2010 vol 56

Od Redakcji
[From Editoral Board]
Anna Rocka
(in Polish): p 295
Ekologiczne aspekty biokontroli komarów z wykorzystaniem technik GPS/GIS
[Ecological aspects of mosquito biocontrol with implementation of GPS/GIS]
Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz, Piotr Jawień
Review article (in Polish): pp 297-303
Bezpieczeństwo ekologiczne komarobójczych biocydów Bacillus thuringiensis israelensis
[Ecological safety of mosquitocidal biocides based on Bacillus thuringiensis israelensis]
Katarzyna Rydzanicz, Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 305-314
Szczepienia ochronne spersonalizowane?
[Personalized vaccination?]
Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 315-318
Przypadek obecności nicienia Setaria equina w jamie pochwowej worka mosznowego ogiera
[The case of the nematode Setaria equina found in the vaginal sac of the stallion’s scrotum]
Sławomir Kornaś, Małgorzata Pozor, Adam Okólski, Bogusław Nowosad
Original paper (in Polish): pp 319-321
Ocena niektórych danych klinicznych u pacjentów z łupieżem pstrym
[Evaluation of some clinic data in patients with tinea versicolor]
Jolanta Kwaśniewska, Emilia Moruś-Urbańska, Agnieszka Jaskółowska
Original paper (in Polish): pp 323-327
Helminths of hedgehogs, Erinaceus europaeus and E. roumanicus from Poznań region, Poland – coprological study
Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz, Barbara Piłacińska, Sylwia Dziemian
Original paper: pp 329-332
New locations of Dermacentor reticulatus ticks in Western Poland: the first evidence of the merge in D. reticulatus occurrence areas?
Grzegorz Karbowiak, Dorota Kiewra
Short notes: pp 333-336
Prof. dr hab. Teresa Sulgostowska – nestorka polskiej parazytologii
Barbara Grytner-Zięcina
Chronicle (in Polish): pp 337-339
Godności i nagrody naukowe nadane podczas XXII Zjazdu PTP, 1–3 września 2010 r., Puławy
Anna Rocka
Chronicle (in Polish): pp 341-344
Parazytologia lekarska w podręcznikach polskich
Zbigniew S. Pawłowski
Book review (in Polish): pp 345-350
XVII Konferencja Europejskiego Oddziału SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, 13–17 września 2010, Wrocław
[17th Conference of European SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, 13-17 September 2010, Wrocław, Poland]
Katarzyna Rydzanicz
On the scientific life (in Polish): pp 351-353
Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się dnia 1 września 2010 r. w Puławach
Anna Rocka
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 355-359
Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w kadencji 2007-2010
(Załączniki 1-4)
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 361-371
Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej PTP z kontroli przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia 2010 r. za okres kadencji od 13.08.2007 r. do 25.08.2010 r.
Lidia Chomicz, Teresa Sulgostowska, Ewa Dzika
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 373-375
Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego uchwalony w dniu 1 września 2010 na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Towarzystwa
Affers of Polish Parasitological Society (in Polish): pp 377
PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]
(in Polish): p 378
TREŚĆ Wiad. Parazytol. 2010 vol. 56
[CONTENTS of Wiad. Parazytol. 2010 vol. 56]