2006 vol 52

"Parazytologia dawniej i dziś - wykorzystanie klasycznych i molekularnych metod w badaniach i diagnostyce parazytologicznej" - Ogólnopolska konferencja naukowa upamiętniająca 60 lat działalności Zakładu Parazytologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Historia Katedry Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW do roku 1991
[History of the Chair of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw Agricultural University up to 1991]
Andrzej Fagasiński
(in Polish): pp 249-251
Dzieje Katedry i Zakładu Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1992-2006
[History of the Department and Division of Parasitology Faculty of Veterinary Medicine Warsaw Agricultural University in 1992-2006]
Halina Wędrychowicz
(in Polish): pp 253-257
Sylwetka Prof. dr Witolda Jakuba Stefańskiego, wybitnego uczonego i wychowawcy, wieloletniego kierownika Katedry Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, twórcy polskiej szkoły parazytologii weterynaryjnej
[Prof. dr Witold Jakub Stefański, eminent scientist and preceptor, long-standing chief of Chair of Parasitology - Faculty of Veterinary Medicine, creator of the Polish Veterinarian Parasitology School]
Andrzej Malczewski
(in Polish): pp 259-262
Wykorzystanie sekwencji genu rRNA w molekularnej diagnostyce parazytologicznej
[Molecular diagnostic of parasites using rRNA gene sequence]
Ewa Długosz i Marcin Wiśniewski
Review article (in Polish): pp 263-269
Poszukiwanie antygenów wzbudzających odporność przeciwko inwazjom tęgoryjców
[Search for protective antigens of hookworms]
Marcin Wiśniewski, Ewa Długosz, Piotr Bąska i Halina Wędrychowicz
Review article (in Polish): pp 271-276
Computational analysis of Ancylostoma ceylanicum cysteine proteinase
Piotr Bąska, Marcin Wiśniewski, Juliusz Mieszczanek and Halina Wędrychowicz
Original paper: pp 277-281
Activity of superoxide dismutase in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Steinernema affinis and S. feltiae
Krystyna Żółtowska, Paulina Grochla and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 283-286
Infection with Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) and expression of superoxide dismutase gene at mRNA level in hepatocytes
Jolanta Kozłowska-Łój and Jolanta Rzymowska
Original paper: pp 287-289
Cleavage in Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae)
Krzysztof Jasik
Original paper: pp 291-297
Różnicowanie izolatów Malassezia pachydermatis metodą RAPD
[RAPD differentiation of yeast like fungi Malassezia pachydermatis]
Michał Leśniak i Bożena Dworecka-Kaszak
Original paper (in Polish): pp 299-304
Wpływ szczepienia cieląt rekombinowaną proteazą cysteinową Fasciola hepatica na rozwój i inwazyjność miracydiów
[Influence of vaccination of calves with recombinant cysteine proteinase of Fasciola hepatica on development and infectivity of miracidia]
Martyna Dąbrowska, Marcin Kaliniak i Halina Wędrychowicz
Original paper (in Polish): pp 305-309
Występowanie Giardia intestinalis u psów domowych w Warszawie
[Prevalence of Giardia intestinalis in domestic dogs in Warsaw]
Wojciech Zygner, Dorota Jaros, Marta Skowrońska, Marta Bogdanowicz-Kamirska i Halina Wędrychowicz
Original paper (in Polish): pp 311-315
Morfologiczne i molekularne porównanie nicieni z rodzaju Uncinaria pasożytujących u lisa (Vulpes vulpes) i psa (Canis familiaris)
[Molecular and morphological comparison of hookworms from genus Uncinaria invading red fox (Vulpes vulpes) and dog (Canis familiaris)]
Paweł Górski, Agnieszka Radowańska, Dorota Jaros i Marcin Wiśniewski
Original paper (in Polish): pp 317-320
The first record of Aelurostrongylus abstrusus (Angistrongylidae: Nematoda) in Eurasian lynx (Lynx lynx L.) from Poland based on fecal analysis
Justyna Szczęsna, Marcin Popiołek, Krzysztof Schmidt and Rafał Kowalczyk
Original paper: pp 321-322
Occurrence of roundworm (Parascaris equorum) in horses from small farms based on necropsy
Sławomir Kornaś, Marta Skalska and Bogusław Nowosad
Original paper: pp 323-326
Pasożyty przewodu pokarmowego królików w badaniach koproskopowych
[Gastrointestinal parasites of rabbits in coproscopic investigations]
Paweł Nosal, Anna Petryszak, Bogusław Nowosad i Magdalena Sobolewska
Original paper (in Polish): pp 327-330
Enterobiosis - analysis of infections in human populations of villages and towns and infections in families
Stefania Hęciak
Original paper: pp 331-335