2008 vol 54

60. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
From editoral Board (in Polish): p 91
Wspomnienie w 60. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Członkowie Tymczasowego Zarządu PTP.
Zofia Wegner
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 93-100
Zwierzęta jako potencjalne źródło zakażeń grzybiczych u ludzi
[Animals as a potential source of human fungal infections]
Bożena Dworecka-Kaszak
Review article (in Polish): pp 101-108
Babeszjoza psów – wciąż aktualny problem
[Dogs babesiosis – still actually problem]
Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk
Review article (in Polish): pp 109-115
Preferencje siedliskowe kleszcza pospolitego Ixodes ricinus L. na Lubelszczyźnie
[Habitat preferences of the common tick Ixodes ricinus L. in Lublin region]
Waldemar Biaduń
Original paper (in Polish): pp 117-122
Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland
Ryszard Haitlinger, Dariusz Łupicki
Original paper: pp 123-130
Taxonomic structure of Digenea in wild ducks (Anatinae) from West Pomerania
Katarzyna M. Kavetska, Izabella Rząd, Jiljí Sitko
Original paper: pp 131-136
Próba wykrycia żywicieli pośrednich tasiemca Echinococcus multilocularis na terenie Polski
[An attempt to determine intermediate hosts of the tapeworm Echinococcus multilocularis in Poland]
Andrzej Malczewski, Anna Borecka, Małgorzata Malczewska, Jakub Gawor
Original paper (in Polish): pp 137-141
Helminty dzikiego sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 pochodzącego ze Szczecina
[Helminths of Falco peregrinus Tunstall, 1771 from Szczecin area]
Elżbieta Kalisińska, Katarzyna M. Kavetska, Anna Okulewicz, Jiljí Sitko
Short notes (in Polish): pp 143-145
Wstępne badania cestodofauny nurogęsia Mergus merganser L., 1758 z Pomorza Zachodniego
[Preliminary studies on the cestodofauna of goosander Mergus merganser L., 1758 from West Pomerania]
Katarzyna M. Kavetska, Vadim V. Kornyushin
Short notes (in Polish): pp 147-149
Digenea Melanitta fusca i M. nigra (Mergini, Anseriformes) z Morza Bałtyckiego
[Digenea in Melanitta fusca and M. nigra (Mergini, Anseriformes) from the Baltic Sea]
Izabella Rząd, Jiljí Sitko, Katarzyna M. Kavetska, Andrzej Jackowski
Short notes (in Polish): pp 151-153
Nematofauna of ducks of the genus Melanitta (Mergini, Anseriformes) from the south Baltic Sea
Katarzyna M. Kavetska
Short notes: pp 155-157
Wstępne badania nad parazytofauną zajęcy introdukowanych na teren wyspy Chrząszczewskiej, Pomorze Zachodnie
[Preliminary studies on parasitic fauna of hares introduced on the Chrząszczewska Island, West Pomerania]
Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz, Józef Ciechanowicz
Short notes (in Polish): pp 159-161
Prof. dr hab. Krystyna Kisielewska (1930–2006) – pro memoriam
Alicja Guttowa
Chronicle (in Polish): p 163
Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 20.02.2008 r.
[Proceedings of the Polish Parasitological Society Executive Board meeting (in Polish)]: pp 165-170
Zarządy Oddziałów PTP w kadencji 2007–2010
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 171-172