2006 vol 52

Konferencja naukowa „Włośnica u ludzi i zwierząt - nowe wyzwania
(in Polish): p 153
New challenges in trichinellosis control
Jean Dupouy-Camet
pp 155-156
Biologia, zróżnicowanie gatunkowe i rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Trichinella
[Biology, species biodiversity and distribution of Trichinella nematodes]
Bożena Moskwa
Review article (in Polish): pp 157-164
Metody różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella
[Methods and tools for parasite differentiation within the genus Trichinella]
Katarzyna Pastusiak
Review article (in Polish): pp 165-173
Zwierzęta wolno żyjące i domowe jako stale utrzymujący się rezerwuar włośnicy w Polsce
[Wild and domestic animals as permanent Trichinella reservoir in Poland]
Władysław Cabaj
Review article (in Polish): pp 175-179
Epidemiologia włośnicy w Polsce dawniej i dziś
[Epidemiology of human trichinellosis in Poland - currently and in the past]
Elżbieta Gołąb i Małgorzata Sadkowska-Todys
Review article (in Polish): pp 181-187
Wybrane aspekty patologii klinicznej włośnicy
[A selected aspects of clinical pathology of human trichinellosis]
Wanda Kocięcka
Review article (in Polish): pp 189-198
Ocena tusz mięsa przeznaczonego do konsumpcji w kierunku obecności larw włośni metodą kompresorową i wytrawiania
[Evaluation of the meat carcases assigned for consumption towards the presence of Trichinella larvae by two methods: trichinoscopy and digestion]
Alojzy Ramisz i Aleksandra Balicka-Ramisz
Review article (in Polish): pp 199-204
Przydatność ELISA do diagnozowania włośnicy u świń i dzików
[The usefulness of ELISA for diagnosis of trichinellosis in pigs and wild boars]
J. Bień
Review article (in Polish): pp 205-212
Analysis of the epidemiological factors influencing vulpine trichinellosis in ecologically different regions of Slovakia
Zuzana Hurníková, Danica Bartková and Pavol Dubinský
Original paper: pp 213-218
Wpływ procedury otrzymywania antygenów ekskrecyjno-sekrecyjnych Trichinella spiralis na wynik testu ELISA u zarażonych świń
[The influence of the procedure of excretory-secretory L1 Trichinella spiralis antigen preparation on the efficiency of an ELISA test in pigs]
Justyna Bień
Original paper (in Polish): pp 219-230
The estimation of different ELISA procedures for serodiagnosis of human trichinellosis
Bożena Moskwa, Justyna Bień, Władysław Cabaj, Karina Korinkova, Bretislav Koudela, Elżbieta Kacprzak and Jerzy Stefaniak
Original paper: pp 231-238
Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy
[Influence of free radicals on Trichinella spiralis infection in mice]
Marta Kołodziej-Sobocińska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 239-241