2008 vol 54

Konferencja Naukowa „Różnorodność biologiczna i ekologia pasożytów w środowisku wodnym" poświęcona pamięci Prof. dr hab. Wincentego Lesława Wiśniewskiego w 50. rocznicę śmierci, Warszawa 19-20 września 2008 r.
(in Polish): pp 261-266
Prof. dr Wincenty L. Wiśniewski – sylwetka i działalność naukowa
Katarzyna Niewiadomska, Teresa Sulgostowska
(in Polish): pp 267-271
Wspomnienia z badań
Teresa Sulgostowska, Katarzyna Niewiadomska
(in Polish): pp 273-277
Wincenty Wiśniewski: A retrospective view
Gerald W. Esch, Kyle Luth, Michael Zimmerman
pp 279-281
Kompleksowe badania Prof. Wincentego Wiśniewskiego nad krążeniem pasożytów w ekosystemie jeziora Drużno jako model działań Sekcji Ichtioparazytologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego
Anna Zakrzewska, Ewa Makarska, Magdalena Rokicka, Agnieszka Kijewska, Jerzy Rokicki
(in Polish): pp 283-286
The evolution of fish ectoparasite communities – the role of the ice ages
Philip D. Harris
Review article: pp 287-296
Rola żywicieli paratenicznych w cyklach rozwojowych helmintów
[The role of paratenic hosts in the life cycles of helminths]
Anna Okulewicz
Review article (in Polish): pp 297-301
Specyficzność żywicielska i topiczna Monogenea – pasożytów ryb ipłazów Polski
[Host and topic specificity of Monogenea – parasites of Polish fish and amphibians]
Ewa Dzika
Review article (in Polish): pp 303-308
Biological diversity of leeches (Clitellata: Hirudinida) based on characteristics of the karyotype
Joanna Cichocka, Aleksander Bielecki
Review article: pp 309-314
Zwierzęta ziemnowodne jako źródło zanieczyszczenia wody Cryptosporidium i Giardia
[Semi-aquatic animals as a source of water contamination with Cryptosporidium and Giardia]
Anna Bajer, Małgorzata Bednarska, Anna Paziewska, Jerzy Romanowski, Edward Siński
Original paper (in Polish): pp 315-318
Ocena stanu skażenia gleby jajami geohelmintów na terenie Wrocławia
[The evaluation of soil contamination with geohelminth eggs in the area of Wrocław, Poland]
Agnieszka Perec−Matysiak, Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny, Anna Okulewicz, Anna Fatuła
Original paper (in Polish): pp 319-323
Helmintofauna nurogęsi Mergus merganser L., 1758 z północno−zachodniej Polski
[Helminthofauna of the goosander Mergus merganser L., 1758 from the north−western Poland]
Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Elżbieta Kalisińska, Vadim V. Kornyushin, Eleonora N. Korol
Original paper (in Polish): pp 325-330
Microsomacanthus oidemiae Spassky et Jurpalova, 1964 (Cestoda: Hymenolepididae) – tasiemiec po raz pierwszy notowany u dzikich kaczek północno−zachodniej Polski
[First record of species Microsomacanthus oidemiae Spassky et Jurpalova, 1964 (Cestoda: Hymenolepididae) in wild ducks of north−western Poland]
Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Vadim V. Kornyushin, Elżbieta Kalisińska
Original paper (in Polish): pp 331-334
Aythya fuligula – nowy żywiciel dla tasiemca Retinometra pittalugai Lopez−Neyra, 1932 (Cestoda, Hymenolepididae) po raz pierwszy notowanego w Polsce
[Aythya fuligula – new host for Retinometra pittalugai Lopez−Neyra, 1932 (Cestoda, Hymenolepididae) recorded in Poland for the first time]
Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Vadim V. Kornyushin
Original paper (in Polish): pp 335-337
Experimental infection of Carassius auratus (L., 1758) with the second stage larvae of the nematode Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964
Janina Dziekońska−Rynko, Jerzy Rokicki, Bogdan Wziątek
Original paper: pp 339-343
Leeches (Hirudinida: Piscicolidae) – parasites of Antarctic fish from Channichthyidae family
Aleksander Bielecki, Magdalena Rokicka, Ewa Ropelewska, Janina Dziekońska−Rynko
Original paper: pp 345-348
Digenea Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) i Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) ze środkowej i północno−zachodniej Polski
[Digenea of Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) and Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) from middle and north−western Poland]
Elżbieta Kalisińska, Izabella Rząd, Jilji Sitko, Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk, Halina Budis
Short notes (in Polish): pp 349-351
Digenea układu pokarmowego Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) i Gavia arctica (Linnaeus, 1758) z Pomorza Zachodniego
[Intestinal digeneans of Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) and Gavia arctica (Linnaeus, 1758) from West Pomerania, Poland]
Izabella Rząd, Katarzyna M. Kavetska, Katarzyna Królaczyk
Short notes (in Polish): pp 353-354
PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]
(in Polish): p 355
TREŚĆ Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54
[CONTENTS of Wiad. Parazytol., 2008 vol. 54]