2002 vol 48

Pasożyty jako naturalny składnik ekosystemu
[Parasites as a natural element of any ecosystem]
Teresa Pojmańska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 139-154.
Węgorczyca (strongyloidosis). Część VIII. Diagnostyka parazytologiczna
[Strongyloidosis. Part Vlll. Parasitological diagnosis]
Wiesław Soroczan
Artykuł przeglądowy [Review article]: 155-171.
Węgorczyca (strongyloidosis). Część IX. Leczenie
[Strongyloidosis. Part IX. Treatment]
Wiesław Soroczan
Artykuł przeglądowy [Review article]: 173-196.
Colonization of the round goby, Neogobius melanostomus (Gobiidae) by parasites in the new environment of the gulf of Gdańsk (Southern Baltic)
Jerzy Rokicki, Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 197-200.
Występowanie Ixodes ricinus na wybranych terenach rekreacyjnych b. województwa szczecińskiego. Część III
[The occurrence of Ixodes ricinus in the selected recreative areas in the province of Szczecin. Part III.
Bogumiła Skotarczak, Beata Wodecka
Praca oryginalna [Original paper]: 201-206.
Parasite fauna of selected fish species of Lake Miedwie
Ewa Sobecka, Wojciech Piasecki
Praca oryginalna [Original paper]: 207-215.
Influence of Anisakis simplex stage III larvae upon the activity of proteases under in vitro conditions
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 217-223.
Wpływ inwazji Fasciola hepatica na wybrane parametry jakościowe mleka u krów
[The influence of Fasciola hepatica invasion on the assorted milk quality parameters in cows]
Mirosław Michalski
Praca oryginalna [Original paper]: 225-229.
Widłonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) - próba wyjaśnienia przynależności gatunkowej form pasożytujących u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander luciperca)
Jolanta Kempter
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 231-232.
Wpływ wybranych związków immunotropowych na zmiany immunopatologiczne w przebiegu doświadczalnej włośnicy u myszy
Jolanta Piekarska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 233-234.
Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Stefan Tarczyński (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Prof. dr hab. Dr h.c. Stefan Tarczyński]
Konstanty Romaniuk
Kronika [Chronicle]: 235-238.
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (2): 239.