2008 vol 54

Typy troficzne nicieni
[Trophic types of the nematodes]
Franciszek W. Kornobis
Review article (in Polish): pp 1-9
Specyficzność żywicielska krajowych nicieni
[Host specificity of domestic nematodes in Poland]
Anna Okulewicz, Agnieszka Perec-Matysiak, Joanna Hildebrand, Grzegorz Zaleśny
Review article (in Polish): pp 11-16
Sytuacja zdrowotna w świecie z uwzględnieniem wybranych inwazji pasożytniczych w Polsce
[Global health situation with emphasis on selected parasitic infections in Poland]
Zbigniew Pawłowski
Review article (in Polish): pp 17-22
Helmintofauna przewodu pokarmowego krzyżówki Anas platyrhynchos L., 1758 północno-zachodniej Polski
[Enteric helminths of the mallard Anas platyrhynchos L., 1758 in the north-western part of Poland]
Katarzyna M. Kavetska, Izabella Rząd, Vadim V. Kornyushin, Eleonora N. Korol, Jiljí Sitko, Katarzyna Szałańska
Original paper (in Polish): pp 23-29
Infestacja wybranych gatunków zwierząt łownych z północno-zachodniej Polski przez kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) (Acari, Ixodida, Ixodidae)
[Infestation of game animals from north-western Poland by common tick (Ixodes ricinus)]
Małgorzata Adamska
Original paper (in Polish): pp 31-36
Otitis externa: the analysis of relationship between particular signs/symptoms and species and genera of identified microorganisms
Piotr Kurnatowski, Jolanta Filipiak
Original paper: pp 37-41
Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania kształtowania się struktury nematofauny przewodu pokarmowego dzikich kaczek (Anatinae) w północno-zachodniej Polsce
[Biological and ecological background of nematode fauna structure formation in the alimentary tracts of wild Anatinae ducks in north-western Poland]
Katarzyna M. Kavetska
D.Sc. Theses (in Polish): pp 43-45
Robaki pasożytnicze ryb antarktycznych
[Helminths of Antarctic fishes]
Anna Rocka
D.Sc. Theses (in Polish): pp 47-48
Prof. dr hab. n. wet. Jerzy Lech Gundłach (1939–2006) – pro memoriam
Andrzej B. Sadzikowski
Chronicle (in Polish): pp 49-50
Prof. dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel (1946–2007) – pro memoriam
Lidia Kołodziejczyk, Danuta Kosik-Bogacka
Chronicle (in Polish): pp 51-52
Doc. dr hab. n. przyr. Krystyna Rybicka (1924–2007) – pro memoriam
Teresa Pojmańska
Chronicle (in Polish): pp 53-55
Godności i nagrody naukowe nadane podczas XXI Zjazdu PTP, 5–7 września 2007 r., Międzyzdroje
Anna Rocka
Chronicle (in Polish): pp 57-59
Jestem przeciw!
Teresa Pojmańska
Letter (in Polish): p 61
Zbigniew Jara
Letter (in Polish): p 63
Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w dniu 5 września 2007 r. w Międzyzdrojach
Katarzyna Kavetska, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Stanisław L. Kazubski
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 65-70
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Prezesa PTP (załącznik 1)
Bożena Moskwa
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 71-74
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Sekretarza ZG PTP (załącznik 2)
Anna Rocka
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 75-77
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie Skarbnika ZG PTP (załącznik 3)
Maria Waloch
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): p 78
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie z działalności Redakcji „Wiadomości Parazytologicznych” (załącznik 4)
Teresa Pojmańska
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 79-81
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Sprawozdanie z działalności Redakcji „Monografii Parazytologicznych” (załącznik 5)
Katarzyna Niewiadomska
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): p 83
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2004–2007
Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTP z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2007 r. za okres kadencji od 1.08.2004 r do 12.08.2007 r. przedstawiony na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu PTP w dniu 5 września 2007r. w Międzyzdrojach (załączniki 6 i 6a)
Teresa Sulgostowska, Lidia Chomicz, Ewa Dzika
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 84-86