2002 vol 48

Meandry systematyki mikrosporydiów
[Meanders of systematic of microsporidia]
Mykola Ovcharenko, Irena Wita:
Artykuł przeglądowy [Review article]: 319-331.
Podatność płytek paznokciowych na zakażenie Scopulariopsis brevicaulis
[Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection]
Anna B. Macura, Bolesław Pawlik, Magdalena Perun, Monika Król
Praca oryginalna [Original paper]: 333-342.
Struktura taksonomiczna, topiczna i ilościowa zgrupowania przywr jelitowych krzyżówki Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 z okolic Szczecina
[Taxonomic, topical and quantitative structure of the community of intestinal flukes (Digenea) of mallards Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 from the area of Szczecin]
Katarzyna M. Betlejewska, Eleonora N. Korol
Praca oryginalna [Original paper]: 343-357.
Seasonal variation of parasite infection of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in the southern Baltic
Jolanta Morozińska-Gogol
Praca oryginalna [Original paper]: 359-373.
Kształtowanie się fauny nicieni żołądkowo-jelitowych wolno żyjących żubrów w puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich 17 lat (1984 - 2001)
[Forming of gastro-intestinal nematodes fauna of free ranging European bisons in Białowieża Primeval Forest during last 17 years (1984-2001)]
Jan Dróżdż, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz
Praca oryginalna [Original paper]: 375-381.
Pasożyty wewnętrzne bydła w wybranych gospodarstwach Pomorza Zachodniego
[Internal parasites of cattle in select Western Pomerania farms]
Bogumiła Pilarczyk, Alojzy Ramisz, Grzegorz Jastrzębski
Praca oryginalna [Original paper]: 383-390.
Effect of different contents of proteins and vitamin B2 in the feed on the prevalence and infection intensity of Ascaridia galli chickens
Zbigniew Jabłonowski, Krzysztof Sudoł, Janina Dziekońska-Rynko, Ewa Dzika
Praca oryginalna [Original paper]: 391-400.
Ocena zarażenia włosogłówką (Trichuris vulpis) psów bezpańskich z rejonu Krakowa
[The evaluation of Trichuris vulpis infection of unwanted dogs in Kraków area]
Sławomir Kornaś, Bogusław Nowosad, Marta Skalska
Praca oryginalna [Original paper]: 401-406.
Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy
[Prevalence of intestinal nematodes in dogs from Warsaw region]
Monika Turkowicz, Danuta Cielecka
Praca oryginalna [Original paper]: 407-411.
Proces apoptozy w przebiegu doświadczalnego zarażenia T. pseudospiralis u myszy
[The apoptosis in the course of experimental infection with T. pseudospiralis in mice]
Agnieszka Widyma, Jolanta Piekarska
Praca oryginalna [Original paper]: 413-417.
Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji
[Prevalence of multifocaI fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation]
Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Sylwia Zamojska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 419-424.
Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządów osób po przeszczepach nerek
[Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation]
Alicja Kurnatowska, Ilona Kurnatowska, Feliks Kacprzyk, Witold Chrzanowski
Praca oryginalna [Original paper]: 425-433.
Analiza prewalencji grzybów i ich gatunków w przewodzie pokarmowym osób dorosłych i dzieci
[Analyse of fungi prevalence and their species in the digestive tract of adult persons and children]
Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 435-439.
Candida albicans Berthout, 1923: hydrolases activity and own method of digestive tract strains biotyping
Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 441-445.
41. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej - „Aktualne trendy rozpoznawania chorób pasożytniczych i grzybic”
Joanna Błaszkowska, Danuta Białasiewicz, Anna Rózga, Jacek Szkudliński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 447-456.
T. Pojmańska, D. Cielecka: Tasiemce (Cestoda) związane ze środowiskiem wodnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
Teresa Sulgostowska
Recenzja książki [Book review]: 457-458.
Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 459-460.
Podziękowania [Acknowledgements]: 461.
Treść [Contents] 2002 vol. 48 (4): 463-464.