]: 209-220
Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum i Borrelia burgdorferi u leśników w regionie lubelskim
[Prevalence of antibodies to Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi in forestry workers from the Lublin region]
Jacek Zwoliński, Jolanta Chmielewska-Badora, Ewa Cisak, Alicja Buczek, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 221-227
Zastosowanie awidności swoistych przeciwciał IgG dla różnicowania aktywnego i przewlekłego okresu zarażenia Toxocara canis
[Use of specific immunoglobulin G antibody avidity in the differential diagnosis of active and chronic Toxocara canis infections]
Witold Rychlicki
Praca oryginalna [Original paper]: 229-236
The contamination of the environment with Toxocara eggs in Mazowieckie voivodship as a risk of toxocarosis in children
Jakub Gawor, Anna Borecka
Praca oryginalna [Original paper]: 237-241
Mechanical transmission of Cryptosporidium parvum oocysts by flies
Thaddeus K. Graczyk, Barbara H. Grimes, Ronald Knight, Beata Szostakowska, Wiesława Kruminis-Łozowska, Maria Racewicz, Leena Tamang, Alexandre J. Dasilva, Przemysław Myjak
Praca oryginalna [Original paper]: 243-247
Stopień zagrożenia mieszkańców południowo-wschodniej Polski kleszczami i chorobami odkleszczowymi
[The public health risk of ticks and tick-borne diseases in the south-eastern Poland]
Katarzyna Bartosik, Tomasz Kubrak, Monika Sitarz, Magdalena Święcicka, Alicja Buczek
Praca oryginalna [Original paper]: 249-252
Prewalencja zakażenia kleszczy I. ricinus krętkami Borrelia burgdorferi s.l.: sezonowe i roczne zmiany
[Prevalence of Ixodes ricinus infection with Borrelia burgdorferi s.l.: seasonal and annual variations]
Agnieszka Pawełczyk, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 253-258
Biologia kleszczy pospolitych (Ixodes ricinus L.) i ich patogenów w okolicach Wrocławia
[Biology of Ixodes ricinus (L.) and its pathogens in Wrocław area]
Dorota Kiewra, Elżbieta Lonc
Praca oryginalna [Original paper]: 259-264
Occurrence and seasonal activity of European ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in the forest areas of Olsztyn
Katarzyna Kubiak, Janina Dziekońska-Rynko, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 265-268
Activity of hydrolases in the reproductive system and in consecutive stages of Ascaris suum development
Janina Dziekońska-Rynko
Praca oryginalna [Original paper]: 269-272
Intrygujący wpływ albendazolu na aktywność reduktazy glutationu w mięśniach myszy zarażonych Trichinella spiralis
[The intriguing influence of albendazole on glutathione reductase activity in the muscles from Trichinella spiralis infected mice]
Anna Przydanek, Krystyna Boczoń, Elżbieta Wandurska-Nowak, Waldemar Wojt, Agnieszka Wojtkowiak
Praca oryginalna [Original paper]: 273-277
Badania ultrastrukturalne torebki i “nurse-cell” Trichinelia splralis w siedem miesięcy od zarażenia myszy
[Ultrastructural analysis of capsule and nurse-cell morphology examined seven months after Trichinella spiralis mouse infection]
Julia Dąbrowska, Michał Walski, Barbara Grytner-Zięcina, Barbara Machnicka-Rowińska, Ewa Dziemian, Ewa Jankowska-Steifer
Praca oryginalna [Original paper]: 279-284
Budowa stóp kleszczy (Acari: Ixodida) - modyfikacje związane z cyklem życiowym, behawiorem i siedliskiem
[Morphology or tick tarsus (Acari: Ixodida) - modifications connected with life cycle, behaviour, and habitat]
Alicja Buczek, Krzysztof Olszewski, Agnieszka Andrearczyk, Jacek Zwoliński
Praca oryginalna [Original paper]: 285-294
Anomalie lokalne u larw kleszczy (Acari: Ixodida)
[Local anomalies in ticks larvae (Acari: Ixodida)]
Alicja Buczek, Iwona M. Stanisławek, Katarzyna Bartosik, Teresa Kruk, Tomasz Olszewski
Praca oryginalna [Original paper]: 295-301
Ekstensywność inwazji Toxoplasma gondii u kotów z terenu Olsztyna
[Prevalence of Toxoplasma gondii infection in cats from the Olsztyn city]
Mirosław Michalski, Aleksandra Platt-Samoraj
Praca oryginalna [Original paper]: 303-305
Współwystępowanie Cryptosporidium parvum, Giardia spp. i helmintów w populacjach drobnych gryzoni
[The co-occurrence of Cryptosporidium parvum, Giardia spp. and helminth infections in small rodent populations]
Anna Bajer, Jerzy M. Behnke, Małgorzata Bednarska, Karolina Kuliś, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 307-315
Can the dab (Limanda limanda) be a paratenic host of Anguillicola crassus (Nematoda; Dracunculoidea)? The Gulf of Gdansk and Vistula Lagoon (Poland) example
Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 317-322
Inwazje pasożytów jelitowych u koni w klubach jeździeckich z okolic Krakowa
[Intestinal parasites infection of horses from riding clubs in Kraków area]
Sławomir Kornaś, Bogusław Nowosad, Marta Skalska, Teresa Bołoz
Praca oryginalna [Original paper]: 323-327
Anoplura u gryzoni (Rodentia) z terenów Polski Północnej
[Anoplura of rodents (Rodentia) in Northern Poland]
Sławomir Kadulski, Joanna N. Izdebska
Praca oryginalna [Original paper]: 329-332
Demodex spp. (Acari: Demodecidae) in brown rat (Rodentia: Muridae) in Poland
Joanna N. Izdebska
Praca oryginalna [Original paper]: 333-335
Zawlekanie egzotycznego kleszcza Aponomma latum (Koch, 1844) (Acari: Ixodida: Ixodidae) na sprowadzanych do polski pytonach królewskich (Python regius Shaw, 1802)
[Transfer of exotic tick Aponomma latum (Koch, 1844) (Acari: Ixodida: Ixodidae) on ball pythons (Python regius Shaw, 1802) brought to Poland
Krzysztof Siuda, Magdalena Nowak, Mariusz Kędryna
Praca oryginalna [Original paper]: 337-341
Wspomnienie o sp. Profesor Jadwidze Lachmajer (1907-2001)
Kronika [Chronicle]: 343-350
Prof. zw. dr hab. Antoni Deryło (1935-2003)
Kronika [Chronicle]: 351-353
Tresć [Contents]: 2004 vol. 57 (2)