2002 vol 48

Pierwsze badania peroksydoksyn - nowej rodziny antyoksydantów u pasożytów
[The data from the first investigations of a new antioxidant family - peroxidoxins - in parasites]
Krystyna Boczoń
Artykuł przeglądowy [Review article]: 3-10.
Odpowiedź immunologiczna różnych gatunków żywicieli ostatecznych na inwazję Fasciola hepatica
[The immune response of various species to Fasciola hepatica infection]
Luiza Jedlina-Panasiuk
Artykuł przeglądowy [Review article]: 11-21.
Toxoplasma gondii - wewnątrzkomórkowy pasożyt
[Toxoplasma gondii - intracellular parasite]
Henryka Długońska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 23-28.
Wpływ zmian klimatycznych na choroby zakaźne
[Impact of climate change on infectious diseases]
Jan Kołodyński, Anna Malinowska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 29-37.
Badania nad behawiorem ślimaków w antropogenicznie zmienionym środowisku wodnym. 1. Aktywność lokomotoryczna Lymnaea stagnalis (L.) ze szczególnym uwzględnieniem subpopulacji zarażonych przez stadia rozwojowe przywr digenetycznych
[Studies upon behaviour of snails in anthropogenically changed water environment. 1. Locomotor activity of Lymnaea stagnalis (L.), with regard to subpopulations infected with developmental stages of digeneans]
Zbigniew Pokora
Praca oryginalna [Original paper]: 39-54.
Developmental abnormalities in chicken embryos after injection proteolysis inhibitors from Ascaris suum
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 55-64.
Raccoon Dog (Nyctereutes procyonoides - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland
Barbara Machnicka-Rowińska, Bogusław Rocki, Ewa Dziemian, Marta Kołodziej-Sobocińska
Praca oryginalna [Original paper]: 65-68.
Deformations of the attachement organ in Diplozoonidae (Palombi, 1949) (Monogenea)
Ewa Dzika
Praca oryginalna [Original paper]: 69-77.
Wpływ doboru tasiemców macierzystych linii wsobnej Hymenolepis diminuta WMS il1 na zmienność cech u tasiemców potomnych
[lnfluence or the selection or maternal Hymenolepis diminuta WMS il1 on the variability of descended tapeworms]
Marek Stradowski
Praca oryginalna [Original paper]: 79-85.
Szybka metoda wykonywania semipermanentnych glicerożelatynowych preparatów z pasożytów
[A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly parasite mounts]
Leszek Rolbiecki
Komunikat [Short note]: 87-88.
O warsztatach poświęconych ptasim schistosomom i dermatitis
[1st Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis]
Elżbieta Żbikowska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 89-90.
Prof. dr bab. Feliks Piotrowski (1921- 2000) (wspomnienie pośmiertne)
[ln memoriam of Prof. dr hab. Feliks Piotrowski (1921- 2000)]
Sławomir Kadulski
Kronika [Chronicle]: 91-96.
Dr Adam Wiktor Sołtys (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Dr Adam Wiktor Sołtys]
Irena Ziomko
Kronika [Chronicle]: 97-98.
K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj: Zarys parazytologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
Władysława Niemczyk
Recenzja książki [Book review]: 99-100.
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 101-130.
Jeszcze o EMOP Vlll
Zbigniew Pawłowski
Listy do Redakcji [Letters]: 131-133.
Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 135-136.
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (1): 137-138.