2006 vol 52

Zimnica współistniejąca z zakażeniem HIV
[Malaria and HIV co-infection]
Ewa Siwak, Aldona Kowalczuk-Kot i Joanna Pogorzelska
Review article (in Polish): pp 9-11
Pełzaki wolno żyjące jako nosiciele patogenicznych bakterii
[Free-living amoebae as vehicles of pathogenic bacteria]
Monika Derda, Anna Sułek-Stankiewicz i Edward Hadaś
Review article (in Polish): pp 1-7
Mikromacierze DNA i ich wykorzystanie w parazytologii i medycynie
[DNA microarrays in parasitology and medical sciences]
Sławomir Jaros
Review article (in Polish): pp 13-29
Techniki molekularne stosowane w identyfikacji gatunków Toxocara
[Molecular techniques applied in species identification of Toxocara]
Renata Fogt
Review article (in Polish): pp 31-35
Fish monogeneans from a shallow, eutrophic Oświn Lake in Poland
Katarzyna Mierzejewska, Teresa Własow and Ewa Dzika
Original paper: pp 37-47
Parasites of carnivorous mammals in Białowieża Primeval Forest
Paweł Górski, Andrzej Zalewski and Magdalena Łakomy
Original paper: pp 49-53
The gastro-intestinal parasites community of the Przewalski's horse, Equus przewalskii Poljakov, 1881, and the domestic horse in the Chernobyl exclusion zone
Kateryna Slivinska
Original paper: pp 55-58
Seasonal activity of the common European tick, Ixodes ricinus,/i> (Linnaeus, 1758), in the forested areas of the city of Olsztyn and its surroundings
Katarzyna Kubiak and Janina Dziekońska-Rynko
Original paper: pp 59-64
XX Naukowa Konferencja „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”
Rajmund Sokół
On the scientific life (in Polish): pp 65-68