2006 vol 52

Zmiany zasięgu chorób transmitowanych przez komary pod wpływem globalnego ocieplenia klimatu
[Changes in range of mosquito-borne diseases affected by global climatic fluctuations]
Katarzyna Rydzanicz, Dorota Kiewra i Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 73-83
Choroby przenoszone przez kleszcze zagrażające psom w Polsce
[Tick-transmitted diseases which may threaten health of dogs in Poland]
Wojciech Zygner i Marcin Wiśniewski
Review article (in Polish): pp 85-92
Wzajemne powiązania pomiędzy nicieniami owadobójczymi, owadami i bakteriami oraz ich wykorzystanie w praktyce
[Entomopathogenic nematodes, insects, bacteria and their relationship used in practice]
Jolanta Kowalska
Review article (in Polish): pp 93-98
Helminth parasites of laboratory mice and rats
Agnieszka Perec-Matysiak, Anna Okulewicz, Joanna Hildebrand and Grzegorz Zaleśny
Review article: pp 99-102
Content of glycogen and trehalose and activity of α-amylase and trehalase in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Steinernema affinis and S. feltiae
Krystyna Żółtowska and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 103-107
Analiza antygenów somatycznych nicienia Aspiculuris tetraptera (Oxyuridae) oraz ich rola w tworzeniu odpowiedzi immmunologicznej u myszy laboratoryjnych
[The analysis of somatic antigens extracted from Aspiculuris tetraptera (Oxyuridae) and their role in eliciting immune response in laboratory mice]
Grzegorz Zaleśny, Agnieszka Perec-Matysiak i Anna Okulewicz
Original paper (in Polish): pp 109-113
Parasite fauna of the eel, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), from the Polish part of the Vistula Lagoon
Leszek Rolbiecki and Jerzy Rokicki
Original paper: pp 115-119
Parasite fauna of the European eel (Anguilla anguilla L, 1758) from the Russian part of the Vistula Lagoon (Baltic Sea)
Galina Rodjuk and Olga Shelenkova
Original paper: pp 121-125
Helmintofauna przewodu pokarmowego gryzoni (Rodentia: Arvicolidae i Muridae) z Kampinoskiego Parku Narodowego
[Helminth fauna of rodents (Arvicolidae and Muridae) from the Kampinos National Park]
Marzena Kucia, Teresa Sulgostowska i Hanna Jóźwiak
Original paper (in Polish): pp 127-134
Red fox (Vulpes vulpes) a new host species for acanthocefalan Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811) in Poland
Katarzyna Kazimierczak, Paweł Górski and Zdzisław Laskowski
Short notes: pp 135-136
Badania nad występowaniem Fasciola hepatica na wybranych obszarach Polski w oparciu o metody molekularne i serologiczne
[The occurrence of Fasciola hepatica in chosen regions of Poland based on molecular and serological methods]
Monika Kozak-Cięszczyk
Ph.D. Theses (in Polish): pp 137-139
The 20th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Christchurch, New Zealand
Hanna Mizgajska-Wiktor i Izabela Andrzejewska
On the scientific life (in Polish): pp 141-142
The 2nd European Meeting on Toxocara and Toxocariasis, Paryż, Francja
Hanna Mizgajska-Wiktor
On the scientific life (in Polish): p 143
Profesor zw. dr hab. Bernard Bezubik (1919−2006)
Edward Siński
Chronicle (in Polish): pp 145-146
Teresa Pojmańska, Katarzyna Niewiadomska, Anna Okulewicz: Robaki pasożytnicze w ekosystemach wodnych i lądowych, Warszawa 2005, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, 126 s., 107 rys., ISBN 83−922755−0−0
Elżbieta Lonc
Book review (in Polish): pp 147-148