2004 vol 50

Główne proteazy przywr - charakterystyka molekularna i rola w biologii tych pasożytów
[Significant proteases of flukes - molecular characteristic and their biological functions]
Michał Jarząbkowski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 657-664.
Rola tlenku azotu w inwazjach pasożytniczych
[The role of nitric oxide (NO) in parasitic infections]
Elżbieta Wandurska-Nowak
Artykuł przeglądowy [Review article]: 665-678.
Laboratoryjna diagnostyka mikrosporydiozy u ludzi
[Laboratory diagnostics of human microsporidiosis]
Anna Słodkowicz-Kowalska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 679-689.
Niektóre problemy diagnostyki laboratoryjnej inwazji Toxoplasma gondii
[Selected problems in laboratory diagnostics of Toxoplasma gondii infections]
Henryka Długońska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 691-695.
Epidemiologia kliniczna i prewencja odzwierzęcych inwazji pasożytniczych człowieka. Wkład badawczy i wdrożeniowy Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Poznaniu
[Clinical epidemiology and prevention of zoonotic parasitic infections in humans. A review]
Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak
Artykuł przeglądowy [Review article]: 697-705.
Grzyby drożdżopodobne - występowanie u zwierząt
[Yeast-like fungi - occurrence in animals]
Bożena Dworecka-Kaszak, Małgorzata Biegańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 707-713.
Pełzakobójcze ekstrakty roślinne
[Amebicidal plants extracts]
Monika Derda, Edward Hadaś, Barbara Thiem, Anna Sułek
Praca oryginalna [Original paper]: 715-721.
Distribution and hosts of Eutrombidium trigonum (Hermann, 1804) (Acari: Prostigmata: Eutrombidiidae) in Poland
Ryszard Haitlinger
Praca oryginalna [Original paper]: 723-726.
Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. I. Określenie obecnego zasięgu występowania
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. I. Defining current range]
Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 727-730.
Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. II. Sezonowy rytm aktywności dorosłych postaci
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. II. Seasonal activity patterns of the adult]
Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 731-738.
Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. III. Wpływ temperatury i długości dnia na aktywność dorosłych, głodnych kleszczy w warunkach laboratoryjnych
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. III. The influence of temperature and day length on the activity of hungry adults ticks in laboratory conditions]
Zofia Bogdaszewska
Praca oryginalna [Original paper]: 739-745.
Wykrywanie obecności Acanthamoeba sp. w próbach środowiskowych i materiale pochodzącym od pacjentów przy pomocy techniki PCR
[Detection of Acanthamoeba sp. with PCR technics in the samples of water and isolated from patients]
Monika Derda, Edward Hadaś, Anna Sułek
Komunikaty [Short notes]: 747.
Zmiany w składzie helmintofauny psów i kotów w latach 1974-2003
[Some changes of parasite fauna in dogs and cats between 1974 and 2003]
Paweł Górski
Komunikaty [Short notes]: 749.
Parazytofauna łasicowatych (Mustelidae) Puszczy Białowieskiej
[Parasite fauna of Mustelidae in Białowieża National Park]
Paweł Górski, Magdalena Łakomy
Komunikaty [Short notes]: 751.
Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus]
Zofia Bogdaszewska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 753-755.
Porównanie odpowiedzi immunologicznej szczurów immunizowanych doustnie bądź domięśniowo cDNA i białkiem zrekombinowanej transferazy S-glutationowej Faciola hepatica
[The comparison of the immunological response of rats immunised orally or intramuscularly with the cDNA and protein of recombinated glutathione-S-transferase of Fasciola hepatica]
Luiza Jedlina-Panasiuk
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 757-758.
Biochemiczne właściwości cholinesterazy tasiemca Hymenolepis diminuta
[Biochemical properties of cholinesterase of the tapeworm Hymenolepis diminuta]
Agnieszka Świetlikowska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 759-761.
Prób izolacji, identyfikacji oraz hodowli pierwotniaka Neospora canium
[The first isolation, identification and maintaining in cell culture of Neospora canium in Poland]
Katarzyna Pastusiak
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 763-764.
Sesja „Etyka i Parazytolodzy”
[Session: Professional ethies and parasitologists]
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 765-774.
Podziękowania [Acknowledgements]: 775.
Erratum: 776.
Tresć [Contents] 2004 vol. 57 (4): 777-778.