2008 vol 54

Metody diagnostyki laboratoryjnej stosowane w mikologii
[The diagnostic methods applied in mycology]
Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski
Review article (in Polish): pp 177-185
Metody molekularne i immunologiczne stosowane w diagnostyce grzybic
[Molecular and immunological methods applied in diagnosis of mycoses]
Katarzyna Kuba
Review article (in Polish): pp 187-197
Toxoplasma gondii – pasożyt znany i nieznany
[Toxoplasma gondii – known and unknown parasite]
Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 199-204
Sytuacja epidemiologiczna malarii w Polsce – dawniej, obecnie i w przyszłości
[Epidemiological situation of malaria in Poland – past, present and future]
Tadeusz H. Dzbeński
Review article (in Polish): pp 205-211
Parasitic nematodes of pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus L., 1758) from warm-water canal of a power plant in Szczecin, Poland
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Ewa Sobecka
Original paper: pp 213-216
Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce
[Determination of limits of ashworthiosis foci in eastern and southern Poland]
Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz, Barbara Osińska
Original paper (in Polish): pp 217-219
Nowi żywiciele niektórych nicieni – pasożytów ptaków wróblowych (Passeriformes)
[New hosts of some nematodes – parasites of Passeriformes]
Anna Okulewicz, Jerzy Okulewicz
Original paper (in Polish): pp 221-223
Ocena eozynofilii, stężenia immunoglobuliny E i eozynofilowego białka kationowego podczas leczenia toksokarozy
[Estimation of eosinophilia, immunoglobulin E and eosinophilic cationic protein concentration during the treatment of toxocariasis]
Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Anna Borecka, Jakub Gawor, Ewa Małecka-Panas
Original paper (in Polish): pp 225-230
Występowanie specyficznych przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w grupie pracowników leśnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
[Occurrence of Toxoplasma gondii specific antibodies in group of forestry workers from pomorskie and warmińsko-mazurskie provinces]
Lucyna Holec-Gąsior, Joanna Stańczak, Przemysław Myjak, Józef Kur
Original paper (in Polish): pp 231-236
Antyoksydanty Contracaecum rudolphii (Nematoda)
[Antioxidants of Contracaecum rudolphii (Nematoda)]
Krystyna Żółtowska, Marek Farjan, Elżbieta Łopieńska-Biernat, Jerzy Rokicki
Original paper (in Polish): pp 237-241
The case of babesiosis in farmed wolf (Canis lupus L.)
Grzegorz Karbowiak, Joanna Hapunik, Mariusz Miniuk
Short notes: p 243
Ocena zależności zarażenia pasożytami wewnętrznymi psów i kotów od przygotowania hodowlano-weterynaryjnego właścicieli
[The incidence of internal parasites in dogs and cats as dependent on the level of awareness among owners]
Maria Michalczyk, Rajmund Sokół
Short notes (in Polish): pp 245-247
Struktura helmintofauny dziko żyjących gryzoni (Rodentia) ze zróżnicowanych środowisk Wrocławia
[The helminth fauna structure of wild rodents from differential sites of Wrocław area]
Joanna Hildebrand
Ph.D. Theses (in Polish): pp 249-250
XVI Konferencja Europejskiego Oddziału SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, Cambridge, 25–28 marca 2008
[The XVIth Conference of EUROPEAN SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, Cambridge, 25–28 March 2008]
Katarzyna Rydzanicz
On the scientific life (in Polish): pp 251-253
Agnieszka Draber-Mońko. Calliphoridae. Plujki (Insecta: Diptera). Fauna Polski. Tom 23. Warszawa 2004, Fundacja Natura optima dux oraz Instytut i Muzeum Zoologii PAN. Stron 662, 2062 rysunki, w tym 22 rysunki barwne.
Elżbieta Wegner
Book review (in Polish): pp 255-256